นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Large_sr08085906
sr08085906
URL:  Download
Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
created: 08 August 2016 13:28   Modified: 08 August 2016 13:28
Flowers
People who like this: Ico24 มิกกี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment
Comments are closed for this item.