นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_dentlogo25y {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e09\u0e25\u0e2d\u0e07 25 \u0e1b\u0e35 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"dentlogo25y.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72135,"media_folder_id":6,"created_at":"2007/10/15 11:22:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_lanebowlpsbowl {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 PS Bowl \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e07\u0e44\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"lanebowlpsbowl.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":32,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29813,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/14 20:48:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_logosmilebowl2007 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e49\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c Smilebowl.com \u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e0b\u0e15\u0e4c\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 1 \u0e43\u0e19 Google.co.th\u0026nbsp;\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46\u0e40\u0e01\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e42\u0e1a\u0e27\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"logosmilebowl2007.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":31,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2263,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/14 12:44:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0026nbsp; \u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:27 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30_\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e25\u0e30_90_\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":30,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":51200,"media_folder_id":72,"created_at":"2007/10/13 12:06:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:31:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_title1 {"member_only_commentable":false,"description":"for title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"title1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":29,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":36050,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/13 03:01:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_igstitle2 {"member_only_commentable":false,"description":"for title","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"igstitle2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":26,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":36124,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/13 02:49:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_2020764 {"member_only_commentable":false,"description":"for background","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"2020764.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":22,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":3553,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/13 02:31:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_bg {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebg\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39123,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/12 13:55:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07 my hump","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144088,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/12 13:49:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":147523,"media_folder_id":55,"created_at":"2007/10/12 13:48:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_share {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebaner \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e33\u0e44\u0e1b\u0e15\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2f \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33 link \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a \u003Ca href=\"/\"\u003Ehttp://share.psu.ac.th/\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"share.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":15,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5187,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/12 11:39:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_pattara {"member_only_commentable":false,"description":"Just me!","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"pattara.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":14,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7844,"media_folder_id":62,"created_at":"2007/10/12 07:51:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hilite_lavender {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e38\u0e48\u0e07\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"hilite_lavender.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":12,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89930,"media_folder_id":11,"created_at":"2007/10/11 12:54:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_hd_blog2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#894c43\"\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"hd_blog2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":11,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72214,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/10/10 19:07:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_cartoon7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cdiv\u003E\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07 blog\u003C/div\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:40 +0700","asset_file_name":"cartoon7.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":9,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2402,"media_folder_id":31,"created_at":"2007/10/10 13:45:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_dsc00284 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e1e\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"DSC00284.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1228924,"media_folder_id":16,"created_at":"2007/10/09 10:32:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_share5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":7,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62202,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:19:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_share6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":6,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39174,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:17:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_share2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":5,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52867,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:16:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_share1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":4,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55430,"media_folder_id":9,"created_at":"2007/10/08 23:15:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_sharepsu2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"sharePSU2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":3,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":67424,"media_folder_id":2,"created_at":"2007/10/08 17:49:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_share3 {"member_only_commentable":false,"description":"share logo","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"share3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":2,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2284,"media_folder_id":2,"created_at":"2007/10/08 17:48:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_2p8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003E\u0e27\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:26:39 +0700","asset_file_name":"2p8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1,"last_commented_at":"2008/02/06 10:14:44 +0700","commentable":true,"asset_file_size":35014,"media_folder_id":12,"created_at":"2007/10/08 15:28:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:26:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: