นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Large_prinya_116

ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม  ศิริบำรุงสุข  เป็นประธานในการกล่าวเปิด   โครงการสายใจเดียวเกลียวสัมพันธ์  ในวันที่  10 พฤศจิกายน  2550 ณ ห้องทานตะวัน  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ  แต่กิจกรรมเริ่มตั้งแต่  คืนวันที่ 9  พฤศจิกายน  2550  ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการให้นักศึกษาทั้ง จำนวน 12 สถาบัน 28  วิทยาเขต    ได้รู้จักกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  เพราะเขาจะต้องนอนร่วมกัน  กินร่วมกัน  รับความรู้ร่วมกัน  ทำกิจกรรมร่วมกัน

URL:  Download
Tag: ประสบการณ์  ความรู้
created: 13 November 2007 11:29   Modified: 31 May 2011 14:32
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.85.214.125
Message:  
Load Editor
   
Cancel or