นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_monly04mar2014 {"asset_file_name":"monly04Mar2014.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 15:03:04 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19 KM","updated_at":"2014/03/04 15:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/04 14:48:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90934,"id":45243,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 14:48:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"PSUHappyUniversityList.pdf","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 11:04:01 +0700","media_folder_id":1474,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 Happy University","updated_at":"2014/03/04 11:04:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2014/03/04 11:03:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":194174,"id":45242,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 11:03:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_01 {"asset_file_name":"01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 11:03:35 +0700","media_folder_id":1533,"description":"ball","updated_at":"2014/03/04 11:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/04 11:03:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174478,"id":45241,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 11:03:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_02 {"asset_file_name":"02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 11:03:23 +0700","media_folder_id":1533,"description":"Smileball","updated_at":"2014/03/04 11:03:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/04 11:00:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":239462,"id":45240,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 11:00:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_humid02 {"asset_file_name":"Humid02.png","visibility":null,"modified_at":"2014/03/04 08:39:38 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Humid02.png","updated_at":"2014/03/04 08:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/03/04 08:39:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":227715,"id":45239,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 08:39:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_uwa {"asset_file_name":"UWA.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 02:04:35 +0700","media_folder_id":41,"description":"UWA","updated_at":"2014/03/04 02:04:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/04 02:04:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":66230,"id":45238,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/04 02:04:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ballsix {"asset_file_name":"ballsix.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 00:02:52 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e256","updated_at":"2014/03/04 00:02:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 23:48:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":9697,"id":45237,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 23:48:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ballfive {"asset_file_name":"ballfive.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 00:02:50 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e255","updated_at":"2014/03/04 00:02:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 23:47:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":8853,"id":45236,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 23:47:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ballfour {"asset_file_name":"ballfour.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 00:02:48 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e254","updated_at":"2014/03/04 00:02:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 23:47:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11214,"id":45235,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 23:47:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ballthree {"asset_file_name":"ballthree.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 00:02:45 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e253","updated_at":"2014/03/04 00:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 23:45:51 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":11168,"id":45234,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 23:45:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_balltwo {"asset_file_name":"balltwo.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 00:02:43 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e252","updated_at":"2014/03/04 00:02:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 23:44:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":2749,"id":45233,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 23:44:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_ballone {"asset_file_name":"ballone.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/04 00:02:41 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e1a\u0e2d\u0e251","updated_at":"2014/03/04 00:02:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 23:43:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":56388,"id":45232,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 23:43:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_gastwo {"asset_file_name":"gastwo.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 23:02:52 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","updated_at":"2014/03/03 23:02:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 22:47:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":13868,"id":45231,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 22:47:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_gas {"asset_file_name":"gas.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 22:35:05 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","updated_at":"2014/03/03 22:35:05 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 22:34:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":1017834,"id":45230,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 22:34:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_hydrocarbongastwo {"asset_file_name":"hydrocarbongastwo.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 22:31:30 +0700","media_folder_id":242,"description":"\u0e41\u0e01\u0e4a\u0e2a","updated_at":"2014/03/03 22:31:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/03 22:31:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21190,"id":45229,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 22:31:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_electric88 {"asset_file_name":"electric88.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 19:03:18 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f","updated_at":"2014/03/03 19:03:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/03 18:47:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":498938,"id":45228,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 18:47:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_electriccontrol {"asset_file_name":"electriccontrol.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 19:03:11 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f","updated_at":"2014/03/03 19:03:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/03 18:46:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":265327,"id":45227,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 18:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_electric99 {"asset_file_name":"electric99.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 19:03:04 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1f","updated_at":"2014/03/03 19:03:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/03 18:43:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":608691,"id":45226,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 18:43:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_mango {"asset_file_name":"mango.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","media_folder_id":346,"description":"\u0e21\u0e30\u0e21\u0e48\u0e27\u0e07\u0e14\u0e2d\u0e07","updated_at":"2014/03/03 15:03:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":32222,"id":45225,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/03 14:55:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_volume {"asset_file_name":"volume.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 21:03:40 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Shakers","updated_at":"2014/03/02 21:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 20:45:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":398130,"id":45224,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 20:45:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_thansformer {"asset_file_name":"thansformer.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 21:03:34 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Shakers","updated_at":"2014/03/02 21:03:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 20:44:45 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":421451,"id":45223,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 20:44:45 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_speedvolume {"asset_file_name":"speedvolume.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 21:03:27 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e0b\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 Shakers","updated_at":"2014/03/02 21:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 20:44:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":434374,"id":45222,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 20:44:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk12 {"asset_file_name":"prapasuk12.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 15:02:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":220724,"id":45221,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:42:17 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk11 {"asset_file_name":"prapasuk11.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 15:02:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54239,"id":45220,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:31:33 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk10 {"asset_file_name":"prapasuk10.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:29:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48554,"id":45219,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: