นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Monly
Ico64
Mali Nilsuwan

Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 77 · ผู้ติดตาม: 15

Large_father99book_page_001
๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์
URL:  Download
Tag: กระทรวงวัฒนธรรม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มอนลี่
created: 16 November 2016 19:30   Modified: 16 November 2016 19:30
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.173.215.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or