นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_greenoffice7aug20202_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154748,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:12:31 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:12:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_greenoffice7aug20202_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63552,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129940,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:10:40 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:10:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_greenoffice7aug20202 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug20202.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63551,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":124622,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:09:47 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:09:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_greenoffice7aug_2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e35\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","asset_file_name":"greenoffice7aug_2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63550,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":188515,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/08/14 15:09:03 +0700","modified_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 15:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pdf2 {"member_only_commentable":false,"description":"pdf ","asset_updated_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","asset_file_name":"pdf2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63549,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9895,"media_folder_id":1,"created_at":"2020/08/14 11:18:16 +0700","modified_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 11:18:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pdf1 {"member_only_commentable":true,"description":"pdf ","asset_updated_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","asset_file_name":"pdf1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63548,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":14305,"media_folder_id":1,"created_at":"2020/08/14 11:17:39 +0700","modified_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/14 11:17:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_unnamed {"member_only_commentable":false,"description":"Mo","asset_updated_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","asset_file_name":"unnamed.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63547,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63391,"media_folder_id":1488,"created_at":"2020/07/30 11:20:05 +0700","modified_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/30 11:20:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_watcharin2 {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin2.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","asset_file_name":"Watcharin2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63546,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79362,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:19:45 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:19:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_watcharin {"member_only_commentable":false,"description":"Watcharin.jpg","asset_updated_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","asset_file_name":"Watcharin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63545,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116082,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/07/22 15:10:26 +0700","modified_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/22 15:10:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_piroon_resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","asset_file_name":"piroon_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63544,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44023,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pornprawee_resize {"member_only_commentable":false,"description":"pornprawee","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63543,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38248,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_paitoon_resize {"member_only_commentable":false,"description":"paitoon","asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63542,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":24455,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_piroon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","asset_file_name":"piroon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63541,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148956,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pornprawee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","asset_file_name":"pornprawee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63540,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123854,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_paitoon {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","asset_file_name":"paitoon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63539,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75946,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_batik3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","asset_file_name":"batik3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63538,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231115,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_batik1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","asset_file_name":"batik1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63537,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":135002,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_bg-minetra1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","asset_file_name":"bg-minetra1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63536,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80793,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pitchaya {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","asset_file_name":"pitchaya.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63535,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48722,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_korarit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e24\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","asset_file_name":"korarit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63534,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94160,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_usa2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e29\u0e32 \u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","asset_file_name":"usa2020.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63533,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70542,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_animal_hospital_14july2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63532,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68375,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_n9619_s {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","asset_file_name":"n9619_s.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63531,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":596613,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_animal_hospital_14july2020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","asset_file_name":"animal_hospital_14july2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63530,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":533851,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_absent1 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","asset_file_name":"absent1.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63529,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":56072,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: