นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_piroon_resize {"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63544,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:23:56 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"piroon_resize.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:24:00 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":44023,"last_commented_at":null}
 • Small_pornprawee_resize {"description":"pornprawee","asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63543,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","updated_at":"2021/05/20 21:22:05 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":38248,"last_commented_at":"2021/05/20 21:22:05 +0700"}
 • Small_paitoon_resize {"description":"paitoon","asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63542,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":24455,"last_commented_at":null}
 • Small_piroon {"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63541,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"piroon.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":148956,"last_commented_at":null}
 • Small_pornprawee {"description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63540,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pornprawee.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":123854,"last_commented_at":null}
 • Small_paitoon {"description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63539,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"paitoon.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":75946,"last_commented_at":null}
 • Small_batik3 {"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63538,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":2,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"batik3.jpg","updated_at":"2021/03/25 14:21:12 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":231115,"last_commented_at":"2021/03/25 14:21:12 +0700"}
 • Small_batik1 {"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63537,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"batik1.jpg","updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":135002,"last_commented_at":null}
 • Small_bg-minetra1 {"description":"\u0e21\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63536,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"bg-minetra1.png","updated_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":80793,"last_commented_at":null}
 • Small_pitchaya {"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63535,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pitchaya.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":48722,"last_commented_at":null}
 • Small_korarit {"description":"\u0e01\u0e23\u0e24\u0e15 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21","asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63534,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:44:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"korarit.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:44:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":94160,"last_commented_at":null}
 • Small_usa2020 {"description":"\u0e2d\u0e38\u0e29\u0e32 \u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63533,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:43:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"usa2020.png","updated_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:43:29 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":70542,"last_commented_at":null}
 • Small_animal_hospital_14july2020_2 {"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63532,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:41:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"animal_hospital_14july2020_2.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:41:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":68375,"last_commented_at":null}
 • Small_n9619_s {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63531,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:40:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"n9619_s.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:40:27 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":596613,"last_commented_at":null}
 • Small_animal_hospital_14july2020 {"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63530,"deleted_at":null,"created_at":"2020/07/14 11:39:12 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"animal_hospital_14july2020.jpg","updated_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","modified_at":"2020/07/14 11:39:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":533851,"last_commented_at":null}
 • Small_absent1 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e25\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e38\u0e14\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63529,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 15:10:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"absent1.png","updated_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","modified_at":"2020/06/29 15:10:24 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56072,"last_commented_at":null}
 • Small_newitem182 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63528,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 13:33:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"NewItem182.png","updated_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","modified_at":"2020/06/29 13:33:42 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60372,"last_commented_at":null}
 • Small_newitem465 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63526,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 12:58:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"NewItem465.png","updated_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:58:51 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":58745,"last_commented_at":null}
 • Small_newitem464 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e43\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63525,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 12:56:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"NewItem464.png","updated_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:56:40 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":52151,"last_commented_at":null}
 • Small_newitem460 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63524,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 12:53:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"NewItem460.png","updated_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","modified_at":"2020/06/29 12:53:19 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":52374,"last_commented_at":null}
 • Small_newitem471 {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21-\u0e25\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a Competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63523,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 10:38:54 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"NewItem471.png","updated_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:38:55 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29055,"last_commented_at":null}
 • Small_editcomm {"description":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e08\u0e2d-\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a competency online","asset_updated_at":"2020/06/29 10:29:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63522,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/29 10:29:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"EditComm.jpg","updated_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","modified_at":"2020/06/29 10:29:03 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":202362,"last_commented_at":null}
 • Small_calendar {"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":true,"id":63521,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/23 10:17:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"calendar.jpg","updated_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:17:24 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":false,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":37922,"last_commented_at":null}
 • {"description":"\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e25\u0e32\u0e04\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e38\u0e29\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":63520,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/23 10:12:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"AbsentSpecialday.pdf","updated_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","modified_at":"2020/06/23 10:12:18 +0700","media_folder_id":1375,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":299774,"last_commented_at":null}
 • {"description":"PHP for change alias in joomla","asset_updated_at":"2020/06/15 14:03:23 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"application/x-zip-compressed","member_only_readable":false,"id":63518,"deleted_at":null,"created_at":"2020/06/15 14:03:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":true,"asset_file_name":"change-alias.zip","updated_at":"2020/06/15 14:03:24 +0700","modified_at":"2020/06/15 14:03:24 +0700","media_folder_id":1580,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":565,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: