นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_jamsai {"asset_file_name":"jamsai.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/30 14:09:15 +0700","media_folder_id":249,"description":"jamsai","updated_at":"2014/08/30 14:09:15 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/08/30 14:09:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55246,"id":48248,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/30 14:09:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kaizen {"asset_file_name":"kaizen.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/30 14:05:12 +0700","media_folder_id":249,"description":"CSR","updated_at":"2014/08/30 14:05:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/08/30 14:02:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":141788,"id":48247,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/30 14:02:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_csr {"asset_file_name":"csr.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2014/08/30 14:04:47 +0700","media_folder_id":249,"description":"CSR","updated_at":"2014/08/30 14:04:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/08/30 13:57:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":111283,"id":48246,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/30 13:57:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_slide4 {"asset_file_name":"Slide4.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/08/30 13:35:38 +0700","media_folder_id":249,"description":"kaizen","updated_at":"2014/08/30 13:35:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/08/30 13:35:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55754,"id":48245,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/08/30 13:35:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pensil {"asset_file_name":"pensil.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/06/27 09:03:09 +0700","media_folder_id":249,"description":"pencil","updated_at":"2014/06/27 09:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/06/27 09:01:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":28585,"id":47157,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/06/27 09:01:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc00305 {"asset_file_name":"DSC00305.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/04/30 16:33:41 +0700","media_folder_id":249,"description":"rubber","updated_at":"2014/04/30 16:33:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/30 16:33:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":361125,"id":46421,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/30 16:33:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cute {"asset_file_name":"cute.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2014/04/30 16:04:35 +0700","media_folder_id":249,"description":"cute","updated_at":"2014/04/30 16:04:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/04/30 16:03:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9717,"id":46420,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/04/30 16:03:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_book {"asset_file_name":"book.PNG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 11:52:29 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e34book","updated_at":"2014/02/28 11:52:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/28 11:52:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167943,"id":45200,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:52:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_family {"asset_file_name":"family.PNG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 11:50:52 +0700","media_folder_id":249,"description":"love","updated_at":"2014/02/28 11:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/28 11:50:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":530383,"id":45198,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:50:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: