นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_w10 {"description":"w10","asset_updated_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63517,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/28 09:45:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"W10.png","updated_at":"2021/02/23 11:26:02 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:45:09 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":54327,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:02 +0700"}
 • Small_w7 {"description":"W7","asset_updated_at":"2020/05/28 09:44:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63516,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/28 09:44:34 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"W7.png","updated_at":"2021/02/23 11:26:15 +0700","modified_at":"2020/05/28 09:44:38 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":300045,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:15 +0700"}
 • Small_pr61 {"description":"Class","asset_updated_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63515,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/27 11:29:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"PR61.png","updated_at":"2021/02/23 11:26:33 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:29:31 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":942860,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:33 +0700"}
 • Small_zpana {"description":"Panasonic","asset_updated_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63514,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/27 11:28:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ZPana.jpg","updated_at":"2021/02/23 11:26:41 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:28:44 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":33973,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:41 +0700"}
 • Small_zhp {"description":"ZHP.png","asset_updated_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63513,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/27 11:03:57 +0700","visibility":null,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ZHP.png","updated_at":"2021/02/23 11:26:57 +0700","modified_at":"2020/05/27 11:04:00 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":214920,"last_commented_at":"2021/02/23 11:26:57 +0700"}
 • Small_screenshot {"description":"HP Probook","asset_updated_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63512,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/27 10:47:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"screenshot.144.png","updated_at":"2021/02/23 11:27:07 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:47:39 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":421527,"last_commented_at":"2021/02/23 11:27:07 +0700"}
 • Small_screenshot {"description":"HP Elite Book","asset_updated_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63511,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/27 10:46:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":1,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"screenshot.140.png","updated_at":"2021/02/23 11:27:16 +0700","modified_at":"2020/05/27 10:46:17 +0700","media_folder_id":1004,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":327487,"last_commented_at":"2021/02/23 11:27:16 +0700"}
 • Small_prevent_2020_3 {"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63510,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/26 10:46:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prevent_2020_3.jpg","updated_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:46:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":146463,"last_commented_at":null}
 • Small_prevent_2020_2 {"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63509,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/26 10:46:17 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prevent_2020_2.jpg","updated_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:46:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":110814,"last_commented_at":null}
 • Small_prevent_2020_1 {"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e34\u0e15\u0e41\u0e01\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_updated_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63508,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/26 10:45:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prevent_2020_1.jpg","updated_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","modified_at":"2020/05/26 10:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":185956,"last_commented_at":null}
 • Small_ekwipoo1 {"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63507,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 15:27:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ekwipoo1.jpg","updated_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","modified_at":"2020/05/13 15:27:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":11881,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_for_covid_7 {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63506,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 15:19:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_for_covid_7.jpg","updated_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","modified_at":"2020/05/13 15:19:23 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":46438,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_for_covid_5 {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63505,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 14:59:40 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_for_covid_5.jpg","updated_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:42 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":72269,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_for_covid_4 {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63504,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 14:59:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_for_covid_4.jpg","updated_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:25 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":51273,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_for_covid_3 {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63503,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 14:59:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_for_covid_3.jpg","updated_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:59:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":81490,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_for_civid_2 {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32,\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c,\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63502,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 14:57:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_for_civid_2.jpg","updated_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:58:01 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":47095,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_for_covid_1 {"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63501,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":250015,"last_commented_at":null}
 • Small_ekwipoo {"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63500,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"ekwipoo.jpg","updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":21919,"last_commented_at":null}
 • Small_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63499,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":16692,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_shoes3 {"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63498,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":54670,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_shoes_2 {"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63497,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118672,"last_commented_at":null}
 • Small_rubber_shoes_1 {"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63496,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121144,"last_commented_at":null}
 • Small_enviraon2020_1 {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63495,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":104650,"last_commented_at":null}
 • Small_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63494,"deleted_at":null,"created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":62188,"last_commented_at":null}
 • Small_jelfor2020_4 {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63493,"deleted_at":null,"created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":29322,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: