นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_35311946_781065515351229_2825635958718726144_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/15 10:03:07 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/15 10:03:03 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/15 10:03:03 +0700","asset_file_name":"35311946_781065515351229_2825635958718726144_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Research Tutor Fair","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:03:07 +0700","member_only_readable":false,"id":62346,"asset_file_size":67441,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_35306101_781064948684619_6242924892484796416_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/15 10:02:46 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/15 10:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/15 10:02:41 +0700","asset_file_name":"35306101_781064948684619_6242924892484796416_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Research Tutor Fair","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:02:46 +0700","member_only_readable":false,"id":62345,"asset_file_size":90460,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_35295430_781065232017924_6222862035093291008_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/15 10:02:20 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/15 10:02:16 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/15 10:02:16 +0700","asset_file_name":"35295430_781065232017924_6222862035093291008_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Research Tutor Fair","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:02:20 +0700","member_only_readable":false,"id":62344,"asset_file_size":61428,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_35267645_781064925351288_1090109648012312576_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/15 10:01:54 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/15 10:01:48 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/15 10:01:48 +0700","asset_file_name":"35267645_781064925351288_1090109648012312576_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Research Tutor Fair","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:01:54 +0700","member_only_readable":false,"id":62343,"asset_file_size":61608,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_35239684_781065392017908_447108092673392640_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/15 10:01:23 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/15 10:01:21 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/15 10:01:21 +0700","asset_file_name":"35239684_781065392017908_447108092673392640_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Research Tutor Fair","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:01:23 +0700","member_only_readable":false,"id":62342,"asset_file_size":53300,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_35226951_781065552017892_7378177322542694400_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/15 10:00:52 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/15 10:00:50 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/15 10:00:50 +0700","asset_file_name":"35226951_781065552017892_7378177322542694400_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Research Tutor Fair","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/15 10:00:52 +0700","member_only_readable":false,"id":62341,"asset_file_size":49260,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_35077717_10155351368931993_1861730484430569472_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 14:44:42 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 14:44:39 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 14:44:39 +0700","asset_file_name":"35077717_10155351368931993_1861730484430569472_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 14:44:42 +0700","member_only_readable":false,"id":62340,"asset_file_size":65000,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl14 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 13:39:47 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 13:39:44 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 13:39:44 +0700","asset_file_name":"actl14.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:39:47 +0700","member_only_readable":false,"id":62339,"asset_file_size":44139,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl13 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 13:39:16 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 13:39:15 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 13:39:15 +0700","asset_file_name":"actl13.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:39:16 +0700","member_only_readable":false,"id":62338,"asset_file_size":42525,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl12 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 13:38:40 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 13:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 13:38:39 +0700","asset_file_name":"actl12.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:38:40 +0700","member_only_readable":false,"id":62337,"asset_file_size":49949,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl11 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 13:38:19 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 13:38:15 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 13:38:15 +0700","asset_file_name":"actl11.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:38:19 +0700","member_only_readable":false,"id":62336,"asset_file_size":61391,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl10 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 13:37:48 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 13:37:44 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 13:37:44 +0700","asset_file_name":"actl10.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:37:48 +0700","member_only_readable":false,"id":62335,"asset_file_size":51870,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl9 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 13:37:28 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:30:26 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 13:37:25 +0700","asset_file_name":"actl9.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 13:37:28 +0700","member_only_readable":false,"id":62334,"asset_file_size":55857,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl7 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:29:58 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:29:57 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:29:57 +0700","asset_file_name":"actl7.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:29:58 +0700","member_only_readable":false,"id":62333,"asset_file_size":48585,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl6 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:29:32 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:29:30 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:29:30 +0700","asset_file_name":"actl6.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:29:32 +0700","member_only_readable":false,"id":62332,"asset_file_size":55508,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl5 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:28:47 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:28:42 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:28:42 +0700","asset_file_name":"actl5.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:28:47 +0700","member_only_readable":false,"id":62331,"asset_file_size":50567,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl4 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:28:16 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:28:11 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:28:11 +0700","asset_file_name":"actl4.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:28:16 +0700","member_only_readable":false,"id":62330,"asset_file_size":54496,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl3 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:27:45 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:27:41 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:27:41 +0700","asset_file_name":"actl3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:27:45 +0700","member_only_readable":false,"id":62329,"asset_file_size":59878,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","asset_file_name":"actl2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:27:09 +0700","member_only_readable":false,"id":62328,"asset_file_size":54771,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_actl1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/14 11:26:39 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/14 11:26:35 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/14 11:26:35 +0700","asset_file_name":"actl1.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/14 11:26:39 +0700","member_only_readable":false,"id":62327,"asset_file_size":64400,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_34612964_2107395535968042_2830024195524526080_n {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/07 08:49:52 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/07 08:49:50 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/07 08:49:50 +0700","asset_file_name":"34612964_2107395535968042_2830024195524526080_n.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"Active Learning61","media_folder_id":1399,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/07 08:49:52 +0700","member_only_readable":false,"id":62326,"asset_file_size":99192,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_emergency_2018_5 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:57 +0700","asset_file_name":"emergency_2018_5.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:59 +0700","member_only_readable":false,"id":62325,"asset_file_size":365100,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_emergency_2018_4 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/05 11:24:27 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/05 11:24:24 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/05 11:24:24 +0700","asset_file_name":"emergency_2018_4.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:27 +0700","member_only_readable":false,"id":62324,"asset_file_size":392240,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_emergency_2018_3 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/05 11:24:01 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/05 11:23:57 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/05 11:23:57 +0700","asset_file_name":"emergency_2018_3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:24:01 +0700","member_only_readable":false,"id":62323,"asset_file_size":358365,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_emergency_2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/05 11:23:39 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/05 11:23:35 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/05 11:23:35 +0700","asset_file_name":"emergency_2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:23:39 +0700","member_only_readable":false,"id":62322,"asset_file_size":361463,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_emergency_2018_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/05 11:22:27 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/05 11:22:24 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/05 11:22:24 +0700","asset_file_name":"emergency_2018_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e09\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e40\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e20\u0e31\u0e22","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/05 11:22:27 +0700","member_only_readable":false,"id":62321,"asset_file_size":399821,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_cleaning_may2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/04 17:12:10 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/04 17:12:07 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/04 17:12:06 +0700","asset_file_name":"cleaning_may2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/04 17:12:10 +0700","member_only_readable":false,"id":62320,"asset_file_size":195275,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_cleaning_may2018_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/04 17:11:42 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/04 17:11:38 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/04 17:11:38 +0700","asset_file_name":"cleaning_may2018_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e212561","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/04 17:11:42 +0700","member_only_readable":false,"id":62319,"asset_file_size":207476,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/06/01 17:13:51 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/06/01 17:13:46 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/06/01 17:13:46 +0700","asset_file_name":"history.docx","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32","media_folder_id":9,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/06/01 17:13:51 +0700","member_only_readable":false,"id":62318,"asset_file_size":720915,"asset_content_type":"application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document"}
 • Tiny_bottle_useful {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 16:28:43 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 16:28:40 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 16:28:40 +0700","asset_file_name":"bottle_useful.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:28:43 +0700","member_only_readable":false,"id":62317,"asset_file_size":125604,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_box_gen2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 16:27:46 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 16:27:43 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 16:27:42 +0700","asset_file_name":"box_gen2018.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e14\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u0e08\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:27:46 +0700","member_only_readable":false,"id":62316,"asset_file_size":294564,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_after1_2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 16:07:35 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 16:07:32 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 16:07:32 +0700","asset_file_name":"after1_2018.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 16:07:35 +0700","member_only_readable":false,"id":62315,"asset_file_size":469388,"asset_content_type":"image/png"}
 • Tiny_after2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 15:52:34 +0700","asset_file_name":"after2018.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:36 +0700","member_only_readable":false,"id":62314,"asset_file_size":288475,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_after2_2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 15:51:57 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:56 +0700","asset_file_name":"after2_2018.png","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:52:05 +0700","member_only_readable":false,"id":62313,"asset_file_size":500637,"asset_content_type":"image/png"}
 • Tiny_beforebigcleaning_gen2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 15:51:29 +0700","asset_file_name":"beforebigcleaning_gen2018.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:51:31 +0700","member_only_readable":false,"id":62312,"asset_file_size":378747,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_5s_genaffair2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/30 15:39:13 +0700","asset_file_name":"5s_genaffair2018.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e235\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e072559-2561","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/30 15:39:16 +0700","member_only_readable":false,"id":62311,"asset_file_size":407891,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_hitesh-choudhary-624151-unsplash {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/21 07:07:56 +0700","asset_file_name":"hitesh-choudhary-624151-unsplash.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"work","media_folder_id":1510,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/21 07:07:59 +0700","member_only_readable":false,"id":62310,"asset_file_size":383181,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_mafueng3 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:46 +0700","asset_file_name":"mafueng3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:51 +0700","member_only_readable":false,"id":62309,"asset_file_size":169068,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_mafueng2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 16:24:20 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 16:24:19 +0700","asset_file_name":"mafueng2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e21\u0e30\u0e40\u0e1f\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e2b\u0e31\u0e28\u0e08\u0e23\u0e23\u0e22\u0e4c","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:24:24 +0700","member_only_readable":false,"id":62308,"asset_file_size":262571,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_mafueng1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 16:23:34 +0700","asset_file_name":"mafueng1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e17\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e23\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e49\u0e32\u0e41\u0e2a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 16:23:38 +0700","member_only_readable":false,"id":62307,"asset_file_size":272967,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6137 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:13 +0700","asset_file_name":"AASICP6137.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6137.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:16 +0700","member_only_readable":false,"id":62306,"asset_file_size":48234,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6136 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:14:04 +0700","asset_file_name":"AASICP6136.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6136.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:14:10 +0700","member_only_readable":false,"id":62305,"asset_file_size":51941,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6135 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:13:57 +0700","asset_file_name":"AASICP6135.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6135.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:13:58 +0700","member_only_readable":false,"id":62304,"asset_file_size":54068,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6127-2 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:12:52 +0700","asset_file_name":"AASICP6127-2.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6127-2.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:12:57 +0700","member_only_readable":false,"id":62303,"asset_file_size":47557,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6127 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 12:10:11 +0700","asset_file_name":"AASICP6127.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6127.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 12:10:15 +0700","member_only_readable":false,"id":62302,"asset_file_size":47557,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6116-2 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:57:51 +0700","asset_file_name":"AASICP6116-2.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6116-2.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:57:53 +0700","member_only_readable":false,"id":62301,"asset_file_size":56237,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6116 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:26 +0700","asset_file_name":"AASICP6116.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6116.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:31 +0700","member_only_readable":false,"id":62300,"asset_file_size":41033,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6115 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:53:18 +0700","asset_file_name":"AASICP6115.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6115.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:53:20 +0700","member_only_readable":false,"id":62299,"asset_file_size":57321,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6114 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/18 11:52:31 +0700","asset_file_name":"AASICP6114.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6114.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/18 11:52:33 +0700","member_only_readable":false,"id":62298,"asset_file_size":57112,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6149 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:55 +0700","asset_file_name":"AASICP6149.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6149.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:16:01 +0700","member_only_readable":false,"id":62297,"asset_file_size":47256,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6123 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/17 16:15:44 +0700","asset_file_name":"AASICP6123.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6123.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/17 16:15:49 +0700","member_only_readable":false,"id":62296,"asset_file_size":47439,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_chamuangone_2018_3 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/15 15:18:04 +0700","asset_file_name":"chamuangone_2018_3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:18:09 +0700","member_only_readable":false,"id":62295,"asset_file_size":272196,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_chamuangone_2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/15 15:05:21 +0700","asset_file_name":"chamuangone_2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:05:27 +0700","member_only_readable":false,"id":62294,"asset_file_size":297074,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_chamuangone_2018_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/15 15:04:19 +0700","asset_file_name":"chamuangone_2018_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e2f \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e01\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e0a\u0e30\u0e21\u0e27\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e22\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e30\u0e40\u0e23\u0e47\u0e07 ","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 15:04:20 +0700","member_only_readable":false,"id":62293,"asset_file_size":261780,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_career_standard2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:47 +0700","asset_file_name":"career_standard2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 11:35:49 +0700","member_only_readable":false,"id":62292,"asset_file_size":410204,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_career_standard2018_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/15 11:35:11 +0700","asset_file_name":"career_standard2018_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e \u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e35\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1b\u0e23\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e19\u0e49\u0e33","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/15 11:35:17 +0700","member_only_readable":false,"id":62291,"asset_file_size":310334,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6131 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:32:30 +0700","asset_file_name":"AASICP6131.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6131.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:35 +0700","member_only_readable":false,"id":62290,"asset_file_size":876530,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6129 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:59 +0700","asset_file_name":"AASICP6129.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6129.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:32:03 +0700","member_only_readable":false,"id":62289,"asset_file_size":853874,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6126 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:31:49 +0700","asset_file_name":"AASICP6126.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6126.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:31:51 +0700","member_only_readable":false,"id":62288,"asset_file_size":686385,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp61412 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:21:58 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:21:57 +0700","asset_file_name":"AASICP61412.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP61412.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:22:03 +0700","member_only_readable":false,"id":62287,"asset_file_size":994939,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6145 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:11 +0700","asset_file_name":"AASICP6145.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6145.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:15 +0700","member_only_readable":false,"id":62286,"asset_file_size":591898,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6143 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:17:00 +0700","asset_file_name":"AASICP6143.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6143.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:17:03 +0700","member_only_readable":false,"id":62285,"asset_file_size":592367,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6141 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:16:46 +0700","asset_file_name":"AASICP6141.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6141.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:16:51 +0700","member_only_readable":false,"id":62284,"asset_file_size":981583,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp6147 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 13:09:22 +0700","asset_file_name":"AASICP6147.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP6147.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 13:09:28 +0700","member_only_readable":false,"id":62283,"asset_file_size":684718,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_aasicp612 {"comment_counter":0,"visibility":null,"modified_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/14 12:03:35 +0700","asset_file_name":"AASICP612.jpg","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"AASICP612.jpg","media_folder_id":1437,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/14 12:03:43 +0700","member_only_readable":false,"id":62282,"asset_file_size":914186,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_grow30mar18 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/06 23:17:29 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/06 23:17:23 +0700","member_only_commentable":true,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/06 23:17:23 +0700","asset_file_name":"Grow30Mar18.PNG","group_member_commentable":false,"deleted_at":null,"description":"grow","media_folder_id":41,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/06 23:17:29 +0700","member_only_readable":false,"id":62281,"asset_file_size":739977,"asset_content_type":"image/png"}
 • {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/07 08:09:24 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/04 16:02:55 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/07 08:09:20 +0700","asset_file_name":"CoHR-PSU-Meeting-1-2018.pdf","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 1/2561","media_folder_id":1474,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/07 08:09:24 +0700","member_only_readable":false,"id":62280,"asset_file_size":126631,"asset_content_type":"application/pdf"}
 • Tiny_hand_and_heart_29april2018_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/03 13:18:35 +0700","asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/03 13:18:40 +0700","member_only_readable":false,"id":62279,"asset_file_size":523932,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_hand_and_heart_29april2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/03 13:17:29 +0700","asset_file_name":"hand_and_heart_29april2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e27\u0e44\u0e17\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e17\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e42\u0e23\u0e04\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/03 13:17:33 +0700","member_only_readable":false,"id":62278,"asset_file_size":632429,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_spark27april2018_3 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/02 15:36:17 +0700","asset_file_name":"spark27april2018_3.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 15:36:23 +0700","member_only_readable":false,"id":62277,"asset_file_size":533511,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_spark27april2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/02 14:55:44 +0700","asset_file_name":"spark27april2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 14:55:50 +0700","member_only_readable":false,"id":62276,"asset_file_size":560202,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_spark27april2018_1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/05/02 14:54:13 +0700","asset_file_name":"spark27april2018_1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e22\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/05/02 14:54:18 +0700","member_only_readable":false,"id":62275,"asset_file_size":472883,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_nr_trade_show2018-2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/25 15:58:55 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:54 +0700","asset_file_name":"nr_trade_show2018-2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/25 15:58:58 +0700","member_only_readable":false,"id":62274,"asset_file_size":261317,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_nr_trade_show2018-1 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/25 15:58:12 +0700","asset_file_name":"nr_trade_show2018-1.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/25 15:58:16 +0700","member_only_readable":false,"id":62273,"asset_file_size":215583,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_geneva46th-3 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:54 +0700","asset_file_name":"Geneva46th-3.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:38:59 +0700","member_only_readable":false,"id":62272,"asset_file_size":107817,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_geneva46th-2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/24 09:38:23 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/24 09:38:20 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/24 09:38:20 +0700","asset_file_name":"Geneva46th-2.JPG","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e34\u0e2a2018","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:38:23 +0700","member_only_readable":false,"id":62271,"asset_file_size":117463,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_psu_concert2018 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/24 09:23:30 +0700","asset_file_name":"psu_concert2018.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e1550\u0e1b\u0e35 \u0e21.\u0e2d.","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/24 09:23:33 +0700","member_only_readable":false,"id":62270,"asset_file_size":141714,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_wichean_writer {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:46:42 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/23 17:46:39 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:46:39 +0700","asset_file_name":"wichean_writer.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23 \u0e15\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u201c\u0e2d\u0e2d\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e22\u201d ","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/23 17:46:42 +0700","member_only_readable":false,"id":62269,"asset_file_size":128406,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_img_20180406_100259 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:45:00 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/23 17:44:54 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:44:54 +0700","asset_file_name":"IMG_20180406_100259.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23 \u0e15\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34\u0e1e\u0e34\u0e21\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u201d \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07 \u201c\u0e2d\u0e2d\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e22\u201d ","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/23 17:45:00 +0700","member_only_readable":false,"id":62268,"asset_file_size":128406,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_nitsman {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:09:29 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/23 17:09:25 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:09:25 +0700","asset_file_name":"nitsman.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e35\u0e49","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/23 17:09:29 +0700","member_only_readable":false,"id":62267,"asset_file_size":67247,"asset_content_type":"image/jpeg"}
 • Tiny_hoggy2018_2 {"comment_counter":0,"visibility":2,"modified_at":"2018/04/23 17:11:08 +0700","last_commented_at":null,"created_at":"2018/04/23 16:19:37 +0700","member_only_commentable":false,"commentable":true,"asset_updated_at":"2018/04/23 17:11:03 +0700","asset_file_name":"hoggy2018_2.jpg","group_member_commentable":true,"deleted_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e44\u0e17\u0e22","media_folder_id":1173,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/04/23 17:11:08 +0700","member_only_readable":false,"id":62266,"asset_file_size":129385,"asset_content_type":"image/jpeg"}
ขนาดย่อ: