นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_test6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","id":63032,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Test6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Test","created_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":429391}
 • Small_start6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","id":63031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Start6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","media_folder_id":41,"description":"Start","created_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":660769}
 • Small_smile7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","id":63030,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Smile7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","media_folder_id":41,"description":"Smile","created_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":595517}
 • Small_silence7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","id":63029,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Silence7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Silence","created_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":658152}
 • Small_trouble6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","id":63028,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Trouble6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Trouble","created_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":567382}
 • Small_world6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","id":63027,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"World6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","media_folder_id":41,"description":"World","created_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":575458}
 • Small_worry7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","id":63026,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Worry7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Worry","created_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":636005}
 • Small_soul7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","id":63025,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Soul7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Soul","created_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":763087}
 • Small_rich6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","id":63024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Rich6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","media_folder_id":41,"description":"Rich","created_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":895249}
 • Small_need7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","id":63023,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Need7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","media_folder_id":41,"description":"Need","created_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":878328}
 • Small_love7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","id":63022,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":782876}
 • Small_kindness7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","id":63021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Kindness7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","media_folder_id":41,"description":"Kindness","created_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":966273}
 • Small_happen7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","id":63020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happen7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happen","created_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":908506}
 • Small_good7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","id":63019,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Good7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","media_folder_id":41,"description":"Good","created_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":526320}
 • Small_forget7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","id":63018,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Forget7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","media_folder_id":41,"description":"Forget","created_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":707055}
 • Small_bless6jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","id":63017,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bless6Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","media_folder_id":41,"description":"Bless","created_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":655694}
 • Small_beauty7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","id":63016,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Beauty7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Beauty","created_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":584590}
 • Small_change7jul19 {"modified_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","id":63015,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Change7Jul19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Change","created_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","asset_updated_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":667106}
 • Small_truth24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","id":63014,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Truth24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Truth","created_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":500562}
 • Small_stay24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","id":63013,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stay24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Stay","created_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":531414}
 • Small_special24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","id":63012,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Special24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","media_folder_id":41,"description":"Special","created_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":970746}
 • Small_peace24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","id":63011,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Peace24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Peace","created_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":574437}
 • Small_love24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","id":63010,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":664016}
 • Small_life24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","id":63009,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":533501}
 • Small_say24jun19 {"modified_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","id":63008,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Say24Jun19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Say","created_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":964315}
ขนาดย่อ: