นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

Large_sv1
โครงการ Site Visit คณะพยาบาลศาสตร์
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) “การบูรณาการการเรียนการสอน
การวิจัย บริการวิชาการ” ด้านการบูรณาการภารกิจ

วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2552 เวลา 9.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
2226 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ (keywords): site visit คณะพยาบาลศาสตร์  ประกันคุณภาพ  ปรีญาภรณ์
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2552 09:22   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 17:04
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.4.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ