นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kon1Kon
Ico64
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อาจารย์ระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

Large_kidsback
kidsback
URL:  Download
Tag: background
created: 09 November 2007 00:57   Modified: 31 May 2011 14:30
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.191.145
Message:  
Load Editor
   
Cancel or