นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_roti-yalo {"commentable":true,"modified_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","media_folder_id":1510,"deleted_at":null,"asset_file_size":264239,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63584,"created_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","asset_file_name":"Roti-Yalo.jpg","updated_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","description":"\u0e42\u0e23\u0e15\u0e35 \u0e22\u0e32\u0e25\u0e2d","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_shop-truck {"commentable":true,"modified_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","media_folder_id":1510,"deleted_at":null,"asset_file_size":347982,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63583,"created_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","asset_file_name":"Shop-Truck.jpg","updated_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","description":"\u0e23\u0e16\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e30\u0e02\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_rmzii2nths {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/17 14:58:07 +0700","media_folder_id":665,"deleted_at":null,"asset_file_size":49972,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63582,"created_at":"2020/10/17 14:48:53 +0700","asset_file_name":"rmzII2NtHS.png","updated_at":"2020/10/17 14:58:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/17 14:58:06 +0700","description":"Script of Load Balancing - PCC - Modify","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_4leqaie67f {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/17 14:40:34 +0700","media_folder_id":665,"deleted_at":null,"asset_file_size":89531,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63581,"created_at":"2020/10/17 14:40:33 +0700","asset_file_name":"4leQAIe67F.png","updated_at":"2020/10/17 14:40:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/17 14:40:33 +0700","description":"Script of Load Balancing - PCC ver2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_script-load-balancing-pcc {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/17 14:18:57 +0700","media_folder_id":665,"deleted_at":null,"asset_file_size":114243,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/png","id":63580,"created_at":"2020/10/17 14:18:52 +0700","asset_file_name":"Script-Load-Balancing-PCC.png","updated_at":"2020/10/17 14:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/17 14:18:52 +0700","description":"Script of Load Balancing - PCC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_load-balancing3 {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/16 23:09:20 +0700","media_folder_id":665,"deleted_at":null,"asset_file_size":135043,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63579,"created_at":"2020/10/16 23:09:15 +0700","asset_file_name":"Load-Balancing3.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:09:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/16 23:09:15 +0700","description":"Load Balancing PCC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_load-balancing2 {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/16 23:08:43 +0700","media_folder_id":665,"deleted_at":null,"asset_file_size":171419,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63578,"created_at":"2020/10/16 23:08:39 +0700","asset_file_name":"Load-Balancing2.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:08:43 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/16 23:08:38 +0700","description":"Load-Balancing2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_load-balancing1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/16 23:04:46 +0700","media_folder_id":665,"deleted_at":null,"asset_file_size":158838,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63577,"created_at":"2020/10/16 23:04:44 +0700","asset_file_name":"Load-Balancing1.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:04:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/16 23:04:44 +0700","description":"Load Balancing PCC","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_suttichai_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:02:07 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":78003,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63576,"created_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","asset_file_name":"suttichai_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","asset_processing":false}
 • Small_suppawan_resize {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":56819,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63575,"created_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","asset_file_name":"suppawan_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","asset_processing":false}
 • Small_strong {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":135959,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63574,"created_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","asset_file_name":"strong.jpg","updated_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_mize2020_10_4jpg {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/15 17:00:47 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":133812,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63573,"created_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_4jpg.jpg","updated_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","last_commented_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","asset_processing":false}
 • Small_mize2020_10_2jpg {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":84718,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63572,"created_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_2jpg.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_mize2020_10_1 {"commentable":true,"modified_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":104681,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63571,"created_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","asset_file_name":"mize2020_10_1.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_9_noautoattachfile {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:44:50 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":60256,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63569,"created_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","asset_file_name":"9_NoAutoAttachFile.jpg","updated_at":"2020/10/28 16:59:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":1,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","description":"9_NoAutoAttachFile","last_commented_at":"2020/10/28 16:59:05 +0700","asset_processing":false}
 • Small_8_setvalue {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":123887,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63568,"created_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","asset_file_name":"8_SetValue.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","description":"8_SetValue","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_7_editdwordbefore {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":126751,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63567,"created_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","asset_file_name":"7_EditDwordBefore.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","description":"7_EditDwordBefore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_6_maxattachmentmenuitems {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":110837,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63566,"created_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","asset_file_name":"6_MaxAttachmentMenuItems.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","description":"6_MaxAttachmentMenuItems","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_5_createsetting {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":126631,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63565,"created_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","asset_file_name":"5_CreateSetting.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","description":"5_CreateSetting","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_4_regdisplaymailsetting {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":114627,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63564,"created_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","asset_file_name":"4_RegDisplayMailSetting.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","description":"4_RegDisplayMailSetting","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_3_shortregistryeditor {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":47342,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63563,"created_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","asset_file_name":"3_ShortRegistryEditor.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","description":"3_ShortRegistryEditor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_2_clickregistryeditor {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":56288,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63562,"created_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","asset_file_name":"2_ClickRegistryEditor.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","description":"2_ClickRegistryEditor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_1_registryeditor {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":56280,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63561,"created_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","asset_file_name":"1_RegistryEditor.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","description":"1_RegistryEditor","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_0_attachfilebefore {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","media_folder_id":1596,"deleted_at":null,"asset_file_size":121496,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63560,"created_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","asset_file_name":"0_AttachFileBefore.jpg","updated_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","description":"0_AttachFileBefore","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Small_inoem7 {"commentable":true,"modified_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":70960,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":63559,"created_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","asset_file_name":"inoem7.jpg","updated_at":"2020/08/18 14:52:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2020/08/18 14:52:21 +0700","description":"\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 innoEM ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: