นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Ico64_heaven6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Heaven","asset_updated_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","asset_file_name":"Heaven6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":660769,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:01:04 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:01:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_different7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Different","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","asset_file_name":"Different7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":537699,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:00:42 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_deserve7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Deserve","asset_updated_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","asset_file_name":"Deserve7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63038,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":494382,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 10:00:17 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_child7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Child","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","asset_file_name":"Child7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63037,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":496721,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:59:54 +0700","modified_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 10:00:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","asset_file_name":"Life7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63036,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":535205,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:59:31 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_look7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","asset_file_name":"Look7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63035,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":545059,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:59:06 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:59:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:41 +0700","asset_file_name":"Love6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":548447,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:58:42 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_noise7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Noise","asset_updated_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","asset_file_name":"Noise7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":602242,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:58:19 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_test6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Test","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","asset_file_name":"Test6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63032,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":429391,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:57:56 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:58:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_start6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Start","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","asset_file_name":"Start6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":660769,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:57:33 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_smile7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Smile","asset_updated_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","asset_file_name":"Smile7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63030,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":595517,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:57:11 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:57:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_silence7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Silence","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","asset_file_name":"Silence7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63029,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":658152,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:56:45 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_trouble6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Trouble","asset_updated_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","asset_file_name":"Trouble6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63028,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":567382,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:56:23 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_world6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"World","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","asset_file_name":"World6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63027,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":575458,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:55:56 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:56:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_worry7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Worry","asset_updated_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","asset_file_name":"Worry7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63026,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":636005,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:55:31 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:55:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_soul7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Soul","asset_updated_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","asset_file_name":"Soul7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63025,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":763087,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:54:36 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:54:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_rich6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Rich","asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","asset_file_name":"Rich6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63024,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":895249,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:53:58 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:54:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_need7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Need","asset_updated_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","asset_file_name":"Need7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63023,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":878328,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:53:23 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:53:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","asset_file_name":"Love7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63022,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":782876,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:52:55 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:53:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_kindness7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Kindness","asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","asset_file_name":"Kindness7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":966273,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:51:39 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:51:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_happen7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Happen","asset_updated_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","asset_file_name":"Happen7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":908506,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:51:01 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:51:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_good7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Good","asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","asset_file_name":"Good7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":526320,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:50:33 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:50:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_forget7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Forget","asset_updated_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","asset_file_name":"Forget7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63018,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":707055,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:50:05 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:50:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_bless6jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Bless","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","asset_file_name":"Bless6Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63017,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":655694,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:48:47 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_beauty7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Beauty","asset_updated_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","asset_file_name":"Beauty7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63016,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":584590,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:48:22 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_change7jul19 {"member_only_commentable":true,"description":"Change","asset_updated_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","asset_file_name":"Change7Jul19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63015,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":667106,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/07/07 09:47:52 +0700","modified_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/07/07 09:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_truth24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Truth","asset_updated_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","asset_file_name":"Truth24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63014,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":500562,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:31:24 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_stay24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Stay","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","asset_file_name":"Stay24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63013,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":531414,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:30:59 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:31:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_special24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Special","asset_updated_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","asset_file_name":"Special24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63012,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":970746,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:30:20 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_peace24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Peace","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","asset_file_name":"Peace24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63011,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":574437,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:29:54 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:30:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_love24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Love","asset_updated_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","asset_file_name":"Love24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63010,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":664016,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:29:23 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_life24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Life","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","asset_file_name":"Life24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63009,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":533501,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:28:59 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:29:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_say24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Say","asset_updated_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","asset_file_name":"Say24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63008,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":964315,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:28:31 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:28:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_goal24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Goal","asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","asset_file_name":"Goal24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":600388,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:27:43 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:27:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_judge24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Judge","asset_updated_at":"2019/06/24 23:27:14 +0700","asset_file_name":"Judge24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63006,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":747127,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:27:15 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:27:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_character24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Character","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","asset_file_name":"Character24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63005,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":734456,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_courage24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Courage","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","asset_file_name":"Courage24JUn19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":984309,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_alone24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Alone","asset_updated_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","asset_file_name":"Alone24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63003,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":550679,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_better24jun19 {"member_only_commentable":true,"description":"Better","asset_updated_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","asset_file_name":"Better24Jun19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":727119,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","modified_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_pa-26may2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e15\u0e34\u0e13\u0e2a\u0e39\u0e25\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a..\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\" ","asset_updated_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_file_name":"pa-26may2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56192,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","modified_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_takorn1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_file_name":"takorn1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63000,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148462,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","modified_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_takorn {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_file_name":"takorn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136970,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","modified_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62998,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":159352,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","modified_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62997,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145745,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","modified_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_n9065_psuth190611_06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_file_name":"n9065_PSUTH190611_06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62996,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103445,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","modified_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_file_name":"fulbright13june2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62995,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":140180,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","modified_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_file_name":"fulbright13june2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62994,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131823,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","modified_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_wanameena {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e35 ","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_file_name":"wanameena.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62993,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16768,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_prathana {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e19\u0e32\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_file_name":"prathana.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62992,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31245,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pornpitsanu {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38 \u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e28\u0e34\u0e27\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 ","asset_updated_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_file_name":"pornpitsanu.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62991,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25716,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_eurochrieconference2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62990,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139379,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_eurochrieconference2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62989,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":137676,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cowithchian {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145015,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cowithchina {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","asset_file_name":"cowithchina.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145015,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_cowithchina {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_file_name":"cowithchina.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201484,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153512,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173786,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167502,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_beauty30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Beauty","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","asset_file_name":"Beauty30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":492989,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_belief30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Belief","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","asset_file_name":"Belief30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":625907,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_beyourself30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Beyourself","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","asset_file_name":"Beyourself30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62980,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":673217,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_courage30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Courage","asset_updated_at":"2019/05/31 00:26:31 +0700","asset_file_name":"Courage30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62979,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":919421,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:24:49 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Ico64_do30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Do","asset_updated_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_file_name":"Do30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62978,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":999107,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_forward30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Forward","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:35 +0700","asset_file_name":"Forward30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62977,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":740270,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:23:36 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_fuel30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Fuel","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_file_name":"Fuel30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62976,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":801005,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_doubt30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Doubt","asset_updated_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_file_name":"Doubt30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62975,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":974790,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_hold30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Hold","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_file_name":"Hold30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62974,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":542205,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_home30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Home","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","asset_file_name":"Home30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62973,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":525891,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_gifted30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Gifted","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","asset_file_name":"Gifted30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62972,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":955449,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_light30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Light","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","asset_file_name":"Light30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62971,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":947599,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_look30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Look","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","asset_file_name":"Look30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62970,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":675686,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_load30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Load","asset_updated_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","asset_file_name":"Load30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62969,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":785759,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_mind30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Mind","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","asset_file_name":"Mind30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62968,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":443476,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_moment30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Moment","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","asset_file_name":"Moment30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62967,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":742641,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_miracle30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Miracle","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","asset_file_name":"Miracle30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62966,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":660952,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_promise30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Promise","asset_updated_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","asset_file_name":"Promise30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62965,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":873378,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_soul30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Soul","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","asset_file_name":"Soul30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62964,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":430811,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_stress30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Stress","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","asset_file_name":"Stress30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62963,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":661005,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_success30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Success","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","asset_file_name":"Success30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62962,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":557443,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_strong30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Strong","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","asset_file_name":"Strong30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62961,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":969519,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_think30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Think","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","asset_file_name":"Think30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62960,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":485655,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_winner30may19 {"member_only_commentable":true,"description":"Winner","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","asset_file_name":"Winner30May19.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":62959,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":451659,"media_folder_id":41,"created_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","modified_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Ico64_tanate_may2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168033,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_tanate_may2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_file_name":"tanate_may2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114389,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","modified_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_olypic_psu2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183312,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_olypic_psu2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217810,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_olypic_psu2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269133,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_olypic_psu2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265141,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_satit_conference3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_file_name":"satit_conference3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177522,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_satit_conference2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_file_name":"satit_conference2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":282675,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_satit_conference1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244009,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_satit_conference {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_file_name":"satit_conference.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250661,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuketroute3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186076,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuketroute1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166694,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_phuketroute {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_file_name":"phuketroute.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178672,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_coffee2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_file_name":"coffee2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76693,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_pun {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_file_name":"pun.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117405,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_grape {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_file_name":"grape.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156778,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_perl_making {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_file_name":"perl_making.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142810,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_perl_farm {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_file_name":"perl_farm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131128,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: