นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_theme {"modified_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","id":125,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"theme.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","media_folder_id":11,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e4a\u0e2d\u0e04\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e46\u0e21\u0e32\u0e41\u0e27\u0e49\u0e27\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 18:54:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45064}
 • Small_spa51250 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","id":123,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51250.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2007/10/22 15:48:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1781983}
 • Small_spa51202 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","id":121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51202.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:46:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1932992}
 • Small_spa51152 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","id":120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51152.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:44:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1809257}
 • Small_spa51185 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","id":119,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SPA51185.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:39 +0700","media_folder_id":16,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/22 15:42:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1898009}
 • Small_untitled12 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","id":114,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Untitled12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:37 +0700","media_folder_id":42,"description":",","created_at":"2007/10/21 09:08:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51747}
 • Small_diary4 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","id":113,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Diary4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e1a\u0e4a\u0e25\u0e2d\u0e04\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/20 17:30:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27459}
 • Small_job2 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","id":112,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"job2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/20 17:12:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32972}
 • Small_pink_rose_5 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","id":111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pink_rose_5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:36 +0700","media_folder_id":42,"description":"r","created_at":"2007/10/20 05:19:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76342}
 • Small_headbg2_copy {"modified_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","id":110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headbg2_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:35 +0700","media_folder_id":42,"description":"f","created_at":"2007/10/20 05:05:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55273}
 • Small_headbg1_copy {"modified_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","id":109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"headbg1_copy.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","media_folder_id":42,"description":"h","created_at":"2007/10/20 05:03:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48430}
 • Small_mybg4 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","id":108,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MYBG4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:34 +0700","media_folder_id":42,"description":"\u003Cp\u003Eheadbg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/20 05:01:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66708}
 • Small_bird(4)[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","id":107,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bird(4)[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"bird","created_at":"2007/10/19 17:33:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75512}
 • Small_bird(1)[1] {"modified_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","id":106,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bird(1)[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:53 +0700","media_folder_id":55,"description":"bird","created_at":"2007/10/19 17:32:51 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75054}
 • Small_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","id":105,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","media_folder_id":145,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:50:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Small_sunset {"modified_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","id":104,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Sunset.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:33 +0700","media_folder_id":145,"description":"\u0e01\u0e01","created_at":"2007/10/19 14:47:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71189}
 • Small_water_lilies {"modified_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","id":103,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Water_lilies.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:32 +0700","media_folder_id":129,"description":"\u0e2b\u0e2b\u0e01\u0e01\u0e14","created_at":"2007/10/19 14:41:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83794}
 • Small_winter {"modified_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","id":102,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Winter.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:31 +0700","media_folder_id":139,"description":"h","created_at":"2007/10/19 14:39:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":105542}
 • Small_pugtop_ok11 {"modified_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","id":101,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pugtop_OK11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","media_folder_id":143,"description":"\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a","created_at":"2007/10/19 14:38:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51467}
 • Small_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","id":100,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:30 +0700","media_folder_id":58,"description":"\u003Cp\u003Eblue\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:36:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Small_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","id":99,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:29 +0700","media_folder_id":132,"description":"\u0e19\u0e2d\u0e2d","created_at":"2007/10/19 14:36:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • Small_blue_hills {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":98,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blue_hills.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e19\u0e19\u0e19","created_at":"2007/10/19 14:36:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":28521}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":97,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exam1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":139,"description":"\u003Cp\u003Eg\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38400}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":96,"commentable":true,"asset_content_type":"application/msword","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"check_access.doc","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":130,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e2a\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e2b\u0e2a\u0e32\u0e01\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2122752}
 • {"modified_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","id":95,"commentable":true,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"practise_1.xls","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:28 +0700","media_folder_id":60,"description":"\u003Cp\u003E\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e2b\u0e31\u0e14\u003C/p\u003E","created_at":"2007/10/19 14:34:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":13824}
ขนาดย่อ: