นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_sp1 {"description":"sp page builder","asset_updated_at":"2020/11/27 15:33:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63596,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/27 15:33:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"sp1.jpg","updated_at":"2020/11/27 15:33:36 +0700","modified_at":"2020/11/27 15:33:36 +0700","media_folder_id":1,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60376,"last_commented_at":null}
 • Small_1 {"description":"\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63595,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/26 13:29:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","modified_at":"2020/11/26 13:29:19 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":117690,"last_commented_at":null}
 • Small_bold {"description":"\u0e15\u0e01\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2021/05/20 23:35:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63594,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:30:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bold.jpg","updated_at":"2021/05/20 23:35:30 +0700","modified_at":"2021/05/20 23:35:30 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104706,"last_commented_at":null}
 • Small_10 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e14\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e42\u0e2b\u0e25\u0e14\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63593,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:29:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"10.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:30:02 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135381,"last_commented_at":null}
 • Small_9 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1f\u0e01\u0e15\u0e4c\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63592,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:29:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"9.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:29:21 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":127421,"last_commented_at":null}
 • Small_8 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63591,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:28:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"8.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:28:50 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":182477,"last_commented_at":null}
 • Small_7 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21","asset_updated_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63590,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:28:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"7.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:28:24 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":134050,"last_commented_at":null}
 • Small_6 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63589,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:27:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"6.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:27:18 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":107096,"last_commented_at":null}
 • Small_5 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63588,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:26:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"5.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:26:17 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":73784,"last_commented_at":null}
 • Small_4 {"description":"\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01","asset_updated_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63587,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:25:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"4.jpg","updated_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","modified_at":"2020/11/25 15:25:37 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152427,"last_commented_at":null}
 • Small_3-1 {"description":"\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e27\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e2d","asset_updated_at":"2020/11/25 15:21:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63586,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/25 15:21:57 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"3-1.jpg","updated_at":"2020/11/26 15:03:51 +0700","modified_at":"2020/11/26 15:03:51 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":152481,"last_commented_at":null}
 • Small_roti-yalo {"description":"\u0e42\u0e23\u0e15\u0e35 \u0e22\u0e32\u0e25\u0e2d","asset_updated_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63584,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/17 11:35:20 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Roti-Yalo.jpg","updated_at":"2021/05/18 01:12:20 +0700","modified_at":"2020/11/17 11:35:23 +0700","media_folder_id":1510,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":264239,"last_commented_at":"2021/05/18 01:12:20 +0700"}
 • Small_shop-truck {"description":"\u0e23\u0e16\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e30\u0e02\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e34\u0e19\u0e04\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63583,"deleted_at":null,"created_at":"2020/11/17 11:25:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":5,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Shop-Truck.jpg","updated_at":"2021/05/18 21:37:19 +0700","modified_at":"2020/11/17 11:26:00 +0700","media_folder_id":1510,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":347982,"last_commented_at":"2021/05/18 21:37:19 +0700"}
 • Small_rmzii2nths {"description":"Script of Load Balancing - PCC - Modify","asset_updated_at":"2020/10/17 14:58:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63582,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/17 14:48:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rmzII2NtHS.png","updated_at":"2020/10/17 14:58:07 +0700","modified_at":"2020/10/17 14:58:07 +0700","media_folder_id":665,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":49972,"last_commented_at":null}
 • Small_4leqaie67f {"description":"Script of Load Balancing - PCC ver2","asset_updated_at":"2020/10/17 14:40:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63581,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/17 14:40:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"4leQAIe67F.png","updated_at":"2020/10/17 14:40:34 +0700","modified_at":"2020/10/17 14:40:34 +0700","media_folder_id":665,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":89531,"last_commented_at":null}
 • Small_script-load-balancing-pcc {"description":"Script of Load Balancing - PCC","asset_updated_at":"2020/10/17 14:18:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63580,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/17 14:18:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Script-Load-Balancing-PCC.png","updated_at":"2021/05/20 00:16:39 +0700","modified_at":"2020/10/17 14:18:57 +0700","media_folder_id":665,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":114243,"last_commented_at":"2021/05/20 00:16:39 +0700"}
 • Small_load-balancing3 {"description":"Load Balancing PCC","asset_updated_at":"2020/10/16 23:09:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63579,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/16 23:09:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Load-Balancing3.jpg","updated_at":"2020/10/16 23:09:20 +0700","modified_at":"2020/10/16 23:09:20 +0700","media_folder_id":665,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135043,"last_commented_at":null}
 • Small_load-balancing2 {"description":"Load-Balancing2","asset_updated_at":"2020/10/16 23:08:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63578,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/16 23:08:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":7,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Load-Balancing2.jpg","updated_at":"2021/05/19 20:29:31 +0700","modified_at":"2020/10/16 23:08:43 +0700","media_folder_id":665,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":171419,"last_commented_at":"2021/05/19 20:29:31 +0700"}
 • Small_load-balancing1 {"description":"Load Balancing PCC","asset_updated_at":"2020/10/16 23:04:44 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63577,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/16 23:04:44 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"Load-Balancing1.jpg","updated_at":"2021/05/19 21:09:37 +0700","modified_at":"2020/10/16 23:04:46 +0700","media_folder_id":665,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":158838,"last_commented_at":"2021/05/19 21:09:37 +0700"}
 • Small_suttichai_resize {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63576,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:02:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"suttichai_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:02:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":78003,"last_commented_at":"2020/10/28 17:04:06 +0700"}
 • Small_suppawan_resize {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63575,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:01:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"suppawan_resize.JPG","updated_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56819,"last_commented_at":"2020/10/28 17:03:32 +0700"}
 • Small_strong {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63574,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:01:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":3,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"strong.jpg","updated_at":"2021/04/22 14:05:02 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:01:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135959,"last_commented_at":"2021/04/22 14:05:02 +0700"}
 • Small_mize2020_10_4jpg {"description":"\u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63573,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/15 17:00:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mize2020_10_4jpg.jpg","updated_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700","modified_at":"2020/10/15 17:00:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":133812,"last_commented_at":"2020/10/29 11:00:36 +0700"}
 • Small_mize2020_10_2jpg {"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","asset_updated_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63572,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/14 15:03:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mize2020_10_2jpg.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","modified_at":"2020/10/14 15:03:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":84718,"last_commented_at":null}
 • Small_mize2020_10_1 {"description":"\u0e27\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e193\u0e1b\u0e35 \u0e44\u0e21\u0e0b\u0e4c\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32 ","asset_updated_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63571,"deleted_at":null,"created_at":"2020/10/14 15:00:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mize2020_10_1.jpg","updated_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","modified_at":"2020/10/14 15:00:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104681,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: