นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Large_dsc07212

 เปิดโลกกว้างด้านเทคโลยีสารสนเทศ

URL:  Download
Tag: สารสนเทศ  นิติศาสตร์  วิจัย
created: 29 November 2007 11:34   Modified: 31 May 2011 14:39
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

comment

No Comment
Comments are closed for this item.