นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อาเกา
Ico64
นางสาว ดรรชนี สองประสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > datchanee.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"asset_file_name":"form_CSR.pdf","visibility":2,"modified_at":"2013/11/19 16:48:41 +0700","media_folder_id":249,"description":"FORMCSR","updated_at":"2013/11/19 16:48:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2013/11/19 16:48:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75796,"id":43711,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/19 16:48:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • {"asset_file_name":"Form_com.pdf","visibility":2,"modified_at":"2013/11/19 16:47:52 +0700","media_folder_id":249,"description":"FORNCOM","updated_at":"2013/11/19 16:47:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2013/11/19 16:47:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50605,"id":43710,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/11/19 16:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_chim {"asset_file_name":"chim.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/20 10:56:09 +0700","media_folder_id":249,"description":"chim","updated_at":"2013/10/20 10:56:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/20 10:56:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":297290,"id":43267,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/20 10:56:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_coffee {"asset_file_name":"coffee.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/20 10:55:13 +0700","media_folder_id":249,"description":"coffee","updated_at":"2013/10/20 10:55:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/20 10:55:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":249305,"id":43266,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/20 10:55:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ems3 {"asset_file_name":"EMS3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/05 12:14:47 +0700","media_folder_id":249,"description":"EMS","updated_at":"2013/10/05 12:14:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/05 12:14:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":24636,"id":43117,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/05 12:14:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ems2 {"asset_file_name":"EMS2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/05 12:14:11 +0700","media_folder_id":249,"description":"EMS","updated_at":"2013/10/05 12:14:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/05 12:14:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38506,"id":43116,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/05 12:14:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_ems1 {"asset_file_name":"EMS1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/05 12:13:41 +0700","media_folder_id":249,"description":"EMS","updated_at":"2013/10/05 12:13:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/05 12:13:39 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":95065,"id":43115,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/05 12:13:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_yoonachina {"asset_file_name":"yoonachina.png","visibility":2,"modified_at":"2013/10/04 18:12:07 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e31yoona","updated_at":"2013/10/04 18:12:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2013/10/04 18:12:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":220837,"id":43102,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:12:04 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_untitled2 {"asset_file_name":"untitled2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/10/04 18:11:01 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e34boy","updated_at":"2013/10/04 18:11:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/10/04 18:10:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38797,"id":43101,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/10/04 18:10:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: