นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_newitem182 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","asset_file_name":"NewItem182.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63528,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60372,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_newitem465 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","asset_file_name":"NewItem465.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63526,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":58745,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_newitem464 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","asset_file_name":"NewItem464.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63525,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52151,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_newitem460 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","asset_file_name":"NewItem460.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63524,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":52374,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_newitem471 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","asset_file_name":"NewItem471.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63523,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":29055,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_editcomm {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","asset_file_name":"EditComm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63522,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":202362,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_calendar {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","asset_file_name":"calendar.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63521,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37922,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":63520,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":299774,"media_folder_id":1375,"created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • {"member_only_commentable":true,"description":"PHP for change alias in joomla","asset_updated_at":"2020/06/15 14:03:23 +0700","asset_file_name":"change-alias.zip","asset_content_type":"application/x-zip-compressed","member_only_readable":false,"id":63518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":565,"media_folder_id":1580,"created_at":"2020/06/15 14:03:23 +0700","modified_at":"2020/06/15 14:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/06/15 14:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_w10 {"member_only_commentable":false,"description":"w10","asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_file_name":"W10.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54327,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_w7 {"member_only_commentable":false,"description":"W7","asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","asset_file_name":"W7.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63516,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":300045,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pr61 {"member_only_commentable":false,"description":"Class","asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_file_name":"PR61.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63515,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":942860,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_zpana {"member_only_commentable":false,"description":"Panasonic","asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_file_name":"ZPana.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33973,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_zhp {"member_only_commentable":false,"description":"ZHP.png","asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_file_name":"ZHP.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214920,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Probook","asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_file_name":"screenshot.144.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":421527,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_screenshot {"member_only_commentable":false,"description":"HP Elite Book","asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_file_name":"screenshot.140.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":327487,"media_folder_id":1004,"created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_prevent_2020_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":146463,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_prevent_2020_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63509,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110814,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_prevent_2020_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":185956,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_ekwipoo1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11881,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_rubber_for_covid_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63506,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46438,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_rubber_for_covid_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63505,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72269,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_rubber_for_covid_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63504,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51273,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_rubber_for_covid_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63503,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81490,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_rubber_for_civid_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63502,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47095,"media_folder_id":1173,"created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: