นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
Network
Members · Following: 3 · Followed: 3

หลัก > duangporn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image {"asset_file_name":"image.jpeg","visibility":2,"modified_at":"2016/06/19 07:27:53 +0700","media_folder_id":469,"description":"Newworld_slowlife","updated_at":"2016/06/19 07:27:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2016/06/19 07:27:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162280,"id":58254,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2016/06/19 07:27:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_416898_387879804571765_100000492458261_1599211_1474464584_n {"asset_file_name":"416898_387879804571765_100000492458261_1599211_1474464584_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/02/17 23:52:06 +0700","media_folder_id":469,"description":"honesty","updated_at":"2012/02/17 23:52:06 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/02/17 23:52:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":14190,"id":33724,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/17 23:52:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img-20120129-00406 {"asset_file_name":"IMG-20120129-00406.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/02/03 01:31:50 +0700","media_folder_id":469,"description":"fish_fish","updated_at":"2012/02/03 07:52:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/03 01:31:48 +0700","comment_counter":1,"asset_file_size":273653,"id":33271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2012/02/03 07:52:29 +0700","asset_updated_at":"2012/02/03 01:31:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img-20120129-00407 {"asset_file_name":"IMG-20120129-00407.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/02/03 01:30:43 +0700","media_folder_id":469,"description":"fish_fish","updated_at":"2012/02/03 01:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/03 01:30:40 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":265396,"id":33270,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/03 01:30:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img-20120129-00412 {"asset_file_name":"IMG-20120129-00412.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/02/03 01:13:14 +0700","media_folder_id":469,"description":"sauce","updated_at":"2012/02/03 01:13:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/03 01:13:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":303403,"id":33269,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/03 01:13:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_img-20120129-00413 {"asset_file_name":"IMG-20120129-00413.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/02/03 01:07:56 +0700","media_folder_id":469,"description":"fish_fish","updated_at":"2012/02/03 01:07:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/02/03 01:07:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":325222,"id":33268,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/02/03 01:07:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_images3 {"asset_file_name":"images3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/20 13:55:40 +0700","media_folder_id":469,"description":"\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e23\u0e32\u0e21","updated_at":"2012/01/20 13:55:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2012/01/20 13:55:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":6576,"id":32912,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/20 13:55:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_headerkon3 {"asset_file_name":"headerkon3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:54:39 +0700","media_folder_id":469,"description":"\u003Cp\u003Eheader\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:54:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/06 15:49:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":34802,"id":17019,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_headerkon2 {"asset_file_name":"headerkon2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:54:39 +0700","media_folder_id":469,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01","updated_at":"2011/05/31 17:54:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/09/06 15:43:30 +0700","comment_counter":4,"asset_file_size":35060,"id":17018,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":"2011/05/28 08:02:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: