นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing_Work_Flows.ppt","created_at":"2007/11/10 09:56:06 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/07/06 12:57:07 +0700","description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19-Managing Work Flows (.ppt)","asset_file_size":409600,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":371,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/vnd.ms-office","asset_file_name":"\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c-Human_Resource_Management.ppt","created_at":"2007/11/10 09:49:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/01/26 14:26:22 +0700","description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D5710059279283441546\u0026amp;gb=AIQkEr2u_ihf4qH_0OPO77FhT89RvCO1TSQSrhXACLQUgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003E\u0e1a\u0e17\u0e19\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c -- Introduction to HRM\u003C/a\u003E (.ppt)","asset_file_size":723968,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":370,"comment_counter":3,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"Course_Syllabus_--_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT.doc","created_at":"2007/11/10 09:36:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Ca href=\"http://base.google.com/base/base_url?q=http://base.google.com/base/a/2562026/D9459822324315477116\u0026amp;gb=AETgGEab-NR5CRElnNu5zvJqjNtoifAYNfKFyidk7EThgk4CgJnlLo0AAAAAAAAAAA\u0026amp;amp;amp;hl=en\u0026amp;gl=US\"\u003ECourse syllabus -- \u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u003C/a\u003E (.doc)","asset_file_size":150528,"modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","media_folder_id":212,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":369,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_38 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"38.gif","created_at":"2007/11/10 09:08:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blackground","asset_file_size":1072,"modified_at":"2011/05/31 14:30:59 +0700","media_folder_id":12,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_bg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bg.gif","created_at":"2007/11/10 08:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blackground","asset_file_size":21802,"modified_at":"2011/05/31 14:30:58 +0700","media_folder_id":12,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":367,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"04.gif","created_at":"2007/11/09 23:09:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 4","asset_file_size":12324,"modified_at":"2011/05/31 14:30:57 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"03.gif","created_at":"2007/11/09 23:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 3","asset_file_size":9401,"modified_at":"2011/05/31 14:30:55 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":365,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"02.gif","created_at":"2007/11/09 23:00:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox - 2","asset_file_size":29826,"modified_at":"2011/05/31 14:30:54 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"01.gif","created_at":"2007/11/09 22:57:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Thai Words Separator for Firefox","asset_file_size":38157,"modified_at":"2011/05/31 14:30:53 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":363,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_saint_patrick_shamrock_ใหม่-11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-11.jpg","created_at":"2007/11/09 18:37:10 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"555","asset_file_size":106393,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":362,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_saint_patrick_shamrock_ใหม่-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Saint_Patrick_Shamrock_\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48-1.jpg","created_at":"2007/11/09 18:35:34 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"11","asset_file_size":41467,"modified_at":"2011/06/01 15:31:57 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":361,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_flowers_and_blue_sky_7968_1280_1024 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Flowers_and_Blue_Sky_7968_1280_1024.jpg","created_at":"2007/11/09 18:08:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"3456","asset_file_size":162053,"modified_at":"2011/05/31 14:30:51 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":358,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_leaf_010_1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leaf_010_1.jpg","created_at":"2007/11/09 18:07:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"123","asset_file_size":150843,"modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":357,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_colors_8545_1280_1024 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Colors_8545_1280_1024.jpg","created_at":"2007/11/09 18:04:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Background-2","asset_file_size":95235,"modified_at":"2011/05/31 14:30:50 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":356,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_landscape11_1024x768 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"landscape11_1024x768.jpg","created_at":"2007/11/09 18:02:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Background-1","asset_file_size":210900,"modified_at":"2011/05/31 14:30:49 +0700","media_folder_id":5,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":355,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_204131 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"204131.gif","created_at":"2007/11/09 17:27:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25\u0e32","asset_file_size":36987,"modified_at":"2011/05/31 14:30:48 +0700","media_folder_id":84,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":354,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_pichanunr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pichanunr.jpg","created_at":"2007/11/09 17:01:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Epichanunr\u003C/p\u003E","asset_file_size":4027,"modified_at":"2011/05/31 14:30:47 +0700","media_folder_id":239,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":353,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_bic {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bic.jpg","created_at":"2007/11/09 15:40:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e22\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_file_size":66820,"modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":13,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":351,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_ซ่อมเครื่อง {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07.jpg","created_at":"2007/11/09 15:39:46 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07","asset_file_size":27706,"modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","media_folder_id":219,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":350,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_pornpitra {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornpitra.o2.jpg","created_at":"2007/11/09 14:38:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_file_size":37231,"modified_at":"2011/05/31 14:30:46 +0700","media_folder_id":231,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":349,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_แปลงผัก {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","created_at":"2007/11/09 11:07:20 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2010/03/08 09:22:38 +0700","description":"\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33","asset_file_size":46883,"modified_at":"2011/06/01 15:31:56 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":348,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Small_floating {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"floating.jpg","created_at":"2007/11/09 11:06:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_file_size":50194,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":347,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_sb {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sb.jpg","created_at":"2007/11/09 11:05:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e2d.\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e07\u0e01\u0e27\u0e32\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u003C/p\u003E","asset_file_size":45295,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":199,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":346,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_themeking9pink-icon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"themeking9pink-icon.jpg","created_at":"2007/11/09 10:24:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Theme King9 (PINK)","asset_file_size":9714,"modified_at":"2011/05/31 14:30:45 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":345,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_icon-themeking9-pink {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"icon-themeking9-pink.jpg","created_at":"2007/11/09 10:22:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003ETheme King9 (Pink)\u003C/p\u003E","asset_file_size":133221,"modified_at":"2011/05/31 14:30:44 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":344,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: