นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_1972460_10152264901434728_890362660_n {"asset_file_name":"1972460_10152264901434728_890362660_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 03:01:17 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 03:01:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 03:01:08 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":154116,"id":45193,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 03:01:08 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_1900025_10152264877349728_1658832977_n {"asset_file_name":"1900025_10152264877349728_1658832977_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 03:00:31 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 03:00:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 03:00:27 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":183141,"id":45192,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 03:00:27 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_1897678_10152264682819728_1091607571_n {"asset_file_name":"1897678_10152264682819728_1091607571_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 03:00:11 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 03:00:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 03:00:05 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":173555,"id":45191,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 03:00:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_1796611_10152264611814728_509220843_n {"asset_file_name":"1796611_10152264611814728_509220843_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 02:59:49 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 02:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 02:59:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":113061,"id":45190,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 02:59:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_1656364_10152264843189728_329075915_n {"asset_file_name":"1656364_10152264843189728_329075915_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 02:59:32 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 02:59:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 02:59:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":190962,"id":45189,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 02:59:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_1505330_10152265441939728_793371462_n {"asset_file_name":"1505330_10152265441939728_793371462_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 02:58:59 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 02:58:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 02:58:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":120531,"id":45188,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 02:58:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_577382_10152266621814728_814893591_n {"asset_file_name":"577382_10152266621814728_814893591_n.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 02:58:29 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 02:58:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 02:58:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":150444,"id":45187,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 02:58:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_lovecard {"asset_file_name":"LoveCard.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 02:10:53 +0700","media_folder_id":283,"description":"LoveCard","updated_at":"2014/02/28 02:10:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 02:10:47 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":100505,"id":45186,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 02:10:47 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_payorm {"asset_file_name":"payorm.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 01:53:40 +0700","media_folder_id":283,"description":"\u0e1e\u0e30\u0e22\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/28 01:53:40 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 01:53:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":214476,"id":45185,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 01:53:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_tutaandtoon {"asset_file_name":"TutaAndToon.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 01:43:09 +0700","media_folder_id":283,"description":"Tuta\u0026Toon","updated_at":"2014/02/28 01:43:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 01:42:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":180434,"id":45184,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 01:42:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_love {"asset_file_name":"love.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 01:30:46 +0700","media_folder_id":283,"description":"love","updated_at":"2014/02/28 01:30:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 01:30:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":58190,"id":45183,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 01:30:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_dadmom {"asset_file_name":"dadmom.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/28 01:18:44 +0700","media_folder_id":283,"description":"tuta","updated_at":"2014/02/28 01:18:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/28 01:18:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":181737,"id":45182,"commentable":false,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/28 01:18:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_kaizen21 {"asset_file_name":"Kaizen21.png","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 22:44:12 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Kaizen21.png","updated_at":"2014/02/27 22:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","created_at":"2014/02/27 22:44:06 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":810546,"id":45181,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 22:44:06 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"attach2questionairehappyu.pdf","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 13:38:01 +0700","media_folder_id":22,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 (Happinometer)","updated_at":"2014/02/27 13:38:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2014/02/27 13:37:34 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":365910,"id":45180,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 13:37:34 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_mylove {"asset_file_name":"mylove.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 13:34:52 +0700","media_folder_id":227,"description":"\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e30\u0e15\u0e2d\u0e21","updated_at":"2014/02/27 13:34:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 13:34:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":272047,"id":45179,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 13:34:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • {"asset_file_name":"attach1mouhappyu.pdf","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 13:23:50 +0700","media_folder_id":22,"description":"mou happy university","updated_at":"2014/02/27 13:23:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2014/02/27 13:23:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":400718,"id":45177,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 13:23:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_teac02 {"asset_file_name":"Teac02.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 12:49:49 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Teac02.JPG","updated_at":"2014/02/27 12:49:49 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 12:49:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129301,"id":45176,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 12:49:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_teac01 {"asset_file_name":"Teac01.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 12:48:14 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Teac01.JPG","updated_at":"2014/02/27 12:48:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 12:47:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":97435,"id":45175,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 12:47:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_teacher02 {"asset_file_name":"Teacher02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/27 11:17:25 +0700","media_folder_id":1437,"description":"Teacher02.jpg","updated_at":"2014/02/27 11:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 11:17:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":129301,"id":45174,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 11:17:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_mixhappyu {"asset_file_name":"mixhappyu.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 10:51:44 +0700","media_folder_id":22,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU","updated_at":"2014/02/27 10:51:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 10:51:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":60812,"id":45173,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 10:51:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • {"asset_file_name":"mixhappyu.pdf","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 10:45:52 +0700","media_folder_id":22,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 MOU","updated_at":"2014/02/27 10:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","created_at":"2014/02/27 10:45:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":845061,"id":45172,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 10:45:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_speak03 {"asset_file_name":"Speak03.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","media_folder_id":788,"description":"Speak03","updated_at":"2014/02/27 08:59:32 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":23696,"id":45171,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:59:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_speak02 {"asset_file_name":"Speak02.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","media_folder_id":788,"description":"Speak02","updated_at":"2014/02/27 08:58:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10310,"id":45170,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:58:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_speak01 {"asset_file_name":"Speak01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","media_folder_id":788,"description":"Speak01","updated_at":"2014/02/27 08:57:30 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":77966,"id":45169,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:56:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_evap1 {"asset_file_name":"Evap1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/27 08:48:02 +0700","media_folder_id":1268,"description":"Evap1","updated_at":"2014/02/27 08:48:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/27 08:47:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":41736,"id":45168,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/27 08:47:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: