นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุโยะจัง
Ico64
ปรีญาภรณ์ สุขจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ
Network
Members · Following: 0 · Followed: 4

Large_sv2
โครงการSite Visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วข.ตรัง)
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
“การพัฒนานักศึกษาด้วยการพัฒนากิจกรรมปฐมนิเทศ”
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 9.30 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2202 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
คำสำคัญ (keywords): site visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ปรีญาภรณ์  ประกันคุณภาพ
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2552 14:11   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 17:05
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.4.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ