นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Ico64_researcher_may2019 {"modified_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","id":62911,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"researcher_may2019.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":902396}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"modified_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","id":62910,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southern_help_may2019.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121249}
 • Ico64_see3 {"modified_at":"2019/05/10 15:17:05 +0700","id":62909,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"see3.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:17:05 +0700","media_folder_id":1489,"description":"see3","created_at":"2019/05/10 15:17:01 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:17:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39574}
 • Ico64_see2 {"modified_at":"2019/05/10 15:16:34 +0700","id":62908,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"see2.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:16:34 +0700","media_folder_id":1489,"description":"see2","created_at":"2019/05/10 15:16:33 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:16:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24290}
 • Ico64_see1 {"modified_at":"2019/05/10 15:16:14 +0700","id":62907,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"see1.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:16:14 +0700","media_folder_id":1489,"description":"see1","created_at":"2019/05/10 15:16:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:16:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40749}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"modified_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","id":62906,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southern_help_may2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":367483}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"modified_at":"2019/05/10 15:08:42 +0700","id":62905,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southern_help_may2019.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:08:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2019/05/10 15:08:37 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:08:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":196343}
 • Ico64_veerasak {"modified_at":"2019/05/10 15:07:14 +0700","id":62903,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"veerasak.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:07:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","created_at":"2019/05/10 15:07:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:07:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42299}
 • Ico64_3 {"modified_at":"2019/05/10 11:56:16 +0700","id":62902,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"3.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 11:56:16 +0700","media_folder_id":1489,"description":"googlesheetnetworks2","created_at":"2019/05/10 11:56:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 11:56:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41419}
 • Ico64_2 {"modified_at":"2019/05/10 11:55:56 +0700","id":62901,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"2.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 11:55:56 +0700","media_folder_id":1489,"description":"googlesheetnetworks1","created_at":"2019/05/10 11:55:50 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 11:55:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50242}
 • Ico64_stone_garden2019_3may {"modified_at":"2019/05/10 10:55:01 +0700","id":62900,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"stone_garden2019_3may.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 10:55:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e23.10","created_at":"2019/05/10 10:54:59 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 10:54:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":248345}
 • Ico64_stone_garden2019_3may2 {"modified_at":"2019/05/10 10:54:25 +0700","id":62899,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"stone_garden2019_3may2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 10:54:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e23.10","created_at":"2019/05/10 10:54:21 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 10:54:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":240935}
 • Ico64_sharesetting {"modified_at":"2019/05/08 22:19:09 +0700","id":62898,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ShareSetting.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/08 22:19:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"setting","created_at":"2019/05/08 22:19:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/08 22:19:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":9764}
 • Ico64_tabeen_3may2019 {"modified_at":"2019/05/07 15:57:39 +0700","id":62897,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tabeen_3may2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 15:57:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 15:57:33 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 15:57:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114612}
 • Ico64_board_tabeen2019_4 {"modified_at":"2019/05/07 14:43:17 +0700","id":62895,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"board_tabeen2019_4.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:43:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:43:11 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:43:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":145993}
 • Ico64_tabeem_medicine2019 {"modified_at":"2019/05/07 14:37:25 +0700","id":62894,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tabeem_medicine2019.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:37:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:20:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:37:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":103449}
 • Ico64_counter_tabeem2019_36 {"modified_at":"2019/05/07 14:19:51 +0700","id":62893,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"counter_tabeem2019_36.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:19:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:19:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:19:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91684}
 • Ico64_meetingroom_tabeen2019_13 {"modified_at":"2019/05/07 14:19:25 +0700","id":62892,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meetingroom_tabeen2019_13.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:19:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:19:22 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:19:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69470}
 • Ico64_offficetabeen2019_2 {"modified_at":"2019/05/07 14:18:54 +0700","id":62891,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"offficetabeen2019_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:18:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:18:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:18:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133537}
 • Ico64_coutertabeen2019 {"modified_at":"2019/05/07 14:18:28 +0700","id":62890,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"coutertabeen2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:18:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:18:24 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:18:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118772}
 • Ico64_sofa_tabeem2019_31 {"modified_at":"2019/05/07 14:17:57 +0700","id":62889,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sofa_tabeem2019_31.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:17:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:17:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:17:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131811}
 • Ico64_tabeem2019_35 {"modified_at":"2019/05/07 14:17:31 +0700","id":62888,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tabeem2019_35.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:17:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:17:25 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:17:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117350}
 • Ico64_tabeen {"modified_at":"2019/05/07 14:16:59 +0700","id":62887,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tabeen.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/07 14:16:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e215\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","created_at":"2019/05/07 14:16:55 +0700","asset_updated_at":"2019/05/07 14:16:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27516}
 • Ico64_long-doccument {"modified_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","id":62886,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"long-doccument.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/03 10:05:17 +0700","media_folder_id":1510,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e22\u0e32\u0e27","created_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","asset_updated_at":"2019/05/03 10:05:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":63805}
 • Ico64_thought28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:28:21 +0700","id":62885,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Thought28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:28:21 +0700","media_folder_id":41,"description":"Thought","created_at":"2019/04/29 00:28:18 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:28:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":573930}
 • Ico64_thankful28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:27:54 +0700","id":62884,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Thankful28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:27:54 +0700","media_folder_id":41,"description":"Thankful","created_at":"2019/04/29 00:27:50 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":504471}
 • Ico64_people28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:27:31 +0700","id":62883,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"People28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:27:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"People","created_at":"2019/04/29 00:27:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:27:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":634393}
 • Ico64_moveon28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:26:33 +0700","id":62882,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"MoveOn28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:26:33 +0700","media_folder_id":41,"description":"MoveOn","created_at":"2019/04/29 00:26:29 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:26:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":990414}
 • Ico64_learn28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:26:00 +0700","id":62881,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Learn28APr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:26:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Learn","created_at":"2019/04/29 00:25:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":761467}
 • Ico64_laught28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:25:37 +0700","id":62880,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laught28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:25:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Laught","created_at":"2019/04/29 00:25:31 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":545116}
 • Ico64_joy28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:25:09 +0700","id":62879,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Joy28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:25:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Joy","created_at":"2019/04/29 00:25:05 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:25:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":482753}
 • Ico64_life28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:24:41 +0700","id":62878,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:24:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/04/29 00:24:37 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:24:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":709299}
 • Ico64_failure28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:23:53 +0700","id":62877,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Failure28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:53 +0700","media_folder_id":41,"description":"Failure","created_at":"2019/04/29 00:23:48 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:23:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":945789}
 • Ico64_encourage28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:23:30 +0700","id":62876,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Encourage28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:30 +0700","media_folder_id":41,"description":"Encourage","created_at":"2019/04/29 00:23:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:23:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":435319}
 • Ico64_confidence28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:23:02 +0700","id":62875,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Confidence28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:23:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Confidence","created_at":"2019/04/29 00:22:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:22:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":530680}
 • Ico64_children28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:22:34 +0700","id":62874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Children28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:22:34 +0700","media_folder_id":41,"description":"Children","created_at":"2019/04/29 00:22:28 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:22:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":448668}
 • Ico64_enough28apr19 {"modified_at":"2019/04/29 00:22:01 +0700","id":62873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Enough28Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/29 00:22:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Enough","created_at":"2019/04/29 00:21:54 +0700","asset_updated_at":"2019/04/29 00:21:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":777108}
 • Ico64_fishing_psu_19april2019_2 {"modified_at":"2019/04/24 17:12:28 +0700","id":62872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fishing_psu_19april2019_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/24 17:12:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e07","created_at":"2019/04/24 17:12:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/24 17:12:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191300}
 • Ico64_fishing_psu_19april2019_1 {"modified_at":"2019/04/24 17:11:57 +0700","id":62871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fishing_psu_19april2019_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/24 17:11:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e0719\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/24 17:11:51 +0700","asset_updated_at":"2019/04/24 17:11:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172213}
 • Ico64_join_toyota19april2019_4 {"modified_at":"2019/04/23 16:37:44 +0700","id":62870,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 16:37:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","created_at":"2019/04/23 16:37:42 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 16:37:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224814}
 • Ico64_join_toyota19april2019_3 {"modified_at":"2019/04/23 16:36:53 +0700","id":62869,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 16:36:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","created_at":"2019/04/23 16:36:48 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 16:36:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":175867}
 • Ico64_join_toyota19april2019_2 {"modified_at":"2019/04/23 16:36:27 +0700","id":62868,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 16:36:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e30\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e42\u0e15\u0e42\u0e22\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e17\u0e39\u0e42\u0e0a \u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e15\u0e35 \u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","created_at":"2019/04/23 16:36:24 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 16:36:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":169841}
 • Ico64_join_toyota19april2019_1 {"modified_at":"2019/04/23 16:35:55 +0700","id":62867,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"join_toyota19april2019_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 16:35:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e30\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e42\u0e15\u0e42\u0e22\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e17\u0e39\u0e42\u0e0a \u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e15\u0e35 \u0e2d\u0e34\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e07\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e1d\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e43\u0e19\u0e23\u0e16\u0e22\u0e19\u0e15\u0e4c ","created_at":"2019/04/23 16:35:52 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 16:35:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163379}
 • Ico64_libertalart19april2019_4 {"modified_at":"2019/04/23 15:28:29 +0700","id":62866,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"libertalart19april2019_4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 15:28:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/04/23 15:28:26 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 15:28:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88978}
 • Ico64_liberalart19april2019_3 {"modified_at":"2019/04/23 15:28:08 +0700","id":62865,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"liberalart19april2019_3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 15:28:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/04/23 15:28:01 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 15:28:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48208}
 • Ico64_liberalart19april2019_2 {"modified_at":"2019/04/23 15:27:31 +0700","id":62864,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"liberalart19april2019_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 15:27:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/04/23 15:27:26 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 15:27:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":192224}
 • Ico64_liberalart19april2019_1 {"modified_at":"2019/04/23 15:27:00 +0700","id":62863,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"liberalart19april2019_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/23 15:27:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e232562","created_at":"2019/04/23 15:26:56 +0700","asset_updated_at":"2019/04/23 15:26:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":191397}
 • Ico64_exellent_center_3_18april2019 {"modified_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","id":62862,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exellent_center_3_18april2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","created_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","asset_updated_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133024}
 • Ico64_exellent_center4_19april2019 {"modified_at":"2019/04/22 14:10:23 +0700","id":62861,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exellent_center4_19april2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:10:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28","created_at":"2019/04/22 14:09:17 +0700","asset_updated_at":"2019/04/22 14:10:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69921}
 • Ico64_exellent_center2_18april2019 {"modified_at":"2019/04/22 14:08:41 +0700","id":62860,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exellent_center2_18april2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:08:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28","created_at":"2019/04/22 14:08:39 +0700","asset_updated_at":"2019/04/22 14:08:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":180463}
 • Ico64_exellent_center1_18april2019 {"modified_at":"2019/04/22 14:07:55 +0700","id":62859,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"exellent_center1_18april2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/22 14:07:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","created_at":"2019/04/22 14:07:52 +0700","asset_updated_at":"2019/04/22 14:07:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":146092}
 • Ico64_worry18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","id":62858,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Worry18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:12:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"Worry","created_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:12:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":872342}
 • Ico64_wealth18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","id":62857,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wealth18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:12:08 +0700","media_folder_id":41,"description":"Wealth","created_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":747210}
 • Ico64_remain18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","id":62856,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Remain18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:11:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Remain","created_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:11:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":714872}
 • Ico64_love18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:11:00 +0700","id":62855,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:11:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/04/19 18:10:52 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:10:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":502278}
 • Ico64_life18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:10:31 +0700","id":62854,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Life18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:10:31 +0700","media_folder_id":41,"description":"Life","created_at":"2019/04/19 18:10:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:10:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":608437}
 • Ico64_wisdom18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:10:03 +0700","id":62853,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Wisdom18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:10:03 +0700","media_folder_id":41,"description":"Wisdom","created_at":"2019/04/19 18:09:57 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:09:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":920402}
 • Ico64_laugh18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:08:29 +0700","id":62852,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Laugh18Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:08:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Laugh","created_at":"2019/04/19 18:08:21 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:08:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":749202}
 • Ico64_bless18apr19 {"modified_at":"2019/04/19 18:08:01 +0700","id":62851,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Bless18APr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/19 18:08:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Bless","created_at":"2019/04/19 18:07:54 +0700","asset_updated_at":"2019/04/19 18:07:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1017373}
 • Ico64_urgent6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:50:25 +0700","id":62850,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Urgent6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:50:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Urgent","created_at":"2019/04/06 23:50:19 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:50:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":443044}
 • Ico64_stop6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:49:12 +0700","id":62849,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Stop6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:49:12 +0700","media_folder_id":41,"description":"Stop","created_at":"2019/04/06 23:49:09 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:49:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":637833}
 • Ico64_solo6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:47:29 +0700","id":62848,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Solo6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:47:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Solo","created_at":"2019/04/06 23:47:23 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:47:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":520841}
 • Ico64_love6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:45:15 +0700","id":62847,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Love6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:45:15 +0700","media_folder_id":41,"description":"Love","created_at":"2019/04/06 23:45:12 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:45:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":561369}
 • Ico64_person6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:44:37 +0700","id":62846,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Person6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:44:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Person","created_at":"2019/04/06 23:44:32 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:44:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":538532}
 • Ico64_slow6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:44:00 +0700","id":62845,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Slow6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:44:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"Slow","created_at":"2019/04/06 23:43:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:43:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":830179}
 • Ico64_happiness6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:43:02 +0700","id":62844,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Happiness6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:43:02 +0700","media_folder_id":41,"description":"Happiness","created_at":"2019/04/06 23:42:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:42:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":922516}
 • Ico64_fireplace6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:42:29 +0700","id":62843,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Fireplace6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:42:29 +0700","media_folder_id":41,"description":"Fireplace","created_at":"2019/04/06 23:42:24 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:42:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":824452}
 • Ico64_echo6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:42:01 +0700","id":62842,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Echo6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:42:01 +0700","media_folder_id":41,"description":"Echo","created_at":"2019/04/06 23:41:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:41:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":785123}
 • Ico64_dreams6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:41:33 +0700","id":62841,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Dreams6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:41:33 +0700","media_folder_id":41,"description":"Dreams","created_at":"2019/04/06 23:41:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:41:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":905563}
 • Ico64_difference6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:33:49 +0700","id":62840,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Difference6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:33:49 +0700","media_folder_id":41,"description":"Difference","created_at":"2019/04/06 23:33:44 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:33:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":866868}
 • Ico64_blessing6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:32:52 +0700","id":62839,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Blessing6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:32:52 +0700","media_folder_id":41,"description":"Blessing","created_at":"2019/04/06 23:32:46 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:32:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":858043}
 • Ico64_arrow6apr19 {"modified_at":"2019/04/06 23:32:08 +0700","id":62838,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Arrow6Apr19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/06 23:32:08 +0700","media_folder_id":41,"description":"Arrow","created_at":"2019/04/06 23:32:04 +0700","asset_updated_at":"2019/04/06 23:32:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":736876}
 • Ico64_before {"modified_at":"2019/04/04 16:53:45 +0700","id":62837,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"before.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 16:53:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33","created_at":"2019/04/04 16:53:41 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 16:53:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1538}
 • Ico64_1saraban_after3apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 14:41:35 +0700","id":62836,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1saraban_after3apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 14:41:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33","created_at":"2019/04/04 14:41:33 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 14:41:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110138}
 • Ico64_1saraban_before3apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 14:40:49 +0700","id":62835,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1saraban_before3apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 14:40:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","created_at":"2019/04/04 14:40:46 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 14:40:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116368}
 • Ico64_mooniti_after_apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 11:29:37 +0700","id":62834,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mooniti_after_apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:29:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/04 11:29:35 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:29:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104860}
 • Ico64_pr_apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 11:16:14 +0700","id":62833,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:16:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/04 11:16:09 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:16:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107696}
 • Ico64_logo5s {"modified_at":"2019/04/04 11:12:53 +0700","id":62832,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"logo5s.png","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:12:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e015\u0e2a.\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","created_at":"2019/04/04 11:12:47 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:12:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":12725}
 • Ico64_mooniti_before_apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 11:11:51 +0700","id":62831,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mooniti_before_apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:11:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e335\u0e2a_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/04 11:11:50 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:11:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":114780}
 • Ico64_prasarn {"modified_at":"2019/04/04 11:10:50 +0700","id":62830,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"prasarn.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:10:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e195 \u0e2a.\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2562","created_at":"2019/04/04 11:10:48 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:10:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":245054}
 • Ico64_secretary {"modified_at":"2019/04/04 11:09:59 +0700","id":62829,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"secretary.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e5\u0e2a \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/04 11:09:55 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:09:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":158884}
 • Ico64_saraban_afer3apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 11:09:02 +0700","id":62828,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"saraban_afer3apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:09:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/04 11:09:00 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:09:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144289}
 • Ico64_saraban_after3apr2019 {"modified_at":"2019/04/04 11:07:31 +0700","id":62827,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"saraban_after3apr2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 11:07:31 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","created_at":"2019/04/04 11:07:27 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 11:07:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":148765}
 • Ico64_meeting_after {"modified_at":"2019/04/04 10:41:26 +0700","id":62826,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meeting_after.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 10:41:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","created_at":"2019/04/04 10:41:20 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 10:41:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107151}
 • Ico64_meeting_before {"modified_at":"2019/04/04 10:39:14 +0700","id":62825,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"meeting_before.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/04/04 10:39:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","created_at":"2019/04/04 10:39:13 +0700","asset_updated_at":"2019/04/04 10:39:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":133694}
 • Ico64_green_u_march2019 {"modified_at":"2019/03/27 15:08:02 +0700","id":62824,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"green_u_march2019.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 15:08:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2019/03/27 15:07:57 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 15:07:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":118198}
 • Ico64_green_u_march2019 {"modified_at":"2019/03/27 15:07:16 +0700","id":62823,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"green_u_march2019.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 15:07:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e38\u0e07\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2019/03/27 15:07:13 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 15:07:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":121115}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"modified_at":"2019/03/27 10:16:10 +0700","id":62822,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:16:10 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","created_at":"2019/03/27 10:16:04 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 10:16:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254884}
 • Ico64_nonlachat {"modified_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","id":62821,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"nonlachat.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e25\u0e09\u0e31\u0e15\u0e23 \u0e27\u0e35\u0e23\u0e32\u0e19\u0e38\u0e27\u0e31\u0e15\u0e15\u0e34\u0e4c ","created_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221047}
 • Ico64_banthita {"modified_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","id":62820,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"banthita.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","created_at":"2019/03/27 10:11:19 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 10:12:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":220585}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"modified_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","id":62819,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","created_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":206167}
 • Ico64_thaiflighttraining_march2019 {"modified_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","id":62818,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","created_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":223819}
 • Ico64_pray26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 22:17:37 +0700","id":62817,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Pray26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 22:17:37 +0700","media_folder_id":41,"description":"Pray","created_at":"2019/03/26 22:17:30 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 22:17:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":914467}
 • Ico64_peace26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 22:17:09 +0700","id":62816,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Peace26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 22:17:09 +0700","media_folder_id":41,"description":"Peace","created_at":"2019/03/26 22:17:02 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 22:17:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":570505}
 • Ico64_old26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 22:16:41 +0700","id":62815,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Old26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 22:16:41 +0700","media_folder_id":41,"description":"Old","created_at":"2019/03/26 22:16:35 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 22:16:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":812289}
 • Ico64_mood26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 22:15:58 +0700","id":62814,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Mood26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 22:15:58 +0700","media_folder_id":41,"description":"Mood","created_at":"2019/03/26 22:15:53 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 22:15:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":517374}
 • Ico64_joy26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 20:28:25 +0700","id":62813,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Joy26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 20:28:25 +0700","media_folder_id":41,"description":"Joy","created_at":"2019/03/26 20:28:20 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 20:28:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":881836}
 • Ico64_friend26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 20:27:57 +0700","id":62812,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Friend26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 20:27:57 +0700","media_folder_id":41,"description":"Friend","created_at":"2019/03/26 20:27:54 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 20:27:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":476144}
 • Ico64_effort26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 20:27:35 +0700","id":62811,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Effort26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 20:27:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"Effort","created_at":"2019/03/26 20:27:31 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 20:27:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":801651}
 • Ico64_difficult26mar19 {"modified_at":"2019/03/26 20:27:12 +0700","id":62810,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Difficult26Mar19.PNG","asset_processing":false,"updated_at":"2019/03/26 20:27:12 +0700","media_folder_id":41,"description":"Difficult","created_at":"2019/03/26 20:27:07 +0700","asset_updated_at":"2019/03/26 20:27:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":532546}
ขนาดย่อ: