นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_img_0361 {"member_only_commentable":false,"description":"Pilot View","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0361.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201833,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:06:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0357 {"member_only_commentable":false,"description":"Global View","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0357.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153053,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:05:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0350 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eflight tracking\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0350.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187621,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:04:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0342 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0342.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1150,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":152387,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:03:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0344 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0344.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1149,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":175418,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 12:01:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0345 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0345.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1148,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":188604,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 11:59:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_0332 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e27\u0e19\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"IMG_0332.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1147,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136985,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 11:59:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1030338 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"P1030338.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1146,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":327726,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 11:56:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1030337 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"P1030337.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1145,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":293582,"media_folder_id":43,"created_at":"2007/12/03 11:51:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s6003170 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#33cccc\"\u003E\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0026nbsp; \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e21\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e41\u0e21\u0e48\u0e01\u0e47\u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0e19\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u0026nbsp; \u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0026nbsp; \u003Cstrong\u003E\u003Cfont color=\"#ff6600\"\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e01\u0e47\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e19\u003C/font\u003E\u003C/strong\u003E\u0e19\u0e30\u0e25\u0e39\u0e01\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:40 +0700","asset_file_name":"S6003170.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3141851,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 11:47:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s6003160 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e41\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e35\u0e43\u0e08\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e40\u0e02\u0e15\u0026nbsp; \u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e40\u0e01\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e25\u0e37\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0026nbsp; \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e38\u0e13\u0e41\u0e21\u0e48\u0026nbsp; \u0e01\u0e47\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0026nbsp; \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e25\u0e30\u0e04\u0e23\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23\u0026nbsp; \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e17\u0e38\u0e01\u0e04\u0e19\u0026nbsp; \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0026nbsp; \u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e01\u0e49\u0e32\u0e27\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e04\u0e19\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e2d\u0e1a\u0026nbsp; \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e19\u0e30\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"S6003160.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2899828,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 11:44:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_s6003146 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#0000ff\"\u003E\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e22\u0e34\u0e19\u0e14\u0e35\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e10\u0e32\u0e19\u0e17\u0e31\u0e1e\u0026nbsp; \u0e08\u0e1a\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e23\u0e39\u0e2b\u0e19\u0e39\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"S6003146.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2794422,"media_folder_id":169,"created_at":"2007/12/03 11:37:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_niyomparinyato {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e22\u0e21 \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"niyomparinyato.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62421,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/03 11:06:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_egg2w {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e02\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"egg2w.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5620,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 11:05:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_preme1 {"member_only_commentable":false,"description":"preme","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"preme1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138305,"media_folder_id":199,"created_at":"2007/12/03 10:40:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_wusb_host {"member_only_commentable":false,"description":"Wireless USB Host","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"WUSB_Host.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12956,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 09:57:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_wireless_usb {"member_only_commentable":false,"description":"Wireless USB Connect","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"Wireless_USB.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50556,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 09:56:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_short_range_wireless {"member_only_commentable":false,"description":"Short range wireless","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"Short_range_wireless.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32666,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 09:55:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_180px-certified_wireless_usb_svg {"member_only_commentable":false,"description":"Wireless USB Logo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"180px-Certified_Wireless_USB_svg.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9357,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 09:54:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Intel Wireless USB","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","asset_file_name":"Oct_07_Certified_Wireless_USB_Keynote.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5099724,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 09:53:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Wireless USB Technology","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"IRDS004_WUSB_FINAL-Rev2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10508390,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/03 09:52:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:41:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:41:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4910610065[1] {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e18\u0e35\u0e23\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18 \u0e21\u0e35\u0e25\u0e32\u0e20","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"4910610065[1].jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1132,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13741,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/12/03 09:44:15 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ลายวงจร {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e25\u0e32\u0e22\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1130,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43260,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/12/02 23:12:45 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ชั่'งboard {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1c\u0e07\u0e27\u0e07\u0e08\u0e23\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e43\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e31\u0e48'\u0e07board.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54650,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/12/02 22:47:29 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_เครื่องชั่ง1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e071.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28985,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/12/02 22:32:48 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_180px-kfc {"member_only_commentable":false,"description":"KFC\u0026nbsp;Logo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"180px-KFC.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1125,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23237,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/02 20:09:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_caklbx1u {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e08\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"CAKLBX1U.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1280,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/12/02 10:15:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_i_love_u_cup {"member_only_commentable":false,"description":"\u0026nbsp;I love U","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"i_love_u_cup.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1123,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1304,"media_folder_id":207,"created_at":"2007/12/02 10:15:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_เครื่องชั่งcap {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e38","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e07cap.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30678,"media_folder_id":220,"created_at":"2007/12/02 05:57:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_av_result2 {"member_only_commentable":false,"description":"Antivirus report2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"AV_result2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26277,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 19:53:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_av_result1 {"member_only_commentable":false,"description":"Antivirus report1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"AV_result1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24143,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 19:52:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_av_scanning_speed_test {"member_only_commentable":false,"description":"Antivirus scanning speed test","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"AV_Scanning_speed_test.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88155,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 19:52:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_av_program {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EAntivirus program\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"AV_program.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32793,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 19:50:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_rakbankerd1-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 blog \u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e48\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"rakbankerd1-2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4533,"media_folder_id":303,"created_at":"2007/12/01 18:51:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_joybook-notebook {"member_only_commentable":false,"description":"Benq Joybook Notebook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"Joybook-Notebook.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67674,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 12:25:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dell-notebook {"member_only_commentable":false,"description":"Dell Notebook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"Dell-Notebook.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1113,"last_commented_at":"2009/01/19 14:54:13 +0700","commentable":true,"asset_file_size":131563,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 12:21:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","comment_counter":2,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_asustek-notebook {"member_only_commentable":false,"description":"AsusTek Notebook","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"AsusTek-Notebook.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":1112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34006,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/01 12:17:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_testupload {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:38 +0700","asset_file_name":"testupload.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1111,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":84872,"media_folder_id":357,"created_at":"2007/11/30 23:09:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bg18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u003Ca href=\"/file/vipasinee.b/upload/bg18.jpg\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"bg18.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9163,"media_folder_id":29,"created_at":"2007/11/30 18:53:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ฟันปลา {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e1b\u0e25\u0e32.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7545,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/30 18:22:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_glassfilter {"member_only_commentable":false,"description":"filter solvent","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"glassfilter.GIF","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15859,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/30 18:21:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_เป็นคลื่น_rid {"member_only_commentable":false,"description":"waveRID","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19_RID.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":15281,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/30 18:20:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_uvincrease_noise {"member_only_commentable":false,"description":"noiseUV","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"UVincrease_noise.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5946,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/30 18:20:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_peak {"member_only_commentable":false,"description":"peak \u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"peak.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1104,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3117,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/30 18:18:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_fld2 {"member_only_commentable":false,"description":"peak FLD","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"FLD2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1103,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4213,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/11/30 18:17:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_004312617 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ehead\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"004312617.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25649,"media_folder_id":206,"created_at":"2007/11/30 18:03:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_transformersbb {"member_only_commentable":false,"description":"bb","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"TransformersBB.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27682,"media_folder_id":239,"created_at":"2007/11/30 17:02:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ladypin-bg2 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"ladypin-bg2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109831,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/30 16:51:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ladypin-bg1 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"ladypin-bg1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108726,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/30 16:37:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_questionbook {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e39\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"questionbook.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1088,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20282,"media_folder_id":59,"created_at":"2007/11/30 16:09:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p1150418 {"member_only_commentable":false,"description":"acaser","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"P1150418.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240517,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/30 16:06:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_movie {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"movie.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":233659,"media_folder_id":59,"created_at":"2007/11/30 15:59:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bulb4 {"member_only_commentable":false,"description":"b4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"bulb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2346,"media_folder_id":239,"created_at":"2007/11/30 15:57:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"king","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"untitled3.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":1082,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1224056,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/30 15:55:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_303412_6013418 {"member_only_commentable":false,"description":"aa","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"303412_6013418.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98203,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/30 15:52:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_303412_6013436 {"member_only_commentable":false,"description":";b;","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"303412_6013436.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1075,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87018,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/11/30 15:38:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"king","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"king.bmp","asset_content_type":"image/bmp","member_only_readable":false,"id":1072,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1224054,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/30 15:26:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_postgang_251172 {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"postgang_251172.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1071,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3600,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/30 15:26:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_11223 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e193","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"11223.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1069,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22013,"media_folder_id":38,"created_at":"2007/11/30 15:19:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_11222 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e192","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","asset_file_name":"11222.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1068,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48519,"media_folder_id":38,"created_at":"2007/11/30 15:16:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_transformerstitle {"member_only_commentable":false,"description":"title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"TransformersTitle.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1067,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9184,"media_folder_id":239,"created_at":"2007/11/30 15:13:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"r20.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1066,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7787,"media_folder_id":226,"created_at":"2007/11/30 15:11:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_king3 {"member_only_commentable":false,"description":"KING","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"king3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1065,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23306,"media_folder_id":84,"created_at":"2007/11/30 15:11:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ladypin-bg {"member_only_commentable":false,"description":"bg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"ladypin-bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1062,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74336,"media_folder_id":86,"created_at":"2007/11/30 15:07:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e38\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e1a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"r8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1060,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7216,"media_folder_id":226,"created_at":"2007/11/30 15:04:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_033 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0026nbsp; \u003Ca href=\"/\"\u003Ehttp://share.psu.ac.th\u003C/a\u003E \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e27\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0026nbsp; \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e21\u0e32\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"Picture_033.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1059,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":1263694,"media_folder_id":388,"created_at":"2007/11/30 15:04:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ดร28 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e31\u0e19\u0e25\u0e21","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:35 +0700","asset_file_name":"\u0e14\u0e2328.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1057,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109539,"media_folder_id":38,"created_at":"2007/11/30 15:03:13 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_082 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E30 Nov 07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"Picture_082.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1055,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1275885,"media_folder_id":206,"created_at":"2007/11/30 15:01:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_joob2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e48\u0e19\u0e31\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Blog\u0026nbsp; \u0e43\u0e19\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0026nbsp; \u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e04\u0e30\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e14\u0e35\u0026nbsp; \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e23\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e21\u0e32\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e19\u0026nbsp; Blog\u0026nbsp;","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"joob2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1053,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":243359,"media_folder_id":387,"created_at":"2007/11/30 15:01:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_076 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e02\u0e21\u0e34\u0e01\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"Picture_076.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1052,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":1303192,"media_folder_id":389,"created_at":"2007/11/30 15:01:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_water_lilies {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e31\u0e27 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1051,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83794,"media_folder_id":295,"created_at":"2007/11/30 15:01:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_a0911 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"a0911.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61858,"media_folder_id":382,"created_at":"2007/11/30 15:01:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc01464 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e40\u0e04\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e44\u0e1b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"DSC01464.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59692,"media_folder_id":382,"created_at":"2007/11/30 15:00:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_picture_035 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e23\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"Picture_035.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1048,"last_commented_at":"2008/04/20 19:36:29 +0700","commentable":true,"asset_file_size":1277249,"media_folder_id":390,"created_at":"2007/11/30 15:00:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:26 +0700","comment_counter":2,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_roses {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e21\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"Roses.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":203254,"media_folder_id":292,"created_at":"2007/11/30 15:00:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ae1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cfont color=\"#ff99cc\"\u003E\u0e2d\u0e14\u0e35\u0e15\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e41\u0e2b\u0e27\u0e27\u003C/font\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"ae1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":551616,"media_folder_id":382,"created_at":"2007/11/30 14:59:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bac3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1d\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","asset_file_name":"bac3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4091,"media_folder_id":29,"created_at":"2007/11/30 14:58:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue_hills {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28521,"media_folder_id":394,"created_at":"2007/11/30 14:58:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_66402 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e30\u0e02\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","asset_file_name":"66402.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1042,"last_commented_at":"2011/02/17 17:09:56 +0700","commentable":true,"asset_file_size":21027,"media_folder_id":384,"created_at":"2007/11/30 14:58:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:20 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_127894 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","asset_file_name":"127894.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27392,"media_folder_id":393,"created_at":"2007/11/30 14:58:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_water_lilies {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83794,"media_folder_id":379,"created_at":"2007/11/30 14:58:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:40:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: