นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Ico64_greenoffice7aug20202_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154748,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_greenoffice7aug20202_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129940,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_greenoffice7aug20202 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124622,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_greenoffice7aug_2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug_2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188515,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pdf2 {"member_only_commentable":false,"description":"pdf ","asset_updated_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","asset_file_name":"pdf2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9895,"media_folder_id":1,"created_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","modified_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pdf1 {"member_only_commentable":true,"description":"pdf ","asset_updated_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","asset_file_name":"pdf1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63548,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":14305,"media_folder_id":1,"created_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","modified_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_unnamed {"member_only_commentable":false,"description":"Mo","asset_updated_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","asset_file_name":"unnamed.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63391,"media_folder_id":1488,"created_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","modified_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_watcharin2 {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin2.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","asset_file_name":"Watcharin2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79362,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_watcharin {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","asset_file_name":"Watcharin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116082,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_piroon_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","asset_file_name":"piroon_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44023,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pornprawee_resize {"member_only_commentable":false,"description":"pornprawee","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38248,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_paitoon_resize {"member_only_commentable":false,"description":"paitoon","asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24455,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_piroon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","asset_file_name":"piroon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63541,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148956,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pornprawee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","asset_file_name":"pornprawee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63540,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123854,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_paitoon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","asset_file_name":"paitoon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63539,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75946,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_batik3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","asset_file_name":"batik3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63538,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231115,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_batik1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","asset_file_name":"batik1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63537,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135002,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bg-minetra1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","asset_file_name":"bg-minetra1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63536,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80793,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pitchaya {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","asset_file_name":"pitchaya.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63535,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48722,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_korarit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e24\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","asset_file_name":"korarit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63534,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94160,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_usa2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e29\u0e32 \u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","asset_file_name":"usa2020.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63533,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70542,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_animal_hospital_14july2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63532,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68375,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_n9619_s {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","asset_file_name":"n9619_s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63531,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":596613,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_animal_hospital_14july2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63530,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":533851,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_absent1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","asset_file_name":"absent1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63529,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":56072,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newitem182 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","asset_file_name":"NewItem182.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63528,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60372,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newitem465 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","asset_file_name":"NewItem465.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63526,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":58745,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newitem464 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","asset_file_name":"NewItem464.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63525,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52151,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newitem460 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","asset_file_name":"NewItem460.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63524,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52374,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_newitem471 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","asset_file_name":"NewItem471.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63523,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":29055,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_editcomm {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","asset_file_name":"EditComm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63522,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":202362,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_calendar {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","asset_file_name":"calendar.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63521,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37922,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":63520,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299774,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"PHP for change alias in joomla","asset_updated_at":"2020/06/15 14:03:23 +0700","asset_file_name":"change-alias.zip","asset_content_type":"application/x-zip-compressed","member_only_readable":false,"id":63518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":565,"media_folder_id":1580,"created_at":"2020/06/15 14:03:23 +0700","modified_at":"2020/06/15 14:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/15 14:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_w10 {"member_only_commentable":false,"description":"w10","asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_file_name":"W10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54327,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_w7 {"member_only_commentable":false,"description":"W7","asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","asset_file_name":"W7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300045,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pr61 {"member_only_commentable":false,"description":"Class","asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_file_name":"PR61.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":942860,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_zpana {"member_only_commentable":false,"description":"Panasonic","asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_file_name":"ZPana.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33973,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_zhp {"member_only_commentable":false,"description":"ZHP.png","asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_file_name":"ZHP.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214920,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Ico64_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Probook","asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_file_name":"screenshot.144.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":421527,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Elite Book","asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_file_name":"screenshot.140.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":327487,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_prevent_2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146463,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_prevent_2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63509,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110814,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_prevent_2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":185956,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ekwipoo1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11881,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_for_covid_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46438,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_for_covid_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63505,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72269,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_for_covid_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51273,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_for_covid_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81490,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_for_civid_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63502,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47095,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_for_covid_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63501,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250015,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_ekwipoo {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63500,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21919,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63499,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16692,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_shoes3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63498,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54670,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_shoes_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63497,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118672,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_rubber_shoes_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63496,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121144,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_enviraon2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63495,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104650,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63494,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62188,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jelfor2020_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63493,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29322,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jelfor2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63492,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137144,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","modified_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jelfor2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63491,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146038,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","modified_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_jelfor2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63490,"last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","commentable":true,"asset_file_size":63648,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","comment_counter":2,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_infrared_4 {"member_only_commentable":false,"description":"infared4","asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_file_name":"infrared_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63489,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":257632,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_infrared2020_3jpg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63488,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91076,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_infrared2020_2jpg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63487,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145495,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_infrared2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99374,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0713","asset_updated_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","asset_file_name":"Headphones13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70495,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:18:02 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:18:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0712","asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","asset_file_name":"Headphones12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63484,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81613,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:17:32 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:17:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0711","asset_updated_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","asset_file_name":"Headphones11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":105222,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:17:01 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:17:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e0710","asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","asset_file_name":"Headphones10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63482,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":125584,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:16:30 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:16:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e079","asset_updated_at":"2020/04/21 14:16:01 +0700","asset_file_name":"Headphones9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63481,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26429,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:16:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e078","asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","asset_file_name":"Headphones8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63480,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42532,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:15:36 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:15:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e077","asset_updated_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","asset_file_name":"Headphones7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63479,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49921,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:15:05 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:15:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e076","asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","asset_file_name":"Headphones6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63478,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39124,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:14:40 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:14:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e075","asset_updated_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","asset_file_name":"Headphones5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63477,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54340,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:14:08 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:14:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e074","asset_updated_at":"2020/04/21 14:11:25 +0700","asset_file_name":"Headphones4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52957,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:11:25 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:11:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:11:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e073","asset_updated_at":"2020/04/21 14:10:45 +0700","asset_file_name":"Headphones3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40655,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:10:45 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:10:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:10:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e072","asset_updated_at":"2020/04/21 14:09:07 +0700","asset_file_name":"Headphones2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63474,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24290,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:09:07 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_headphones1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e39\u0e1f\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2020/04/21 14:08:07 +0700","asset_file_name":"Headphones1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63473,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17378,"media_folder_id":956,"created_at":"2020/04/21 14:08:07 +0700","modified_at":"2020/04/21 14:08:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/21 14:08:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psu_help_st2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63472,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114277,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_teamphuket3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63471,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267995,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_teamphuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","asset_file_name":"teamphuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44995,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:05:27 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_teamtophuket2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","asset_file_name":"teamtophuket2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63469,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":249983,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:04:43 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:04:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_teamtophuket1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":235887,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_teamtophuket {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63467,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107327,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_checkvirus_covid2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63466,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":182096,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_checkvirus_covid2020-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","asset_updated_at":"2020/04/03 16:59:56 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63465,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114114,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 16:59:14 +0700","modified_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_checkvirus_covid2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","asset_file_name":"checkvirus_covid2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63464,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46873,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","modified_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137130,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164765,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130535,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":150976,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118859,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":192904,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psuhospital_covid2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":238225,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_off_prof {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","asset_file_name":"off_prof.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63456,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":39203,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:52:39 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:52:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_emp_prof {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/03/27 16:52:04 +0700","asset_file_name":"emp_prof.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63455,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":19800,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:52:05 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:52:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_emp_staff {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","asset_file_name":"emp_staff.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63454,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":211338,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:19:37 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:19:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_off_staff {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e02\u0e23\u0e01_\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e19","asset_updated_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","asset_file_name":"off_staff.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63453,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":145816,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/03/27 16:17:09 +0700","modified_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/27 16:17:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pawthai_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: