นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

 • Tiny_butterfly-06-june {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"Butterfly-06-june.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1013,"last_commented_at":"2007/12/07 14:29:03 +0700","commentable":true,"asset_file_size":9204,"media_folder_id":376,"created_at":"2007/11/30 10:53:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_7_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"7_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1012,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":56573,"media_folder_id":375,"created_at":"2007/11/30 10:53:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20060916_take%20care%20yourself {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#ff00ff\" style=\"background-color: #ccffff\"\u003E\u0e42\u0e16\u0e42\u0e16\u0e42\u0e16\u0e49......\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15.\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"20060916_take%20care%20yourself.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24176,"media_folder_id":362,"created_at":"2007/11/30 10:53:07 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_water_lilies {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83794,"media_folder_id":374,"created_at":"2007/11/30 10:52:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_intro {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34.. \u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32 109 \u0e19\u0e30\u0e04\u0e48\u0e30 \u0e2d\u0e34\u0e2d\u0e34 :)\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"intro.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1009,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30335,"media_folder_id":303,"created_at":"2007/11/30 10:52:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e19\u0e33\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"w05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1008,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45005,"media_folder_id":42,"created_at":"2007/11/30 10:51:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_หัวเราะ {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32\u0e30.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1620,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/30 09:50:34 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kh {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e22\u0e37\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"KH.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1005,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23115,"media_folder_id":301,"created_at":"2007/11/29 19:42:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_yahoo53 {"member_only_commentable":false,"description":"yahoo53.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"yahoo53.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4122,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:28:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_vbulletin00 {"member_only_commentable":false,"description":"vbulletin00.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"vbulletin00.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1003,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8791,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:27:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_screenname05 {"member_only_commentable":false,"description":"screenname05.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"screenname05.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3489,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:27:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_phpbb15 {"member_only_commentable":false,"description":"phpbb15.png","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"phpbb15.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14957,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:26:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_paypal00 {"member_only_commentable":false,"description":"paypal00.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"paypal00.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1000,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3823,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:25:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_passport00 {"member_only_commentable":false,"description":"passport00.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"passport00.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4389,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:25:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_icq66 {"member_only_commentable":false,"description":"icq66.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"icq66.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8507,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:24:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_clearscreen53 {"member_only_commentable":false,"description":"clearscreen53.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"clearscreen53.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":997,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117619,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:24:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_authimage314 {"member_only_commentable":false,"description":"authimage314.png","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"authimage314.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16793,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:23:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_authimage46 {"member_only_commentable":false,"description":"authimage46.jpeg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","asset_file_name":"authimage46.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2234,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 16:23:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_g1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"G1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":994,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42454,"media_folder_id":235,"created_at":"2007/11/29 16:14:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"G.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1825827,"media_folder_id":235,"created_at":"2007/11/29 16:11:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ไม่เครียด {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e23\u0e35\u0e22\u0e14.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8905,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/29 16:03:09 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_jdzwtq280983-03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e07\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"JdZWTq280983-03.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4883,"media_folder_id":343,"created_at":"2007/11/29 15:38:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_พ่อ-ลูก {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e48\u0e2d - \u0e25\u0e39\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e1e\u0e48\u0e2d-\u0e25\u0e39\u0e01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11485,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/11/29 15:24:21 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tip2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e27\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"tip2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46225,"media_folder_id":355,"created_at":"2007/11/29 15:23:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_water_lilies {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e2a\u0e23\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83794,"media_folder_id":354,"created_at":"2007/11/29 15:21:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_forest-path20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"forest-path20.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":985,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":228895,"media_folder_id":339,"created_at":"2007/11/29 15:19:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_new3[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"new3[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14079,"media_folder_id":351,"created_at":"2007/11/29 15:17:13 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_2636 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a up \u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","asset_file_name":"2636.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5747,"media_folder_id":340,"created_at":"2007/11/29 15:17:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r687-28 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","asset_file_name":"R687-28.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17518,"media_folder_id":350,"created_at":"2007/11/29 15:16:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_011 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"Picture_011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1151702,"media_folder_id":348,"created_at":"2007/11/29 15:12:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_winter {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"Winter.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105542,"media_folder_id":354,"created_at":"2007/11/29 15:11:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_m38297 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e2b\u0e07\u0e32 \u0e46","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"m38297.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21003,"media_folder_id":353,"created_at":"2007/11/29 15:11:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_03162_002 {"member_only_commentable":false,"description":"15 \u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e23\u0e32\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"03162_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31581,"media_folder_id":349,"created_at":"2007/11/29 15:11:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_m38295 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e46","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"m38295.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40402,"media_folder_id":353,"created_at":"2007/11/29 15:10:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_127901 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"127901.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28341,"media_folder_id":352,"created_at":"2007/11/29 15:10:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_new2[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e23\u0e31\u0e01\u0e44\u0e2b\u0e21\u0e4a..","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"new2[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12363,"media_folder_id":351,"created_at":"2007/11/29 15:10:42 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_water_lilies {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83794,"media_folder_id":347,"created_at":"2007/11/29 15:10:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue_hills {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e35\u0e2a\u0e31\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28521,"media_folder_id":195,"created_at":"2007/11/29 15:10:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sunset {"member_only_commentable":false,"description":"Beautiful sunset","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":968,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":71189,"media_folder_id":344,"created_at":"2007/11/29 15:10:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e31\u0e27\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"Water_lilies","asset_content_type":"application/x-empty","member_only_readable":false,"id":966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":0,"media_folder_id":354,"created_at":"2007/11/29 15:10:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bac3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e49\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","asset_file_name":"bac3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4091,"media_folder_id":339,"created_at":"2007/11/29 15:09:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_20060916_take%20care%20yourself {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"20060916_take%20care%20yourself.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":963,"last_commented_at":"2008/05/12 17:44:15 +0700","commentable":true,"asset_file_size":24176,"media_folder_id":350,"created_at":"2007/11/29 15:09:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_wall031024ma9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"wall031024ma9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265417,"media_folder_id":346,"created_at":"2007/11/29 15:09:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_w08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e04\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"w08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":961,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136912,"media_folder_id":345,"created_at":"2007/11/29 15:09:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_winter {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e04\u0e48\u0e30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"Winter.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105542,"media_folder_id":341,"created_at":"2007/11/29 15:09:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_doting[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#cc99ff\"\u003E\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0026nbsp; \u0e23\u0e35\u0e1a\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0026nbsp; \u0e23\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0026nbsp; \u0e41\u0e25\u0e30\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e02\u0e2d\u0e42\u0e17\u0e29\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u003C/font\u003E \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e32\u0e30\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01\u0e43\u0e08\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"Doting[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198723,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/29 15:01:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e41\u0e14\u0e48\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e25\u0e37\u0e21\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e35\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e21\u0e49\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e48\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0026nbsp; \u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u0e08\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e23\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e3450.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":229376,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/11/29 14:46:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eslide \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14 share.psu.ac.th\u003C/p\u003E\u003Cp\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e1e.\u0e22.50\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"1\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14share_[\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27].pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2751171,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/11/29 13:59:24 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"Picture_008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1415747,"media_folder_id":347,"created_at":"2007/11/29 13:39:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_head {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47300,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/11/29 13:38:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\u0e09\u0e48\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"Picture_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":952,"last_commented_at":"2007/11/29 13:38:10 +0700","commentable":true,"asset_file_size":1378839,"media_folder_id":329,"created_at":"2007/11/29 11:37:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:25 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_กนกรัตน์_ภูมิสมบัติ {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e35\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e01\u0e19\u0e01\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c_\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2930752,"media_folder_id":245,"created_at":"2007/11/29 11:37:03 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_naip {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e blog \u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e35\u0e22\u0e32 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"naip.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1444225,"media_folder_id":325,"created_at":"2007/11/29 11:35:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_q1_1 {"member_only_commentable":false,"description":"1234","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"q1_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24590,"media_folder_id":65,"created_at":"2007/11/29 11:34:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc07212 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e25\u0e01\u0e01\u0e27\u0e49\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e19\u0e40\u0e17\u0e28\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"DSC07212.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":948,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":1454641,"media_folder_id":319,"created_at":"2007/11/29 11:34:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EOOoo\u0e50\u0e50\u0e50 \u0e19\u0e39\u0e4b\u0e15\u0e31\u0e4a\u0e01 \u0e50\u0e50\u0e50ooOO\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","asset_file_name":"02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16560,"media_folder_id":330,"created_at":"2007/11/29 11:33:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc01059 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EPoster\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"DSC01059.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1457486,"media_folder_id":315,"created_at":"2007/11/29 11:32:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ann {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eann\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"ann.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":945,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":30887,"media_folder_id":197,"created_at":"2007/11/29 11:31:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_winter {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e24\u0e14\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e32\u0e27\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Winter.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105542,"media_folder_id":333,"created_at":"2007/11/29 11:31:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc07216 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"DSC07216.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1271339,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/11/29 11:31:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Picture_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1301752,"media_folder_id":322,"created_at":"2007/11/29 11:31:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_รูป {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e su","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e23\u0e39\u0e1b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11449,"media_folder_id":313,"created_at":"2007/11/29 11:31:04 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Picture_001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1296741,"media_folder_id":318,"created_at":"2007/11/29 11:31:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ying {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e27\u0e22\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"ying.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":939,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1492486,"media_folder_id":326,"created_at":"2007/11/29 11:30:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_004 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Picture_004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":937,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1245888,"media_folder_id":332,"created_at":"2007/11/29 11:30:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":938,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7210,"media_folder_id":314,"created_at":"2007/11/29 11:30:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue_hills {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e35\u0e1f\u0e49\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":936,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28521,"media_folder_id":323,"created_at":"2007/11/29 11:30:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_images[8] {"member_only_commentable":false,"description":"nmr spectrometer","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"images[8].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":935,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2603,"media_folder_id":234,"created_at":"2007/11/29 11:11:45 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_content2flower640 {"member_only_commentable":false,"description":"theme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"content2flower640.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":934,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10166,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/29 10:51:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sidebar2bear {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"sidebar2bear.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":933,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4497,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/29 10:48:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:39:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:39:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_title002 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"title002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":932,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18720,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/29 10:47:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sunset {"member_only_commentable":false,"description":"sunset","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":931,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71189,"media_folder_id":298,"created_at":"2007/11/29 10:45:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_images[12] {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003ENMR-1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"images[12].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":930,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1677,"media_folder_id":234,"created_at":"2007/11/29 10:33:58 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_headblog07 {"member_only_commentable":false,"description":"butterfly","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","asset_file_name":"headblog07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":929,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31337,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/29 10:25:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_content207 {"member_only_commentable":false,"description":"theme_butterfly","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"content207.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":928,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12602,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/29 10:24:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg07 {"member_only_commentable":false,"description":"theme_butterfly","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"bg07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":927,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14640,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/11/29 10:24:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ตะเกียง3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e073.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":923,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28290,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/11/29 08:35:14 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ตะเกียง2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e072.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":922,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31576,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/11/29 08:26:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ตะเกียง1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:34 +0700","asset_file_name":"\u0e15\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e071.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":921,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28198,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/11/29 08:19:30 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:32:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tranzcoastal_3 {"member_only_commentable":false,"description":"Tranzcoastal","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"tranzcoastal_3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1066301,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/29 06:35:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tranzcoastal_2 {"member_only_commentable":false,"description":"Tranz scenic","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","asset_file_name":"tranzcoastal_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":919,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1559061,"media_folder_id":212,"created_at":"2007/11/29 06:31:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:38:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: