นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_otop3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_updated_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","asset_file_name":"otop3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90484,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_psuotop4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","asset_file_name":"psuotop4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91182,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","modified_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_otop1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_updated_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","asset_file_name":"otop1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92747,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_wirote {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c \u0e22\u0e39\u0e23\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","asset_file_name":"wirote.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37913,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_saowanee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e41\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","asset_file_name":"saowanee.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69540,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_picbasic3 {"member_only_commentable":false,"description":"picbasic3","asset_updated_at":"2014/02/26 14:02:45 +0700","asset_file_name":"picbasic3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45150,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":69779,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/26 14:02:45 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:03:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:03:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_picbasic2 {"member_only_commentable":false,"description":"picbasic2","asset_updated_at":"2014/02/26 14:01:43 +0700","asset_file_name":"picbasic2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45149,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":76525,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/26 14:01:43 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:01:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:01:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_picbasic1 {"member_only_commentable":false,"description":"picbasic1","asset_updated_at":"2014/02/26 13:58:58 +0700","asset_file_name":"picbasic1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45148,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":78402,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/26 13:58:58 +0700","modified_at":"2014/02/26 13:59:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 13:59:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_picbasic6 {"member_only_commentable":false,"description":"picbasic6","asset_updated_at":"2014/02/26 14:08:25 +0700","asset_file_name":"picbasic6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45147,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":66250,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/26 13:57:56 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:08:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:08:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_ff12 {"member_only_commentable":false,"description":"FF12.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:53:01 +0700","asset_file_name":"FF12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45146,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149295,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:53:01 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:53:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:53:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_f11 {"member_only_commentable":false,"description":"F11.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:52:03 +0700","asset_file_name":"F11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45145,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113531,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:52:03 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:52:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:52:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_f10 {"member_only_commentable":false,"description":"F10.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:56 +0700","asset_file_name":"F10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45144,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":132453,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:56 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:52:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:52:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_f09 {"member_only_commentable":false,"description":"F09.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:49 +0700","asset_file_name":"F09.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":165572,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:49 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:52:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:52:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_f13 {"member_only_commentable":false,"description":"F13.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","asset_file_name":"F13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134610,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_f08 {"member_only_commentable":false,"description":"F08.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","asset_file_name":"F08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":164354,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ft02 {"member_only_commentable":false,"description":"FT02.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","asset_file_name":"FT02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":345869,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ft01 {"member_only_commentable":false,"description":"FT01.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","asset_file_name":"FT01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342590,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ft03 {"member_only_commentable":false,"description":"FT03.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","asset_file_name":"FT03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45138,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":373433,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ff01 {"member_only_commentable":false,"description":"FF01.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","asset_file_name":"FF01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128388,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_f07 {"member_only_commentable":false,"description":"F07.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","asset_file_name":"F07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45136,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136128,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_draftftir {"member_only_commentable":false,"description":"DraftFTIR.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","asset_file_name":"DraftFTIR.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45135,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":130094,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ftir11 {"member_only_commentable":false,"description":"FTIR11.JPG","asset_updated_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","asset_file_name":"FTIR11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45134,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78011,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_tensor27 {"member_only_commentable":false,"description":"tensor27.jpg","asset_updated_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","asset_file_name":"tensor27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45133,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16909,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","modified_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_evaluate {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/26 00:24:35 +0700","asset_file_name":"evaluate.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45132,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50006,"media_folder_id":9,"created_at":"2014/02/26 00:24:35 +0700","modified_at":"2014/02/26 00:24:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 00:24:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_monly25feb2014_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","asset_updated_at":"2014/02/25 17:34:49 +0700","asset_file_name":"monly25Feb2014_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45131,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20618,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/02/25 17:34:49 +0700","modified_at":"2014/02/25 17:35:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/25 17:35:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: