นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จารี ทองสกูล
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Large_palm
วิทยากรปาล์ม
URL:  Download
Tag: fnr r.station  fnr-g-research
created: 14 July 2016 13:34   Modified: 14 July 2016 13:37
Flowers
People who like this: Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.232.129.123
Message:  
Load Editor
   
Cancel or