นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Files

 • Tiny_hd-jane1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e25\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"HD-Jane1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65497,"media_folder_id":88,"created_at":"2007/10/17 18:26:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hd-jane {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EJane\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"HD-Jane.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71442,"media_folder_id":88,"created_at":"2007/10/17 18:17:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_arunan-blog {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EHD blog\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"arunan-blog.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72078,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/17 17:44:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"engineer km","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"share-_KM_eng-1.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":54,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1869824,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/10/17 12:18:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ss {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e21\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01;)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"ss.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73669,"media_folder_id":13,"created_at":"2007/10/17 11:42:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"WF._Information_1.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":52,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122368,"media_folder_id":95,"created_at":"2007/10/17 10:26:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bannerw {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"bannerw.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93463,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/16 17:47:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blog-head {"member_only_commentable":false,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"blog-head.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":49,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11494,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/16 16:42:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blog-head {"member_only_commentable":false,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"blog-head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28436,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/16 16:34:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_welcome_to_-- {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EHD-Blog\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"Welcome_to_--.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61734,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 16:00:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_car {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"car..jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49565,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:46:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hd-blog {"member_only_commentable":false,"description":"arunan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"Hd-blog.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60416,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:36:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 RSS \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"RSS_Session_1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":42,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":428685,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/16 15:29:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hd-arunan_blog1 {"member_only_commentable":false,"description":"arunan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"HD-arunan_blog1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71616,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:24:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lower951-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"Lower951-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136047,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 14:29:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_headmumlamai {"member_only_commentable":false,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"HeadMumlamai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38984,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/16 13:01:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_forbanner {"member_only_commentable":false,"description":"for banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"forbanner.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":64477,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/15 18:12:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 5\u0e2a","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14_5_\u0e2a_50-\u0e2a\u0e38\u0e18\u0e32\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13jpeg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34,"last_commented_at":"2008/12/17 14:02:12 +0700","commentable":true,"asset_file_size":172104,"media_folder_id":38,"created_at":"2007/10/15 14:19:10 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dentlogo25y {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07 25 \u0e1b\u0e35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"dentlogo25y.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72135,"media_folder_id":6,"created_at":"2007/10/15 11:22:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lanebowlpsbowl {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 PS Bowl \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"lanebowlpsbowl.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29813,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/14 20:48:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_logosmilebowl2007 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c Smilebowl.com \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 Google.co.th\u0026nbsp;\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"logosmilebowl2007.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":31,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2263,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/14 12:44:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0026nbsp; \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e25\u0e30_90_\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":30,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":51200,"media_folder_id":72,"created_at":"2007/10/13 12:06:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_title1 {"member_only_commentable":false,"description":"for title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"title1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":36050,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/13 03:01:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_igstitle2 {"member_only_commentable":false,"description":"for title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"igstitle2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":36124,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/13 02:49:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_2020764 {"member_only_commentable":false,"description":"for background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"2020764.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":3553,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/13 02:31:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39123,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/12 13:55:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 my hump","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144088,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/12 13:49:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147523,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/12 13:48:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebaner \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33 link \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a \u003Ca href=\"/\"\u003Ehttp://share.psu.ac.th/\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"share.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5187,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/12 11:39:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pattara {"member_only_commentable":false,"description":"Just me!","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"pattara.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7844,"media_folder_id":62,"created_at":"2007/10/12 07:51:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hilite_lavender {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"hilite_lavender.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89930,"media_folder_id":11,"created_at":"2007/10/11 12:54:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_hd_blog2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#894c43\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"hd_blog2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72214,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/10 19:07:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_cartoon7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv\u003E\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07 blog\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"cartoon7.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":9,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2402,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/10 13:45:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc00284 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"DSC00284.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1228924,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/10/09 10:32:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62202,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:19:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39174,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:17:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52867,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:16:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55430,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:15:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_sharepsu2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"sharePSU2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":67424,"media_folder_id":2,"created_at":"2007/10/08 17:49:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_share3 {"member_only_commentable":false,"description":"share logo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2284,"media_folder_id":2,"created_at":"2007/10/08 17:48:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_2p8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"2p8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1,"last_commented_at":"2008/02/06 10:14:44 +0700","commentable":true,"asset_file_size":35014,"media_folder_id":12,"created_at":"2007/10/08 15:28:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: