นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โลมามาเล่า
Ico64
Naparat .H

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) ม.อ.
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Large_ms5
Mouse Cursor
คำสำคัญ (keywords): Mouse Cursor
สร้าง: 29 มีนาคม 2564 12:08   แก้ไข: 29 มีนาคม 2564 12:08
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
Smith [IP: 72.255.37.152]
16 เมษายน 2564 18:17
#118285

You did reallly good work and this type of post share with us such a great information. I always apprecaite your post and work because your way of conversation too good.

Visit Here autism treatment dubai

Click Here Best psychologist in dubai

Ico48
ikatejone [IP: 58.27.243.3]
22 เมษายน 2564 22:11
#118543

This is Very Informative post about mouse properties. i really like this post. keep it up and share more that type of post. Thanks For Share This. [url=https://www.actionairduct.net/air-duct-cleaning-service-westminster/]Visit Here[/url] Air Duct Cleaning Service Westminster

Ico48
Lucas [IP: 58.27.243.3]
18 มิถุนายน 2564 01:12
#121580

I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog, I will keep visiting this blog very often. keep up and thanks for this. it's time to avail this logo design dubai visit here for more details.

Ico48
Robert Piper [IP: 58.27.243.3]
14 กรกฎาคม 2564 20:37
#123185

This post is very interesting and helpful for me because I am a student. These knowledge tools and strategies are high helpful for ma and I suggested to my other fellows. Moreover if you want more engagements and high traffic then I suggest you to list your website here. <a href="https://bizfindernearme.com/>https://bizfindernearme.com/</a>

Ico48
Robert Piper [IP: 58.27.243.3]
14 กรกฎาคม 2564 20:41
#123186

This post is very interesting and helpful for me because I am a student. These knowledge tools and strategies are high helpful for ma and I suggested to my other fellows. Moreover if you want more engagements and high traffic then I suggest you to list your website here. https://bizfindernearme.com/

Ico48
Shad Ezerett [IP: 58.27.243.3]
05 สิงหาคม 2564 03:04
#124494

Jaybe Locksmith is the name people trust in Jacksonville, FL for its lock and key services. If you are looking for a locksmith near me and you are around the areas of Orange Park or Jacksonville, look no further, as Jaybe Locksmith is available 24 hours as emergency locksmith service provider. Whether you need key programming, new locks, lock repair, or <a href+"https://g.page/jaybe-locksmith-fl?share"> locksmith in Jacksonville FL,</a> Jaybe Locksmith got you covered. We are a reputed service provider known for affordability, fast response, and reliability. We deliver what we promise and we promise no less than full satisfaction.

Ico48
Shad Ezerett [IP: 58.27.243.3]
05 สิงหาคม 2564 03:07
#124495

Jaybe Locksmith is the name people trust in Jacksonville, FL for its lock and key services. If you are looking for a locksmith near me and you are around the areas of Orange Park or Jacksonville, look no further, as Jaybe Locksmith is available 24 hours as emergency locksmith service provider. Whether you need key programming, new locks, lock repair, or locksmith in Jacksonville FL Jaybe Locksmith got you covered. We are a reputed service provider known for affordability, fast response, and reliability. We deliver what we promise and we promise no less than full satisfaction.

Ico48
Jamescooper [IP: 45.249.8.8]
16 สิงหาคม 2564 12:18
#125136

Found your post interesting to read. I cant wait to see your post soon. Good Luck for the upcoming update.This article is really very interesting and effective.

- <a href="https://kacoolerfridge.com/refrigerator-supplier/">Jamescooper</a>

Ico48
Jamescooper [IP: 45.249.8.8]
16 สิงหาคม 2564 12:29
#125137

Found your post interesting to read. I cant wait to see your post soon. Good Luck for the upcoming update.This article is really very interesting and effective.

- <title="Jamescooper" href= "https://kacoolerfridge.com/refrigerator-supplier/"></a>

Ico48
Jamescooper [IP: 45.249.8.8]
16 สิงหาคม 2564 12:29
#125138

Found your post interesting to read. I cant wait to see your post soon. Good Luck for the upcoming update.This article is really very interesting and effective.

- <title="Jamescooper" href= "https://kacoolerfridge.com/refrigerator-supplier/">Jamescooper</a>

Ico48
Jone Martin [IP: 58.27.243.3]
10 กันยายน 2564 20:44
#127444

I was found about interior decoration. Suddenly, I visit your site. Its gives many ideas and information for make your house into heaven. I am bring services of <a href="https://roosterpaintingtx.com/interior-painting-services-in-arlington-tx/">Interior Painting Services in Arlington TX</a> for you.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.51.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ