นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนข้างหลัง
Ico64
นางสาว ดวงพร วงษ์สวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > duangporn.w

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_headerkon {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:54:38 +0700","media_folder_id":469,"deleted_at":null,"asset_file_size":35859,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17017,"created_at":"2009/09/06 15:29:29 +0700","asset_file_name":"headerkon.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:54:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_headernorbor {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:54:37 +0700","media_folder_id":469,"deleted_at":null,"asset_file_size":37253,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":17016,"created_at":"2009/09/06 15:21:37 +0700","asset_file_name":"headernorbor.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:54:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:11 +0700","description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e4a\u0e2d\u0e01","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: