นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_prapasuk9 {"asset_file_name":"prapasuk9.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:29:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":160541,"id":45218,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:29:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk8 {"asset_file_name":"prapasuk8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:28:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59108,"id":45217,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:28:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk7 {"asset_file_name":"prapasuk7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:27:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54239,"id":45216,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk6 {"asset_file_name":"prapasuk6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:27:34 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61067,"id":45215,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:27:32 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk4 {"asset_file_name":"prapasuk4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:26:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":67590,"id":45214,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk3 {"asset_file_name":"prapasuk3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:26:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58775,"id":45213,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:26:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_prapasuk2 {"asset_file_name":"prapasuk2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","media_folder_id":732,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2014/03/02 14:25:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":64161,"id":45212,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 14:25:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_sau {"asset_file_name":"sau.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/03/02 07:03:39 +0700","media_folder_id":228,"description":"sau","updated_at":"2014/03/02 07:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/03/02 07:02:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":7347,"id":45211,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/02 07:02:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_humid01 {"asset_file_name":"Humid01.png","visibility":null,"modified_at":"2014/03/01 22:04:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Humid01.png","updated_at":"2014/03/01 22:04:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/03/01 21:45:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":266775,"id":45210,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/03/01 21:45:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_20bnote {"asset_file_name":"20BNote.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 22:05:00 +0700","media_folder_id":41,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e4a\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e22\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e1a","updated_at":"2014/02/28 22:05:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 22:04:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":29609,"id":45209,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 22:04:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_heart6 {"asset_file_name":"heart6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 18:24:20 +0700","media_folder_id":1268,"description":"\u0e49heart","updated_at":"2014/02/28 18:24:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 18:23:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":218582,"id":45208,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 18:23:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_mongam {"asset_file_name":"mongam.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","media_folder_id":1252,"description":"monjam","updated_at":"2014/02/28 15:05:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78076,"id":45207,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 15:04:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_korea {"asset_file_name":"korea.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","media_folder_id":1252,"description":"korea","updated_at":"2014/02/28 15:01:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":108008,"id":45206,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 15:00:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_sharelove57 {"asset_file_name":"sharelove57.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 14:40:35 +0700","media_folder_id":359,"description":"share of love","updated_at":"2014/02/28 14:40:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 14:40:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":30103,"id":45205,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 14:40:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_mixegg {"asset_file_name":"mixegg.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 14:34:23 +0700","media_folder_id":22,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e40\u0e08\u0e35\u0e22\u0e27\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 14:34:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 14:34:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43089,"id":45204,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 14:34:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_mixpayom {"asset_file_name":"mixpayom.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 14:30:39 +0700","media_folder_id":22,"description":"\u0e14\u0e2d\u0e01\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 14:30:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 14:30:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":63187,"id":45203,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 14:30:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_mixyam {"asset_file_name":"mixyam.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 14:22:36 +0700","media_folder_id":22,"description":"\u0e15\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 14:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 14:22:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":86405,"id":45202,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 14:22:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_page {"asset_file_name":"page.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","media_folder_id":1534,"description":"333","updated_at":"2014/02/28 11:56:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":134379,"id":45201,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:55:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_book {"asset_file_name":"book.PNG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 11:52:29 +0700","media_folder_id":249,"description":"\u0e34book","updated_at":"2014/02/28 11:52:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/28 11:52:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167943,"id":45200,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:52:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_dsc_2256 {"asset_file_name":"DSC_2256.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/28 11:50:55 +0700","media_folder_id":451,"description":"DSC_2256.JPG","updated_at":"2014/02/28 11:50:55 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 11:50:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130446,"id":45199,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:50:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_family {"asset_file_name":"family.PNG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 11:50:52 +0700","media_folder_id":249,"description":"love","updated_at":"2014/02/28 11:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/28 11:50:25 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":530383,"id":45198,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:50:25 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_dsc_2399 {"asset_file_name":"DSC_2399.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/28 11:50:03 +0700","media_folder_id":451,"description":"DSC_2399.JPG","updated_at":"2014/02/28 11:50:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 11:49:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":102138,"id":45197,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:49:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_dsc_2178 {"asset_file_name":"DSC_2178.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/28 11:49:17 +0700","media_folder_id":451,"description":"DSC_2178.JPG","updated_at":"2014/02/28 11:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 11:48:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180509,"id":45196,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 11:48:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_workduty25571 {"asset_file_name":"WorkDuty25571.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 10:34:53 +0700","media_folder_id":99,"description":"\u0e20\u0e32\u0e23\u0e30\u0e07\u0e32\u0e192557","updated_at":"2014/02/28 10:34:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 10:33:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":27063,"id":45195,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 10:34:51 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_workpicture2557 {"asset_file_name":"WorkPicture2557.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 10:29:58 +0700","media_folder_id":99,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2014/02/28 10:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 10:29:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87917,"id":45194,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 10:29:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: