นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_headblogking9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"headblogking9.jpg","created_at":"2007/11/09 09:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e23\u0e34\u0e0d\u003C/p\u003E","asset_file_size":61122,"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":343,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1902 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1902.JPG","created_at":"2007/11/09 09:27:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e23","asset_file_size":55888,"modified_at":"2011/05/31 14:30:43 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":342,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_pink3_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink3_ptom.gif","created_at":"2007/11/09 09:16:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 3\u003C/p\u003E","asset_file_size":317,"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":341,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_pink2_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink2_ptom.gif","created_at":"2007/11/09 09:16:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48 2\u003C/p\u003E","asset_file_size":211,"modified_at":"2011/05/31 14:30:42 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":340,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_pink1_ptom {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"pink1_ptom.gif","created_at":"2007/11/09 09:15:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e35\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e481","asset_file_size":309,"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":34,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":339,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_2138 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2138.JPG","created_at":"2007/11/09 09:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e43\u0e19\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19...all about coffee","asset_file_size":55795,"modified_at":"2011/05/31 14:30:41 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":338,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_2137 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2137.JPG","created_at":"2007/11/09 09:10:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14","asset_file_size":85146,"modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":337,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_2097 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2097.JPG","created_at":"2007/11/09 09:09:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..2","asset_file_size":55589,"modified_at":"2011/05/31 14:30:40 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":336,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_2088 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2088.JPG","created_at":"2007/11/09 09:09:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e32\u0e22..1","asset_file_size":62658,"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":335,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_2050 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2050.JPG","created_at":"2007/11/09 09:08:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e22\u0e39\u0e19\u0e32\u0e19","asset_file_size":46611,"modified_at":"2011/05/31 14:30:39 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":334,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_2022 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_2022.JPG","created_at":"2007/11/09 09:07:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2e\u0e39...","asset_file_size":87222,"modified_at":"2011/05/31 14:30:38 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":333,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1956 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1956.JPG","created_at":"2007/11/09 09:06:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..2","asset_file_size":99954,"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":332,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1955 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1955.JPG","created_at":"2007/11/09 09:06:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e0b\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e39\u0e48\u0e43\u0e08..1","asset_file_size":75288,"modified_at":"2011/05/31 14:30:37 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":331,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1908 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1908.JPG","created_at":"2007/11/09 09:04:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"all about coffee \u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e34\u0e14","asset_file_size":79915,"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":330,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1932 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1932.JPG","created_at":"2007/11/09 09:03:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 2 ","asset_file_size":86868,"modified_at":"2011/05/31 14:30:36 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":329,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1901 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1901.JPG","created_at":"2007/11/09 09:01:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":61695,"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":327,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_100_1894 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"100_1894.JPG","created_at":"2007/11/09 09:00:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e08\u0e4a\u0e01-\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_file_size":60946,"modified_at":"2011/05/31 14:30:35 +0700","media_folder_id":167,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":326,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_lovefish {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lovefish.jpg","created_at":"2007/11/09 01:19:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"lovefish","asset_file_size":4162,"modified_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":325,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_backweb {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"BackWeb.jpg","created_at":"2007/11/09 01:16:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"backweb","asset_file_size":9552,"modified_at":"2011/05/31 14:30:34 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":324,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_sparklebkgd {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"sparklebkgd.gif","created_at":"2007/11/09 01:07:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"sparklebkgd","asset_file_size":14946,"modified_at":"2011/05/31 14:30:33 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":323,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_bluestars {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"bluestars.gif","created_at":"2007/11/09 01:01:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bluestars","asset_file_size":2735,"modified_at":"2011/05/31 14:30:32 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":322,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_kidsback {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kidsback.jpg","created_at":"2007/11/09 00:57:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"kidsback","asset_file_size":2685,"modified_at":"2011/05/31 14:30:31 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":321,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_heartblue {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"heartblue.gif","created_at":"2007/11/09 00:55:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Eheartblue\u003C/p\u003E","asset_file_size":2091,"modified_at":"2011/05/31 14:30:30 +0700","media_folder_id":207,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":320,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_p1150188 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150188.JPG","created_at":"2007/11/08 20:30:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_file_size":1437744,"modified_at":"2011/05/31 14:30:29 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":316,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Small_p1150215 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"P1150215.JPG","created_at":"2007/11/08 20:29:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E5\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_file_size":1432462,"modified_at":"2011/05/31 14:30:27 +0700","media_folder_id":224,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":315,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: