นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_house1 {"created_at":"2013/04/25 16:54:44 +0700","asset_file_size":137232,"commentable":true,"modified_at":"2013/04/25 16:54:46 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":39593,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"house","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/25 16:54:44 +0700","asset_file_name":"house1.jpeg","updated_at":"2013/04/25 16:54:46 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_yoona_portrait {"created_at":"2013/04/23 18:09:04 +0700","asset_file_size":115491,"commentable":true,"modified_at":"2013/04/23 18:09:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":39535,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"yoona","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/23 18:09:04 +0700","asset_file_name":"yoona_portrait.jpg","updated_at":"2013/04/23 18:09:05 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_2zfojzl {"created_at":"2013/04/17 18:23:15 +0700","asset_file_size":263590,"commentable":true,"modified_at":"2013/04/17 18:23:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":39438,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"yoona","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/17 18:23:15 +0700","asset_file_name":"2zfojzl.jpg","updated_at":"2013/04/17 18:23:16 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_mom {"created_at":"2013/04/17 16:49:54 +0700","asset_file_size":32577,"commentable":true,"modified_at":"2013/04/17 16:49:55 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":39434,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"save","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/04/17 16:49:54 +0700","asset_file_name":"mom.jpg","updated_at":"2013/04/17 16:49:55 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_soul {"created_at":"2013/03/19 13:02:38 +0700","asset_file_size":178862,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/19 13:02:43 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38826,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"soul","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/19 13:02:38 +0700","asset_file_name":"soul.jpeg","updated_at":"2013/03/19 13:02:43 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_aoz {"created_at":"2013/03/19 13:01:09 +0700","asset_file_size":33571,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/19 13:01:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38825,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"aoz","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/19 13:01:09 +0700","asset_file_name":"aoz.jpeg","updated_at":"2013/03/19 13:01:11 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_cartoon {"created_at":"2013/03/19 13:00:26 +0700","asset_file_size":10288,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/19 13:00:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38824,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"cartoon","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/19 13:00:26 +0700","asset_file_name":"cartoon.jpeg","updated_at":"2013/03/19 13:00:30 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_tour {"created_at":"2013/03/12 15:57:50 +0700","asset_file_size":133835,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/12 15:57:56 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38744,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"tour","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/12 15:57:49 +0700","asset_file_name":"tour.JPG","updated_at":"2013/03/12 15:57:56 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_ultraman1nv8 {"created_at":"2013/02/26 17:53:00 +0700","asset_file_size":26227,"commentable":true,"modified_at":"2013/02/26 17:53:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":38454,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e35\u0e35ultraman","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/02/26 17:53:00 +0700","asset_file_name":"ultraman1nv8.jpg","updated_at":"2013/02/26 17:53:05 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc00296 {"created_at":"2013/01/17 17:29:26 +0700","asset_file_size":36673,"commentable":true,"modified_at":"2013/01/17 17:29:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37734,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"key","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/17 17:29:26 +0700","asset_file_name":"DSC00296.JPG","updated_at":"2013/01/17 17:29:28 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_dsc00286 {"created_at":"2013/01/02 14:13:44 +0700","asset_file_size":323615,"commentable":true,"modified_at":"2013/01/02 14:13:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37466,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"pacun","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/02 14:13:44 +0700","asset_file_name":"DSC00286.JPG","updated_at":"2013/01/02 14:13:51 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_pacun2 {"created_at":"2013/01/02 13:43:39 +0700","asset_file_size":278892,"commentable":true,"modified_at":"2013/01/02 14:03:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37465,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"pacun","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/02 13:43:39 +0700","asset_file_name":"pacun2.JPG","updated_at":"2013/01/02 14:03:05 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_pacun1 {"created_at":"2013/01/02 13:39:52 +0700","asset_file_size":344099,"commentable":true,"modified_at":"2013/01/02 14:03:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37464,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"pacun","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/02 13:39:52 +0700","asset_file_name":"pacun1.JPG","updated_at":"2013/01/02 14:03:03 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_dena1 {"created_at":"2013/01/02 13:38:58 +0700","asset_file_size":361329,"commentable":true,"modified_at":"2013/01/02 13:39:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37463,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"dena","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/01/02 13:38:58 +0700","asset_file_name":"dena1.JPG","updated_at":"2013/01/02 13:39:03 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_dscf2629 {"created_at":"2012/12/23 14:59:57 +0700","asset_file_size":72985,"commentable":true,"modified_at":"2012/12/23 15:01:59 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37312,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"santoriney","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/12/23 14:59:57 +0700","asset_file_name":"DSCF2629.jpg","updated_at":"2012/12/23 15:01:59 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_card {"created_at":"2012/11/29 17:06:04 +0700","asset_file_size":31212,"commentable":true,"modified_at":"2012/11/29 17:06:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":37043,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"card","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/11/29 17:06:04 +0700","asset_file_name":"card.jpg","updated_at":"2012/11/29 17:06:07 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_smile {"created_at":"2012/11/20 11:26:22 +0700","asset_file_size":38554,"commentable":true,"modified_at":"2012/11/20 12:02:48 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":36890,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"smile","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/11/20 11:26:22 +0700","asset_file_name":"smile.jpg","updated_at":"2012/11/20 12:02:48 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_gumnan {"created_at":"2012/10/22 11:51:48 +0700","asset_file_size":31556,"commentable":true,"modified_at":"2012/10/22 12:02:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":36440,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"gumnan","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/22 11:51:48 +0700","asset_file_name":"gumnan.jpg","updated_at":"2012/10/22 12:02:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_nine {"created_at":"2012/10/21 10:27:05 +0700","asset_file_size":38332,"commentable":true,"modified_at":"2012/10/21 11:01:31 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":36414,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"nine","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/10/21 10:27:05 +0700","asset_file_name":"nine.jpg","updated_at":"2012/10/21 11:01:31 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_pizza {"created_at":"2012/09/06 15:50:39 +0700","asset_file_size":31672,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/06 16:01:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35800,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"pizza","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/06 15:50:39 +0700","asset_file_name":"pizza.jpg","updated_at":"2012/09/06 16:01:51 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_imagesca0hw1ue {"created_at":"2012/09/05 17:36:59 +0700","asset_file_size":10272,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35791,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e35rulic","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 17:36:59 +0700","asset_file_name":"imagesCA0HW1UE.jpeg","updated_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_rubik-1 {"created_at":"2012/09/05 17:36:23 +0700","asset_file_size":14987,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35790,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"rulic","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/05 17:36:23 +0700","asset_file_name":"Rubik-1.jpg","updated_at":"2012/09/05 18:01:17 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_icon_dukdik_305 {"created_at":"2012/09/03 17:28:56 +0700","asset_file_size":22701,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/03 18:01:22 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35786,"asset_content_type":"image/gif","description":"sleep","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/03 17:28:56 +0700","asset_file_name":"icon_dukdik_305.gif","updated_at":"2012/09/03 18:01:22 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_the-than15 {"created_at":"2012/09/03 17:28:25 +0700","asset_file_size":240073,"commentable":true,"modified_at":"2012/09/03 18:01:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35785,"asset_content_type":"image/gif","description":"korea","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/09/03 17:28:25 +0700","asset_file_name":"the-than15.gif","updated_at":"2012/09/03 18:01:21 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
 • Tiny_the-than243 {"created_at":"2012/08/30 17:39:10 +0700","asset_file_size":54276,"commentable":true,"modified_at":"2012/08/30 18:01:23 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":35757,"asset_content_type":"image/gif","description":"girl","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/08/30 17:39:10 +0700","asset_file_name":"the-than243.gif","updated_at":"2012/08/30 18:01:23 +0700","media_folder_id":249,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: