นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

Large_03
ภารนัย  สุขุมังกูล
URL:  Download
Tag: คณะวิทยาศาสตร์  บัณฑิตศึกษา  ภารนัย  วิจัย
created: 19 Febuary 2010 15:22   Modified: 31 May 2011 18:49
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment
Comments are closed for this item.