นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

เรียน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ตามหนังสือ ที่ มอ 001.3/ว640 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2552สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบทางไกล(Telemeeting) พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคาร ที่26 มกราคม 2553 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ขอเชิญประชุมณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ ขอเชิญ ณห้องถ่ายทอดสัญญาณประจำวิทยาเขตนั้น

  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดและเพิ่มเติมวาระการประชุม จึงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้เกี่ยวข้องและสนใจสามารถดาวโหลดวาระและ เอกสารการประชุมที่ได้ทำการแก้ไข โดยมีการแก้ไขในวาระที่ 1.4, วาระที่ 1.5 , วาระที่ 3.3 และเพิ่มเติมวาระแจ้งเพื่อทราบ

คำสำคัญ (keywords): qa  risk management  วาระประชุม  สำนักงานประกันคุณภาพ
สร้าง: 25 มกราคม 2553 15:18   แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2554 18:40
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ