นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

 • Tiny_south_teacher3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","asset_file_name":"south_teacher3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63405,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85674,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_worldstar_student2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63404,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133974,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_worldstar_student2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"WorldStar Student Awards 2019","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63403,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144261,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_world_star2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63402,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63401,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130578,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63400,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168345,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_south_teacher {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","asset_file_name":"south_teacher.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63399,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140573,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_praajarn3 {"member_only_commentable":false,"description":"Phasuk","asset_updated_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","asset_file_name":"PraAjarn3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63398,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221415,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/02/06 16:02:39 +0700","modified_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/06 16:02:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_thongurai {"member_only_commentable":false,"description":"thongurai","asset_updated_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","asset_file_name":"thongurai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63397,"last_commented_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","commentable":true,"asset_file_size":275471,"media_folder_id":32,"created_at":"2020/01/27 09:12:13 +0700","modified_at":"2020/01/27 09:12:57 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/27 10:45:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_voluntern_camp2020-7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","asset_file_name":"voluntern_camp2020-7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63396,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80867,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:52:53 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:52:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_voluntern_camp2020-6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","asset_file_name":"voluntern_camp2020-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63395,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214442,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:51:11 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:51:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206111,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:50:38 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:50:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":213718,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:48:33 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63392,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":255679,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_volunteer_camp2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":263476,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day15jan63_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190321,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day15jan63_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63389,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56382,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day15jan63_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63388,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42598,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day15jan63_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63387,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197214,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day15jan63_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63386,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179099,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day15jan63_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63385,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180553,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_children_day12jan63_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63384,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":194578,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_moneyforstudy2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","asset_file_name":"moneyforstudy2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63383,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":181981,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/14 15:32:43 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/14 15:32:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_moneyforstudy2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e09\u0e34\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28 \u0e19\u0e28.\u0e01\u0e39\u0e49\u0e22\u0e37\u0e21\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e22\u0e28.\u0e22\u0e49\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e48\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","asset_file_name":"moneyforstudy2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63382,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164783,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/14 15:32:01 +0700","modified_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/14 15:32:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63381,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120452,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:04:50 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63380,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159136,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:04:22 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63379,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156569,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:03:57 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:04:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63378,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121600,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:03:31 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_psu_showcase8jac2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e17\u0e23\u0e39 \u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a 5G \u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u201cPSU 5G Showcase\u201d","asset_updated_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","asset_file_name":"psu_showcase8jac2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63377,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121989,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 16:02:32 +0700","modified_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 16:02:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_sakanan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","asset_file_name":"sakanan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63376,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70758,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:27:20 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pinsak {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","asset_file_name":"pinsak.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63375,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68495,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:26:53 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:27:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43717,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:25:55 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79355,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:25:16 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:25:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95919,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:24:44 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54736,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:24:14 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:24:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75626,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:23:20 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:23:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68116,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:22:50 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coastal_dec2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e27\u0e1a\u0e23\u0e27\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e31\u0e48\u0e07\u0e22\u0e37\u0e19","asset_updated_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","asset_file_name":"coastal_dec2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150513,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/01/09 15:21:32 +0700","modified_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/09 15:21:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tor6 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e072-\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e14\u0e04\u0e37\u0e19\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag","asset_updated_at":"2020/01/03 14:44:49 +0700","asset_file_name":"tor6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63367,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":78856,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 14:44:50 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:44:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tor5 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e071-\u0e01\u0e14\u0e1b\u0e38\u0e48\u0e21 tag \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","asset_file_name":"tor5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63366,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":82998,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 13:55:14 +0700","modified_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tor4 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","asset_file_name":"tor4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63365,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42218,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:35:31 +0700","modified_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 13:55:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tor3 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e32_\u0e2a\u0e35","asset_updated_at":"2020/01/03 11:34:09 +0700","asset_file_name":"tor3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63364,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":34619,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:34:10 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:20:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tor2 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-tag","asset_updated_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","asset_file_name":"tor2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63363,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":75297,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:30:52 +0700","modified_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 14:19:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tor1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e01\u0e34\u0e192000\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e31\u0e01\u0e29\u0e23","asset_updated_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","asset_file_name":"tor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63362,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":80829,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/01/03 11:29:29 +0700","modified_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/03 11:29:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_logo5s62 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","asset_file_name":"logo5s62.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12725,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:46:23 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:46:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":196096,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:42:31 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:42:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109378,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63358,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137126,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63357,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126912,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63356,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114432,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63355,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103632,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_bigcleaning20dec2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e34\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63354,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34597,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","modified_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_working_holiday2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_file_name":"working_holiday2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63353,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148145,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","modified_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_past_exam {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2019/12/06 14:21:54 +0700","asset_file_name":"past_exam.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63352,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65932,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/12/06 14:21:55 +0700","modified_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_silence30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Silence","asset_updated_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","asset_file_name":"Silence30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63351,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203721,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:50:07 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:50:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_trust30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Trust","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","asset_file_name":"Trust30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63350,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169137,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:43 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_listening30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Listening","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","asset_file_name":"Listening30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63349,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206188,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:21 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_love30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","asset_file_name":"Love30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124818,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:49:01 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:49:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_parent30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Parent","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","asset_file_name":"Parent30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63347,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101848,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:48:37 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_challenge30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Challenge","asset_updated_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","asset_file_name":"Challenge30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161466,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:48:17 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_teacher30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Teacher","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","asset_file_name":"Teacher30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214489,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:47:56 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:48:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_obstacle30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Obstacle","asset_updated_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","asset_file_name":"Obstacle30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190201,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:47:35 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_moment30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","asset_file_name":"Moment30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164745,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:59 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:47:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_world30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"World","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","asset_file_name":"World30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":127937,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:35 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_past30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Past","asset_updated_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","asset_file_name":"Past30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168610,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:46:13 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:46:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_millionaire30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Millionaire","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","asset_file_name":"Millionaire30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85090,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:45:46 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_strength30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Strength","asset_updated_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","asset_file_name":"Strength30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161247,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:45:12 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:45:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_passion30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Passion","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","asset_file_name":"Passion30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74102,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:43:48 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_proud30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Proud","asset_updated_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","asset_file_name":"Proud30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154951,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:43:11 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_nonsense30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Nonsense","asset_updated_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","asset_file_name":"Nonsense30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197697,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:42:16 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_kids30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Kids","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","asset_file_name":"Kids30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":151874,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:41:55 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:42:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_people30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"People","asset_updated_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","asset_file_name":"People30NOv19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":157343,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:41:27 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:41:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_friend30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Friend","asset_updated_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","asset_file_name":"Friend30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235944,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:40:28 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:40:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_become30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Become","asset_updated_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","asset_file_name":"Become30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96656,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:39:45 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_have30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Have","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","asset_file_name":"Have30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:38:54 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:39:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_own30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Own","asset_updated_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","asset_file_name":"Own30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122356,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:38:25 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_happiest30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happies","asset_updated_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","asset_file_name":"Happiest30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111444,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:37:58 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:38:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_life30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","asset_file_name":"Life30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":225510,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:33:19 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:33:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_memory30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Memory","asset_updated_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","asset_file_name":"Memory30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154255,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:32:22 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:32:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_yourself30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Yourself","asset_updated_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","asset_file_name":"Yourself30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":197673,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:31:30 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_look30nov19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","asset_file_name":"Look30Nov19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63325,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161889,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/11/30 15:30:07 +0700","modified_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/30 15:30:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: