นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_love-couple {"commentable":true,"modified_at":"2015/02/09 18:03:34 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":127884,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":50988,"created_at":"2015/02/09 18:03:29 +0700","asset_file_name":"love-couple.jpg","updated_at":"2015/02/09 18:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/02/09 18:03:29 +0700","description":"cute","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_yoonaboy {"commentable":true,"modified_at":"2015/01/12 12:49:42 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":177666,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":50335,"created_at":"2015/01/12 12:49:40 +0700","asset_file_name":"yoonaboy.jpg","updated_at":"2015/01/12 12:49:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2015/01/12 12:49:40 +0700","description":"yoonaboy","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_poohfrind {"commentable":true,"modified_at":"2014/11/13 16:17:12 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":58046,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":49338,"created_at":"2014/11/13 16:17:09 +0700","asset_file_name":"poohfrind.jpg","updated_at":"2014/11/13 16:17:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/11/13 16:17:09 +0700","description":"pooh","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pooh {"commentable":true,"modified_at":"2014/11/13 16:16:19 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":80746,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":49337,"created_at":"2014/11/13 16:16:15 +0700","asset_file_name":"pooh.jpg","updated_at":"2014/11/13 16:16:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/11/13 16:16:15 +0700","description":"pooh","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_47-md {"commentable":true,"modified_at":"2014/11/07 18:03:27 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":28406,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":49272,"created_at":"2014/11/07 17:42:32 +0700","asset_file_name":"47-md.png","updated_at":"2014/11/07 18:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/11/07 17:42:32 +0700","description":"number","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1380004_617033844986169_1335812899_n {"commentable":true,"modified_at":"2014/10/27 13:03:50 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":21114,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":49121,"created_at":"2014/10/27 12:56:59 +0700","asset_file_name":"1380004_617033844986169_1335812899_n.jpg","updated_at":"2014/10/27 13:03:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/10/27 12:56:59 +0700","description":"coffee","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1242054573440 {"commentable":true,"modified_at":"2014/09/18 09:04:06 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":42552,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":48606,"created_at":"2014/09/18 08:49:58 +0700","asset_file_name":"1242054573440.jpg","updated_at":"2014/09/18 09:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/09/18 08:49:58 +0700","description":"flower","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_808889 {"commentable":true,"modified_at":"2014/09/18 09:03:59 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":53873,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":48605,"created_at":"2014/09/18 08:28:20 +0700","asset_file_name":"808889.jpg","updated_at":"2014/09/18 09:03:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/09/18 08:28:20 +0700","description":"flower","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_paste87 {"commentable":true,"modified_at":"2014/09/12 09:06:16 +0700","media_folder_id":249,"deleted_at":null,"asset_file_size":30284,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":48510,"created_at":"2014/09/12 08:47:30 +0700","asset_file_name":"paste87.jpg","updated_at":"2014/09/12 09:06:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2014/09/12 08:47:30 +0700","description":"mong","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: