นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_monly25feb2014_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","asset_updated_at":"2014/02/25 17:34:31 +0700","asset_file_name":"monly25Feb2014_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45130,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250343,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/02/25 17:34:32 +0700","modified_at":"2014/02/25 17:34:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/25 17:34:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_monly25feb2014_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","asset_updated_at":"2014/02/25 17:34:16 +0700","asset_file_name":"monly25Feb2014_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223514,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/02/25 17:34:16 +0700","modified_at":"2014/02/25 17:34:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/25 17:34:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_monly25feb2014_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","asset_updated_at":"2014/02/25 17:33:57 +0700","asset_file_name":"monly25Feb2014_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":231382,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/02/25 17:33:57 +0700","modified_at":"2014/02/25 17:34:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/25 17:34:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_oyster2-150x150 {"member_only_commentable":false,"description":"shell","asset_updated_at":"2014/02/25 16:56:28 +0700","asset_file_name":"oyster2-150x150.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45127,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10409,"media_folder_id":1406,"created_at":"2014/02/25 16:56:28 +0700","modified_at":"2014/02/25 17:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/25 17:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_safty2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/25 09:22:05 +0700","asset_file_name":"safty2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45126,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":35001,"media_folder_id":737,"created_at":"2014/02/25 09:17:11 +0700","modified_at":"2014/02/25 09:22:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/25 09:22:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_pc05 {"member_only_commentable":false,"description":"PC05.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","asset_file_name":"PC05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45125,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":170058,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","modified_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_pc04 {"member_only_commentable":false,"description":"PC04.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","asset_file_name":"PC04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45124,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":171125,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","modified_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_pc03 {"member_only_commentable":false,"description":"PC03.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","asset_file_name":"PC03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45123,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":216908,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","modified_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_pc02 {"member_only_commentable":false,"description":"PC02.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","asset_file_name":"PC02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":144838,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","modified_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_pc011 {"member_only_commentable":false,"description":"PC011.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","asset_file_name":"PC011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45121,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":227373,"media_folder_id":1437,"created_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","modified_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_xrf55 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:22:10 +0700","asset_file_name":"xrf55.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":315478,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/24 19:22:10 +0700","modified_at":"2014/02/24 19:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 19:22:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_xrf44 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:21:43 +0700","asset_file_name":"xrf44.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":396030,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/24 19:21:43 +0700","modified_at":"2014/02/24 19:21:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 19:21:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_xrf33 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:21:00 +0700","asset_file_name":"xrf33.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":332061,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/24 19:21:00 +0700","modified_at":"2014/02/24 19:21:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 19:21:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_xrf22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:20:25 +0700","asset_file_name":"xrf22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":376620,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/24 19:20:25 +0700","modified_at":"2014/02/24 19:20:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 19:20:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_xrf11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","asset_updated_at":"2014/02/24 19:18:34 +0700","asset_file_name":"xrf11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":534477,"media_folder_id":220,"created_at":"2014/02/24 19:18:34 +0700","modified_at":"2014/02/24 19:18:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 19:18:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Small_dj_fnr {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e35.\u0e40\u0e08 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/02/24 16:40:36 +0700","asset_file_name":"DJ_FNR.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46440,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/02/24 16:40:36 +0700","modified_at":"2014/02/24 17:03:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 17:03:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_nattapon_fnr {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e35.\u0e40\u0e08 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e27\u0e31\u0e19 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2014/02/24 16:36:03 +0700","asset_file_name":"Nattapon_FNR.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39220,"media_folder_id":331,"created_at":"2014/02/24 16:36:03 +0700","modified_at":"2014/02/24 16:36:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 16:36:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_dur {"member_only_commentable":false,"description":"dur","asset_updated_at":"2014/02/24 12:25:38 +0700","asset_file_name":"dur.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45113,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":101551,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/24 12:25:38 +0700","modified_at":"2014/02/24 12:25:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 12:25:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_durain3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e193","asset_updated_at":"2014/02/24 11:27:03 +0700","asset_file_name":"durain3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45112,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":149242,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/24 11:27:03 +0700","modified_at":"2014/02/24 11:27:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 11:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_durain2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e38\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e192","asset_updated_at":"2014/02/24 11:26:09 +0700","asset_file_name":"durain2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45111,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":141460,"media_folder_id":760,"created_at":"2014/02/24 11:26:09 +0700","modified_at":"2014/02/24 11:26:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 11:26:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
 • Small_ex6 {"member_only_commentable":false,"description":"ex6.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 10:52:36 +0700","asset_file_name":"ex6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16771,"media_folder_id":1004,"created_at":"2014/02/24 10:52:36 +0700","modified_at":"2014/02/24 11:05:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 11:05:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ex5 {"member_only_commentable":false,"description":"ex5.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 10:42:45 +0700","asset_file_name":"ex5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":109193,"media_folder_id":1004,"created_at":"2014/02/24 10:42:45 +0700","modified_at":"2014/02/24 11:04:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 11:04:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_ex4 {"member_only_commentable":false,"description":"ex4.jpg","asset_updated_at":"2014/02/24 10:42:35 +0700","asset_file_name":"ex4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":311298,"media_folder_id":1004,"created_at":"2014/02/24 10:42:35 +0700","modified_at":"2014/02/24 11:04:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 11:04:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Small_sar29-1-2557p {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e39\u0e13\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 \u0e01\u0e28.56","asset_updated_at":"2014/02/24 09:49:20 +0700","asset_file_name":"SAR29-1-2557p.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55756,"media_folder_id":359,"created_at":"2014/02/24 09:49:20 +0700","modified_at":"2014/02/24 10:05:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 10:05:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Small_deadlizard {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e27\u0e49\u0e25\u0e32\u0e22\u0e08\u0e34\u0e49\u0e07\u0e08\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/24 09:30:36 +0700","asset_file_name":"DeadLizard.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32647,"media_folder_id":99,"created_at":"2014/02/24 09:30:36 +0700","modified_at":"2014/02/24 09:30:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/24 09:30:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: