นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Ico64_character24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Character24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Character","asset_file_size":734456,"modified_at":"2019/06/24 23:26:51 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63005,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_courage24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Courage24JUn19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:26:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Courage","asset_file_size":984309,"modified_at":"2019/06/24 23:26:21 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63004,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_alone24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Alone24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:25:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Alone","asset_file_size":550679,"modified_at":"2019/06/24 23:25:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63003,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_better24jun19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Better24Jun19.PNG","created_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","asset_updated_at":"2019/06/24 23:24:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Better","asset_file_size":727119,"modified_at":"2019/06/24 23:25:06 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63002,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pa-26may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pa-26may2019.jpg","created_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_updated_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e15\u0e34\u0e13\u0e2a\u0e39\u0e25\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a..\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\" ","asset_file_size":56192,"modified_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63001,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_takorn1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"takorn1.jpg","created_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_updated_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_file_size":148462,"modified_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63000,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_takorn {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"takorn.jpg","created_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_updated_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_file_size":136970,"modified_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62999,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.1.jpg","created_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_file_size":159352,"modified_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62998,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.jpg","created_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_file_size":145745,"modified_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62997,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_n9065_psuth190611_06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9065_PSUTH190611_06.jpg","created_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_file_size":103445,"modified_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62996,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fulbright13june2019.1.jpg","created_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_file_size":140180,"modified_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62995,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fulbright13june2019.jpg","created_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_file_size":131823,"modified_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62994,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_wanameena {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wanameena.jpg","created_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e35 ","asset_file_size":16768,"modified_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62993,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_prathana {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prathana.jpg","created_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e19\u0e32\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":31245,"modified_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62992,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pornpitsanu {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornpitsanu.jpg","created_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38 \u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e28\u0e34\u0e27\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 ","asset_file_size":25716,"modified_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62991,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_eurochrieconference2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_2.jpg","created_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_file_size":139379,"modified_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62990,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_eurochrieconference2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_1.jpg","created_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_file_size":137676,"modified_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62989,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cowithchian {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":145015,"modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62988,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cowithchina {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchina.jpg","created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":145015,"modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62987,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cowithchina {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchina.jpg","created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":201484,"modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":153512,"modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","asset_file_size":173786,"modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":167502,"modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62983,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_beauty30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beauty30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Beauty","asset_file_size":492989,"modified_at":"2019/05/31 00:28:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62982,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_belief30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Belief30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Belief","asset_file_size":625907,"modified_at":"2019/05/31 00:27:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62981,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_beyourself30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Beyourself30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:27:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Beyourself","asset_file_size":673217,"modified_at":"2019/05/31 00:27:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62980,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_courage30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Courage30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:24:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:26:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Courage","asset_file_size":919421,"modified_at":"2019/05/31 00:26:35 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":5,"id":62979,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_do30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Do30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:24:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Do","asset_file_size":999107,"modified_at":"2019/05/31 00:24:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62978,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_forward30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Forward30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:23:36 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Forward","asset_file_size":740270,"modified_at":"2019/05/31 00:23:44 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62977,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fuel30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Fuel30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:23:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Fuel","asset_file_size":801005,"modified_at":"2019/05/31 00:23:15 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62976,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_doubt30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Doubt30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:22:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Doubt","asset_file_size":974790,"modified_at":"2019/05/31 00:22:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62975,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hold30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Hold30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Hold","asset_file_size":542205,"modified_at":"2019/05/31 00:22:02 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62974,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_home30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Home30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Home","asset_file_size":525891,"modified_at":"2019/05/31 00:21:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62973,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_gifted30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Gifted30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:21:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Gifted","asset_file_size":955449,"modified_at":"2019/05/31 00:21:19 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62972,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_light30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Light30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Light","asset_file_size":947599,"modified_at":"2019/05/31 00:20:35 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62971,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_look30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Look30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:20:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Look","asset_file_size":675686,"modified_at":"2019/05/31 00:20:09 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62970,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_load30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Load30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:19:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Load","asset_file_size":785759,"modified_at":"2019/05/31 00:19:39 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62969,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_mind30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Mind30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Mind","asset_file_size":443476,"modified_at":"2019/05/31 00:19:05 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62968,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_moment30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Moment30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Moment","asset_file_size":742641,"modified_at":"2019/05/31 00:18:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62967,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_miracle30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Miracle30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:18:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Miracle","asset_file_size":660952,"modified_at":"2019/05/31 00:18:12 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62966,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_promise30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Promise30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:17:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Promise","asset_file_size":873378,"modified_at":"2019/05/31 00:17:27 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62965,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_soul30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Soul30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Soul","asset_file_size":430811,"modified_at":"2019/05/31 00:17:03 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62964,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_stress30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Stress30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:16:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Stress","asset_file_size":661005,"modified_at":"2019/05/31 00:16:34 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62963,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_success30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Success30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Success","asset_file_size":557443,"modified_at":"2019/05/31 00:15:55 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62962,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_strong30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Strong30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:15:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Strong","asset_file_size":969519,"modified_at":"2019/05/31 00:15:26 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62961,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_think30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Think30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Think","asset_file_size":485655,"modified_at":"2019/05/31 00:14:42 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62960,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_winner30may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Winner30May19.PNG","created_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","asset_updated_at":"2019/05/31 00:14:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Winner","asset_file_size":451659,"modified_at":"2019/05/31 00:14:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62959,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tanate_may2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_file_size":168033,"modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62958,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_tanate_may2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanate_may2019_1.jpg","created_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_file_size":114389,"modified_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62957,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_olypic_psu2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_4.jpg","created_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":183312,"modified_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62956,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_olypic_psu2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_3.jpg","created_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":217810,"modified_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62955,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_olypic_psu2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_2.jpg","created_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":269133,"modified_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62954,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_olypic_psu2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_1.jpg","created_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":265141,"modified_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_satit_conference3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference3.jpg","created_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":177522,"modified_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62952,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_satit_conference2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference2.jpg","created_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":282675,"modified_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_satit_conference1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":244009,"modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62950,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_satit_conference {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference.jpg","created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":250661,"modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62949,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_phuketroute3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":186076,"modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62948,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_phuketroute1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":166694,"modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62947,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_phuketroute {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute.jpg","created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":178672,"modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62946,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_coffee2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coffee2019.jpg","created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_file_size":76693,"modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62945,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pun {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pun.jpg","created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","asset_file_size":117405,"modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62944,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_grape {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"grape.jpg","created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","asset_file_size":156778,"modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62943,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_perl_making {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perl_making.jpg","created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":142810,"modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62942,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_perl_farm {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perl_farm.jpg","created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":131128,"modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62941,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rector_phuket {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_phuket.jpg","created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":184098,"modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62940,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rector_vice_rector {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_file_size":110650,"modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62939,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_veerasak2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veerasak2019.jpg","created_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_file_size":25939,"modified_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62938,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sara {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sara.b.jpg","created_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","asset_file_size":38305,"modified_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62937,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sara {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sara.jpg","created_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","asset_file_size":75738,"modified_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62936,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_meeting_monkey {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meeting_monkey.jpg","created_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07","asset_file_size":160266,"modified_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62935,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_monkey_psu22may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu22may2019.jpg","created_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","asset_file_size":143044,"modified_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62934,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_songkhla22may19e {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Songkhla22May19e.png","created_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 14:58:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Songkhla Wind Map 2019 b","asset_file_size":820483,"modified_at":"2019/05/22 14:58:15 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62933,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_songkhla22may19d {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Songkhla22May19d.png","created_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 14:57:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Songkhla Wind Map 2019","asset_file_size":464870,"modified_at":"2019/05/22 14:57:28 +0700","media_folder_id":1004,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62932,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kinggiving {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kinggiving.jpg","created_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_updated_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1980\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_file_size":103103,"modified_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62931,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_thankful12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Thankful12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:17:16 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:17:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:17:19 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Thankful","asset_file_size":573026,"modified_at":"2019/05/13 00:17:19 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62930,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_smile12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Smile12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:15:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:15:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:15:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Smile","asset_file_size":607779,"modified_at":"2019/05/13 00:15:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62929,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_rush12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Rush12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:15:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:15:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:15:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Rush","asset_file_size":433903,"modified_at":"2019/05/13 00:15:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62928,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_perfect12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Perfect12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:14:42 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:14:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:46 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Perfect","asset_file_size":527508,"modified_at":"2019/05/13 00:14:46 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62927,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_positive12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Positive12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:14:22 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:14:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:28 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Positive","asset_file_size":559267,"modified_at":"2019/05/13 00:14:28 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62926,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_peace12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Peace12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:13:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:13:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:14:01 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Peace","asset_file_size":590739,"modified_at":"2019/05/13 00:14:01 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62925,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loving12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Loving12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:12:18 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:12:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:12:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Loving","asset_file_size":618443,"modified_at":"2019/05/13 00:12:22 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62924,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_life12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Life12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:11:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:11:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:11:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Life","asset_file_size":619278,"modified_at":"2019/05/13 00:11:14 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62923,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_laugh12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Laugh12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:10:45 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:10:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:10:51 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Laugh","asset_file_size":693677,"modified_at":"2019/05/13 00:10:51 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62922,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_journey12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Journey12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:09:13 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:09:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Journey","asset_file_size":446470,"modified_at":"2019/05/13 00:09:18 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62921,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hurt12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Hurt12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Hurt","asset_file_size":653334,"modified_at":"2019/05/13 00:09:00 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62920,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_happiness12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Happiness12May19.PNG","created_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:08:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Happiness","asset_file_size":555211,"modified_at":"2019/05/13 00:08:38 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62919,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_force12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Force12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Force","asset_file_size":675330,"modified_at":"2019/05/12 23:47:43 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62918,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_focus12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Focus12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:47:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Focus","asset_file_size":547165,"modified_at":"2019/05/12 23:47:20 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62917,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_success12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Success12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:46:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/13 00:16:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Success","asset_file_size":703801,"modified_at":"2019/05/13 00:16:56 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62916,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_consciousness12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Consciousness12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:45:37 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:45:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:45:40 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Consciousness","asset_file_size":650833,"modified_at":"2019/05/12 23:45:40 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62915,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_betterbe12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"BetterBe12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:45:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:45:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:45:13 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"BetterBe","asset_file_size":633793,"modified_at":"2019/05/12 23:45:13 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62914,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_cupid12may19 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"Cupid12May19.PNG","created_at":"2019/05/12 23:44:31 +0700","asset_updated_at":"2019/05/12 23:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/12 23:44:36 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"Cupid","asset_file_size":908333,"modified_at":"2019/05/12 23:44:36 +0700","media_folder_id":41,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62913,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_giving80million {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"giving80million.jpg","created_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23.10 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_file_size":240966,"modified_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62912,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_researcher_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"researcher_may2019.png","created_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":902396,"modified_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62911,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southern_help_may2019.3.jpg","created_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":121249,"modified_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62910,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_see3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"see3.PNG","created_at":"2019/05/10 15:17:01 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:17:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"see3","asset_file_size":39574,"modified_at":"2019/05/10 15:17:05 +0700","media_folder_id":1489,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62909,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_see2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"see2.PNG","created_at":"2019/05/10 15:16:33 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:16:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:16:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"see2","asset_file_size":24290,"modified_at":"2019/05/10 15:16:34 +0700","media_folder_id":1489,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62908,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_see1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"see1.PNG","created_at":"2019/05/10 15:16:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:16:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:16:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"see1","asset_file_size":40749,"modified_at":"2019/05/10 15:16:14 +0700","media_folder_id":1489,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62907,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_southern_help_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southern_help_may2019.jpg","created_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":367483,"modified_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62906,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: