นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

Large_share14
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตศ.ดร.สุจินต์ จินายน
URL:  Download
Tag: คณะทรัพยากรธรรมชาติ
created: 14 November 2017 16:03   Modified: 14 November 2017 16:03
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.75.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or