นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 5

Large_acn_psu_26sep2014_sq
ACN_PSU_26Sep2014_sq
URL:  Download
Tag: bicycle  bike  psu  จักรยาน  active campus network
created: 23 September 2014 03:25   Modified: 23 September 2014 03:25
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.201.9.19
Message:  
Load Editor
   
Cancel or