นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

ตามหนังสือ ที่ มอ ๐๐๑.๓/ว๖๔๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๕ วิทยาเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ในวันอังคาร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ขอเชิญประชุม ณ ห้องประชุม ๒๑๕ สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ ขอเชิญ ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขตนั้น

บัดนี้สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังไฟล์วาระและเอกสารการประชุม

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คำสำคัญ (keywords): qa  บริหารความเสี่ยง  วาระประชุม  สำนักงานประกันคุณภาพ
สร้าง: 19 มกราคม 2553 22:24   แก้ไข: 01 มิถุนายน 2554 16:38
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.40.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ