นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อำนาจ สุคนเขตร์
Ico64
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
URL:  Download
Tag: cai
created: 02 September 2008 10:27   Modified: 31 May 2011 16:07
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.233.139
Message:  
Load Editor
   
Cancel or