นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

แนวทาง/ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามประเด็น ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
URL:  Download
Tag: risk management  risk-ก.พ.ร.  ยุทธศาสตร์
created: 12 July 2010 16:28   Modified: 31 May 2011 19:14
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.67.179
Message:  
Load Editor
   
Cancel or