นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Small_f13 {"asset_file_name":"F13.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F13.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":134610,"id":45142,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_f08 {"asset_file_name":"F08.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F08.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:51:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":164354,"id":45141,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:51:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ft02 {"asset_file_name":"FT02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FT02.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:48:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":345869,"id":45140,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:48:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ft01 {"asset_file_name":"FT01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FT01.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:47:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":342590,"id":45139,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ft03 {"asset_file_name":"FT03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FT03.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":373433,"id":45138,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:47:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ff01 {"asset_file_name":"FF01.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FF01.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:45:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":128388,"id":45137,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:45:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_f07 {"asset_file_name":"F07.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","media_folder_id":1437,"description":"F07.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:45:07 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":136128,"id":45136,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:44:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_draftftir {"asset_file_name":"DraftFTIR.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","media_folder_id":1437,"description":"DraftFTIR.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":130094,"id":45135,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:43:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_ftir11 {"asset_file_name":"FTIR11.JPG","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","media_folder_id":1437,"description":"FTIR11.JPG","updated_at":"2014/02/26 12:37:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78011,"id":45134,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:37:07 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_tensor27 {"asset_file_name":"tensor27.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","media_folder_id":1437,"description":"tensor27.jpg","updated_at":"2014/02/26 12:32:37 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":16909,"id":45133,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 12:32:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_evaluate {"asset_file_name":"evaluate.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/26 00:24:52 +0700","media_folder_id":9,"description":"\u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","updated_at":"2014/02/26 00:24:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/26 00:24:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50006,"id":45132,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/26 00:24:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_monly25feb2014_4 {"asset_file_name":"monly25Feb2014_4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/25 17:35:00 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","updated_at":"2014/02/25 17:35:00 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/25 17:34:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":20618,"id":45131,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/25 17:34:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_monly25feb2014_3 {"asset_file_name":"monly25Feb2014_3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/25 17:34:45 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","updated_at":"2014/02/25 17:34:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/25 17:34:32 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":250343,"id":45130,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/25 17:34:31 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_monly25feb2014_2 {"asset_file_name":"monly25Feb2014_2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/25 17:34:29 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","updated_at":"2014/02/25 17:34:29 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/25 17:34:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":223514,"id":45129,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/25 17:34:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_monly25feb2014_1 {"asset_file_name":"monly25Feb2014_1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/25 17:34:12 +0700","media_folder_id":331,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04","updated_at":"2014/02/25 17:34:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/25 17:33:57 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":231382,"id":45128,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/25 17:33:57 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_oyster2-150x150 {"asset_file_name":"oyster2-150x150.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/25 17:03:35 +0700","media_folder_id":1406,"description":"shell","updated_at":"2014/02/25 17:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/25 16:56:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":10409,"id":45127,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/25 16:56:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_safty2 {"asset_file_name":"safty2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2014/02/25 09:22:11 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2014/02/25 09:22:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/25 09:17:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":35001,"id":45126,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/25 09:22:05 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_pc05 {"asset_file_name":"PC05.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC05.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:28:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170058,"id":45125,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:50 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_pc04 {"asset_file_name":"PC04.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC04.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:27:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":171125,"id":45124,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_pc03 {"asset_file_name":"PC03.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC03.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:27:24 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":216908,"id":45123,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_pc02 {"asset_file_name":"PC02.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC02.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:27:10 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144838,"id":45122,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:27:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_pc011 {"asset_file_name":"PC011.jpg","visibility":null,"modified_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","media_folder_id":1437,"description":"PC011.jpg","updated_at":"2014/02/24 22:26:56 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":227373,"id":45121,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 22:26:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
 • Small_xrf55 {"asset_file_name":"xrf55.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/24 19:22:23 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","updated_at":"2014/02/24 19:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 19:22:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":315478,"id":45120,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 19:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_xrf44 {"asset_file_name":"xrf44.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/24 19:21:54 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","updated_at":"2014/02/24 19:21:54 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 19:21:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":396030,"id":45119,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 19:21:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
 • Small_xrf33 {"asset_file_name":"xrf33.JPG","visibility":2,"modified_at":"2014/02/24 19:21:09 +0700","media_folder_id":220,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1d\u0e32\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 XRF","updated_at":"2014/02/24 19:21:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2014/02/24 19:21:00 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":332061,"id":45118,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2014/02/24 19:21:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: