นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เก๋น้อย
Ico64
ดุษณี โสภณอดิศัย
ผู้ดูแลเว็บไซต์ Portal.in.th และ Portal.PSU.ac.th
UsableLabs
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > dusanee_s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_manualonline {"asset_file_name":"ManualOnline.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:39:07 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e41\u0e19\u0e30\u0e19\u0e33\u0e04\u0e39\u0e48\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e25\u0e19\u0e4c","updated_at":"2011/05/31 18:39:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2010/01/22 15:40:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":107807,"id":20234,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp8 {"asset_file_name":"Comp8.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:31:01 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:31:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/22 00:00:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":330487,"id":19573,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp7 {"asset_file_name":"Comp7.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:31:00 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:31:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:43:36 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":353292,"id":19572,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp6 {"asset_file_name":"Comp6.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:30:59 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:42:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":354758,"id":19571,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp5 {"asset_file_name":"Comp5.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:30:58 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:42:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":353909,"id":19570,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp3 {"asset_file_name":"Comp3.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:30:57 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:41:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":352039,"id":19569,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp4 {"asset_file_name":"Comp4.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:30:56 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:40:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":334501,"id":19568,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp2 {"asset_file_name":"Comp2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:30:55 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:30:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:40:04 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":230268,"id":19567,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_comp1 {"asset_file_name":"Comp1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 18:30:54 +0700","media_folder_id":1120,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a","updated_at":"2011/05/31 18:30:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/12/21 22:38:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":328480,"id":19566,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: