นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_20th_01 {"created_at":"2012/03/05 10:56:13 +0700","asset_file_size":24618,"commentable":true,"modified_at":"2012/03/05 10:56:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33973,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"theBoys","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/03/05 10:56:13 +0700","asset_file_name":"20th_01.jpg","updated_at":"2012/03/05 10:56:15 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_sister {"created_at":"2012/02/22 18:46:35 +0700","asset_file_size":166930,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/22 18:46:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33793,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"sister","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/22 18:46:35 +0700","asset_file_name":"sister.jpeg","updated_at":"2012/02/22 18:46:38 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_fight {"created_at":"2012/02/06 16:54:15 +0700","asset_file_size":41835,"commentable":true,"modified_at":"2012/02/06 16:54:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33405,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e49","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/06 16:54:15 +0700","asset_file_name":"fight.jpeg","updated_at":"2012/02/06 16:54:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_strawberry {"created_at":"2012/01/31 15:03:24 +0700","asset_file_size":23262,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/31 15:03:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33169,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/31 15:03:24 +0700","asset_file_name":"strawberry.jpeg","updated_at":"2012/01/31 15:03:25 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_224784 {"created_at":"2012/01/31 14:55:19 +0700","asset_file_size":19965,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/31 14:55:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33168,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/31 14:55:19 +0700","asset_file_name":"224784.jpeg","updated_at":"2012/01/31 14:55:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_หมวย {"created_at":"2011/02/05 19:35:27 +0700","asset_file_size":14911,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:47:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":27139,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e39\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:28 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:47:59 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_อวยพร {"created_at":"2011/01/29 09:57:38 +0700","asset_file_size":159885,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":27050,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:24 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23.gif","updated_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_รวยเฮ {"created_at":"2011/01/29 09:57:13 +0700","asset_file_size":41678,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":27049,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u0e2d\u0e27\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:24 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2e.gif","updated_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_หมวย {"created_at":"2011/01/29 09:56:22 +0700","asset_file_size":61431,"commentable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":27048,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:24 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e21\u0e27\u0e22.gif","updated_at":"2011/06/01 16:47:49 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_แอปเปิ้ลปั่น {"created_at":"2010/06/04 12:32:26 +0700","asset_file_size":50493,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23189,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19 \u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:57 +0700","asset_file_name":"\u0e41\u0e2d\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e25\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19.jpg","updated_at":"2011/06/01 16:42:16 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2010/06/04 12:15:51 +0700","asset_file_size":2055270,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 16:42:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":23187,"asset_content_type":"image/bmp","description":"\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e21\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:33:57 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e25\u0e32\u0e22.bmp","updated_at":"2011/06/01 16:42:15 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_lunarsea5 {"created_at":"2009/12/11 18:37:11 +0700","asset_file_size":128854,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:27:27 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19267,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:57 +0700","asset_file_name":"lunarsea5.jpg","updated_at":"2011/05/31 18:27:27 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_pp60 {"created_at":"2009/12/09 16:56:40 +0700","asset_file_size":116240,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:26:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":19189,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u0e08\u0e34\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:53 +0700","asset_file_name":"pp60.gif","updated_at":"2011/05/31 18:26:49 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_88888888888-iykim2000 {"created_at":"2009/11/13 09:10:52 +0700","asset_file_size":193358,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:35 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18661,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u003Cp\u003Eiykim\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:04 +0700","asset_file_name":"88888888888-iykim2000.gif","updated_at":"2011/05/31 18:20:35 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_untitled-bec6c0ccc4dcb3d6bcadbcf6c1 {"created_at":"2009/11/13 09:09:37 +0700","asset_file_size":119861,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:33 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18660,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:04 +0700","asset_file_name":"untitled-BEC6C0CCC4DCB3D6BCADBCF6C1.gif","updated_at":"2011/05/31 18:20:33 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_smile {"created_at":"2009/11/12 17:37:00 +0700","asset_file_size":111666,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18655,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u0e22\u0e34\u0e49\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:04 +0700","asset_file_name":"smile.gif","updated_at":"2011/05/31 18:20:30 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_webjong_cartoon_girl_1194120_top {"created_at":"2009/11/12 17:18:10 +0700","asset_file_size":43288,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 18:20:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":18652,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:03 +0700","asset_file_name":"webjong_cartoon_girl_1194120_top.jpeg","updated_at":"2011/05/31 18:20:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_title_12 {"created_at":"2008/03/10 18:34:13 +0700","asset_file_size":11805,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:49 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5074,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","asset_file_name":"title_12.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:49 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_title_06 {"created_at":"2008/03/10 18:21:49 +0700","asset_file_size":7698,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5073,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","asset_file_name":"title_06.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_title_11 {"created_at":"2008/03/10 18:19:33 +0700","asset_file_size":10026,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5072,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","asset_file_name":"title_11.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:48 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_title_13 {"created_at":"2008/03/10 17:21:15 +0700","asset_file_size":9343,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:47 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5071,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","asset_file_name":"title_13.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:47 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_title_10 {"created_at":"2008/03/10 16:52:44 +0700","asset_file_size":7482,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:27:44 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":5068,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e1f\u0e34\u0e04","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:31:09 +0700","asset_file_name":"title_10.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:27:44 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/02/25 17:47:15 +0700","asset_file_size":1324590,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4638,"asset_content_type":"image/bmp","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:09 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07.bmp","updated_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • {"created_at":"2008/02/25 17:46:29 +0700","asset_file_size":1983966,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":4637,"asset_content_type":"image/bmp","description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e44\u0e1b\u0e07\u0e32\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:09 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32.bmp","updated_at":"2011/06/01 15:36:39 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_อาเกา {"created_at":"2008/01/04 17:44:56 +0700","asset_file_size":23744,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2695,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e25\u0e31\u0e49\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","asset_file_name":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_ranya {"created_at":"2008/01/04 17:43:15 +0700","asset_file_size":25919,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2694,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"ranya","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","asset_file_name":"ranya.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:03:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_sao {"created_at":"2008/01/04 17:42:50 +0700","asset_file_size":24014,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2693,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"sao","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","asset_file_name":"sao.JPG","updated_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_lang {"created_at":"2008/01/04 17:41:49 +0700","asset_file_size":18289,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2692,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e01\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:28:55 +0700","asset_file_name":"lang.jpg","updated_at":"2011/05/31 15:03:16 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_ผดา {"created_at":"2008/01/04 17:40:41 +0700","asset_file_size":25664,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":2691,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e1c\u0e14\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:45 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e14\u0e32.JPG","updated_at":"2011/06/01 15:34:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_คูปอง1 {"created_at":"2007/12/07 09:14:05 +0700","asset_file_size":5455,"commentable":true,"modified_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1401,"asset_content_type":"image/gif","description":"\u0e04\u0e39\u0e1b\u0e2d\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:38 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e39\u0e1b\u0e2d\u0e071.gif","updated_at":"2011/06/01 15:33:25 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_1545-1 {"created_at":"2007/12/06 13:17:11 +0700","asset_file_size":16857,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1334,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1545-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_1540-1 {"created_at":"2007/12/06 13:15:42 +0700","asset_file_size":9080,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1331,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1540-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_1535-1 {"created_at":"2007/12/06 13:14:00 +0700","asset_file_size":10776,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:44:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1328,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e39\u0e48\u0e17\u0e27\u0e14","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1535-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:44:37 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_1531-1 {"created_at":"2007/12/06 13:11:52 +0700","asset_file_size":11214,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:44:13 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1324,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e27\u0e22","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1531-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:44:13 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_1530-1 {"created_at":"2007/12/06 13:10:07 +0700","asset_file_size":10366,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1320,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e08\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"IMG_1530-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Ico64_img_1524-1 {"created_at":"2007/12/06 13:04:13 +0700","asset_file_size":19222,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":1315,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"IMG_1524-1.JPG","updated_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: