นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_01_57_1 {"asset_file_name":"01_57_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/30 13:03:26 +0700","media_folder_id":249,"description":"china","updated_at":"2014/01/30 13:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/30 12:39:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":138454,"id":44641,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/30 12:39:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_pucca-thumb {"asset_file_name":"pucca-thumb.gif","visibility":2,"modified_at":"2014/01/30 13:03:24 +0700","media_folder_id":249,"description":"china","updated_at":"2014/01/30 13:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","created_at":"2014/01/30 12:34:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":47574,"id":44640,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/30 12:34:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_cherry-blossoms-sakura-spring7 {"asset_file_name":"cherry-blossoms-sakura-spring7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 19:53:55 +0700","media_folder_id":249,"description":"sakura","updated_at":"2014/01/16 19:53:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 19:53:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":271775,"id":44340,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 19:53:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_203831-attachment {"asset_file_name":"203831-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 13:52:10 +0700","media_folder_id":249,"description":"sabye","updated_at":"2014/01/16 13:52:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 13:52:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72786,"id":44318,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:52:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_188681-attachment {"asset_file_name":"188681-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 13:51:01 +0700","media_folder_id":249,"description":"cartoon","updated_at":"2014/01/16 13:51:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 13:50:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108867,"id":44317,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:50:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_188652-attachment {"asset_file_name":"188652-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 13:50:25 +0700","media_folder_id":249,"description":"cartoon","updated_at":"2014/01/16 13:50:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 13:50:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":93027,"id":44316,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:50:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_188651-attachment {"asset_file_name":"188651-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 13:49:55 +0700","media_folder_id":249,"description":"cartoon","updated_at":"2014/01/16 13:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 13:49:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100355,"id":44315,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:49:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_182647-attachment {"asset_file_name":"182647-attachment.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/01/16 13:49:19 +0700","media_folder_id":249,"description":"bonloon","updated_at":"2014/01/16 13:49:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/01/16 13:49:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56272,"id":44314,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/01/16 13:49:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dscn0536 {"asset_file_name":"DSCN0536.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/12/22 16:07:06 +0700","media_folder_id":249,"description":"pai","updated_at":"2013/12/22 16:07:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/12/22 16:07:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":158881,"id":44092,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/12/22 16:07:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: