นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kitty
Ico64
สุชาดา เลิศวณิชย์วัฒนา

HR, Personnel Division, President Office, Prince of Songkla University.
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

work5
URL:  Download
Tag: work
created: 19 Febuary 2008 16:00   Modified: 31 May 2011 15:20
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.175.108
Message:  
Load Editor
   
Cancel or