นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • {"member_only_commentable":false,"description":"rss","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","asset_file_name":"magpierss.zip","asset_content_type":"application/zip","member_only_readable":false,"id":67,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":19505,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/19 10:59:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_pan {"member_only_commentable":false,"description":"my idea","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","asset_file_name":"pan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":66,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56674,"media_folder_id":11,"created_at":"2007/10/19 10:36:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_mybg2_copy {"member_only_commentable":false,"description":"headbg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","asset_file_name":"mybg2_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":65,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51489,"media_folder_id":42,"created_at":"2007/10/19 05:28:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:42 +0700","asset_file_name":"uniform.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":62,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26994688,"media_folder_id":60,"created_at":"2007/10/18 16:56:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hd-blog {"member_only_commentable":false,"description":"HD","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"HD-blog.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74959,"media_folder_id":107,"created_at":"2007/10/18 15:15:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_mybg_copy {"member_only_commentable":false,"description":"headbg","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"mybg_copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49680,"media_folder_id":42,"created_at":"2007/10/18 06:31:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_birthday_cake1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e02\u0e19\u0e21\u0e40\u0e04\u0e49\u0e01\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e08\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e08\u0e01\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46 \u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e46 \u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"birthday_cake1.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":59,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36080,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/17 18:53:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hd-jane1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2b\u0e25\u0e33\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"HD-Jane1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":58,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65497,"media_folder_id":88,"created_at":"2007/10/17 18:26:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hd-jane {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EJane\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"HD-Jane.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":57,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71442,"media_folder_id":88,"created_at":"2007/10/17 18:17:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_arunan-blog {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EHD blog\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"arunan-blog.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":56,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72078,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/17 17:44:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"engineer km","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"share-_KM_eng-1.ppt","asset_content_type":"application/vnd.ms-office","member_only_readable":false,"id":54,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1869824,"media_folder_id":36,"created_at":"2007/10/17 12:18:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ss {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e21\u0e48\u0e25\u0e39\u0e01;)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"ss.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73669,"media_folder_id":13,"created_at":"2007/10/17 11:42:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e35\u0e22\u0e14 \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"WF._Information_1.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":52,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122368,"media_folder_id":95,"created_at":"2007/10/17 10:26:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_bannerw {"member_only_commentable":false,"description":"banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"bannerw.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":50,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93463,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/16 17:47:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_blog-head {"member_only_commentable":false,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"blog-head.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":49,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11494,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/16 16:42:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_blog-head {"member_only_commentable":false,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"blog-head.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":48,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28436,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/16 16:34:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_welcome_to_-- {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003EHD-Blog\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"Welcome_to_--.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":47,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61734,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 16:00:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_car {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"car..jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":46,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49565,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:46:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hd-blog {"member_only_commentable":false,"description":"arunan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"Hd-blog.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":43,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60416,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:36:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e17\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49 RSS \u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e2a\u0e32\u0e23\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:41 +0700","asset_file_name":"RSS_Session_1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":42,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":428685,"media_folder_id":18,"created_at":"2007/10/16 15:29:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:27:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hd-arunan_blog1 {"member_only_commentable":false,"description":"arunan","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"HD-arunan_blog1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71616,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 15:24:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_lower951-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"Lower951-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":40,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136047,"media_folder_id":5,"created_at":"2007/10/16 14:29:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_headmumlamai {"member_only_commentable":false,"description":"header","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"HeadMumlamai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":39,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38984,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/16 13:01:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_forbanner {"member_only_commentable":false,"description":"for banner","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"forbanner.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":38,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":64477,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/15 18:12:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_บอร์ด_5_ส_50-สุธาวรรณjpeg {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 5\u0e2a","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","asset_file_name":"\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14_5_\u0e2a_50-\u0e2a\u0e38\u0e18\u0e32\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13jpeg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":34,"last_commented_at":"2008/12/17 14:02:12 +0700","commentable":true,"asset_file_size":172104,"media_folder_id":38,"created_at":"2007/10/15 14:19:10 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: