นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไฟล์ล่าสุด

 • Tiny_getattachment7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e36\u0e01\u0e1f\u0e31\u0e01\u0e17\u0e2d\u0e07\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"GetAttachment7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1349,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":16197,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 15:29:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_la51012 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"LA51012.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1348,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58493,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/06 15:29:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_getattachment12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e21\u0e2d.","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"GetAttachment12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1347,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":17595,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 15:28:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_la51011 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 14pt; color: navy; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e17\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e07\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"LA51011.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1346,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52101,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/06 15:27:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_getattachment2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"GetAttachment2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1345,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":14357,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 15:27:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_getattachment9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"GetAttachment9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":12358,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 15:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_getattachment4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"GetAttachment4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1342,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":19061,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 15:20:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_คริสมาส {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e2a.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14839,"media_folder_id":260,"created_at":"2007/12/06 14:58:26 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17\u0e44\u0e17\u0e22-\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e25\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e2f 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:48 +0700","asset_file_name":"1TGSCkmupdatePart3.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":602817,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:20:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e \u0e1a.\u0e44\u0e17\u0e22-\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e25\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e2f 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1TGSCkmupdatePart2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":381370,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:19:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1545-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1545-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1334,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16857,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 13:17:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 \u0e44\u0e17\u0e22-\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e25\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e2f1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1TGSCmupdatePart1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":456678,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:17:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e08\u0e38\u0e2c\u0e32\u0e2f\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1dialoguechulaKM4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1197195,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:16:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1540-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e32\u0e41\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1540-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":9080,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 13:15:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e23\u0e07\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e41\u0e21\u0e48\u0e40\u0e21\u0e32\u0e30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1MaeMohNKM4.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":597066,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:15:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:45:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e21\u0e31\u0e22 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1AnamaiPart2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":239235,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:14:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1535-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e39\u0e48\u0e17\u0e27\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1535-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10776,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 13:14:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e21\u0e31\u0e22 1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1AnamaiPart1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223101,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:13:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e19\u0e48\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"1NanReforestProject.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":727923,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:12:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc07019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e13\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"DSC07019.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1325,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":606880,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/06 13:12:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1531-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e27\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"IMG_1531-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1324,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11214,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 13:11:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc07016 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:47 +0700","asset_file_name":"DSC07016.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1323,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":561077,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/06 13:11:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e32\u0e20\u0e34\u0e40\u0e29\u0e01 2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1KanchanapisekPart2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1322,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":747376,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:10:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e0d\u0e08\u0e19\u0e32\u0e20\u0e34\u0e40\u0e29\u0e01 1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1KanchanapisekPart1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1321,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":566057,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:10:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:44:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:44:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1530-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e08\u0e14\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"IMG_1530-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1320,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10366,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 13:10:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dsc07020 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cspan style=\"font-size: 16pt; font-family: \u0026#39;Angsana New\u0026#39;\"\u003E\u0e58\u0e50 \u0e1e\u0e23\u0e23\u0e29\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25 \u0e04\u0e19\u0e23\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07 \u0e23\u0e27\u0e21\u0e43\u0e08\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e27\u0e30\u003C/span\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"DSC07020.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":586034,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/06 13:09:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e18\u0e34 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1changeofPathoPart2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1425543,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:09:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e04\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e18\u0e34 \u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1changeofPathoPart1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":943235,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:08:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e1e\u0e23\u0e34\u0e0b\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1APKingHappinessPart3.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1316,"last_commented_at":"2008/07/10 13:45:35 +0700","commentable":true,"asset_file_size":690738,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:04:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:36 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1524-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"IMG_1524-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1315,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19222,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 13:04:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e1e\u0e23\u0e34\u0e0b\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1APKingHappinessPart2.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1314,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1856739,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:03:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e1e\u0e23\u0e34\u0e0b\u0e34\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19 \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"1APKingHappinessPart1.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1313,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":811442,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 13:02:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook-18265-3952 {"member_only_commentable":false,"description":"smileblue","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"kapook-18265-3952.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1311,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":13673,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 12:38:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_kapook-18266-5056 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Esmilepink\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:46 +0700","asset_file_name":"kapook-18266-5056.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1309,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":6088,"media_folder_id":58,"created_at":"2007/12/06 12:37:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_img_1523 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e29\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"IMG_1523.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1304,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":20122,"media_folder_id":249,"created_at":"2007/12/06 12:32:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"1Bumrungrad.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1299,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":482845,"media_folder_id":22,"created_at":"2007/12/06 12:23:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue2 {"member_only_commentable":false,"description":"b2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"Blue2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1293,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4546,"media_folder_id":239,"created_at":"2007/12/06 10:04:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_blue {"member_only_commentable":false,"description":"b","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"Blue.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1290,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":4070,"media_folder_id":239,"created_at":"2007/12/06 09:37:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_theme-x'masbysuriya {"member_only_commentable":false,"description":"Theme Merry Cristmas\u0026nbsp; by \u003Ca href=\"mailto:Suriya.k@psu.ac.th\"\u003ESuriya.k@psu.ac.th\u003C/a\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"theme-x'masbysuriya.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1289,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39450,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/06 09:37:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_allgift {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e01\u0e25\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"allgift.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1288,"last_commented_at":"2009/02/11 00:31:14 +0700","commentable":true,"asset_file_size":15869,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/06 09:24:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscn3120resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e2d4","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"DSCN3120resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1287,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":14900,"media_folder_id":233,"created_at":"2007/12/06 08:59:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscn3111resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e2d3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"DSCN3111resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1286,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17949,"media_folder_id":233,"created_at":"2007/12/06 08:58:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscn3089resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e2d2","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"DSCN3089resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1285,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39584,"media_folder_id":233,"created_at":"2007/12/06 08:58:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_dscn3076resize {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e2d1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"DSCN3076resize.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1284,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":22839,"media_folder_id":233,"created_at":"2007/12/06 08:57:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang37t {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"adang37t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1283,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":559161,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/06 08:26:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"merry-christmas song","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"merry-christmas.mid","asset_content_type":"audio/midi","member_only_readable":false,"id":1281,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":3394,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/05 23:36:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bgxmas2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u003Cfont color=\"#008000\"\u003ETheme X\u0026#39;MAS BG\u003C/font\u003E\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"bgxmas2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1280,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29568,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/05 22:42:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_footerxmas {"member_only_commentable":false,"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (footer)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"footerxmas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1279,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43024,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/05 22:14:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_contentbgxmas {"member_only_commentable":false,"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bgcontent)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"contentbgxmas.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1278,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2875,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/05 22:13:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bgxmas {"member_only_commentable":false,"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"bgxmas.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30291,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/05 22:12:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_headerxmas {"member_only_commentable":false,"description":"theme x\u0026#39;mas 2008 (bg)","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"headerxmas.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94506,"media_folder_id":34,"created_at":"2007/12/05 22:11:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"Internet User survey 2007","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:45 +0700","asset_file_name":"internetuser-2007.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":1275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":547291,"media_folder_id":45,"created_at":"2007/12/05 21:37:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"psu_rocket","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","asset_file_name":"psu_rocket3.avi","asset_content_type":"video/x-msvideo","member_only_readable":false,"id":1274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":5666838,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 20:04:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:43:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:43:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"psu_rocket","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","asset_file_name":"psu_rocket2.avi","asset_content_type":"video/x-msvideo","member_only_readable":false,"id":1273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8412782,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:56:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"psu_rocket","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:44 +0700","asset_file_name":"psu_rocket1.avi","asset_content_type":"video/x-msvideo","member_only_readable":false,"id":1272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":8396644,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:54:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang36t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e22\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e14\u0e49","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang36t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":490510,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:41:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-07 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-07.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":17644,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:40:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-06 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-06.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16339,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-05 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-05.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30118,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-04 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46938,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-03 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-03.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1266,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37251,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-02 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21 2550","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1265,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31406,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:39:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_5dec-01 {"member_only_commentable":false,"description":"5 \u0e18\u0e31\u0e19\u0e27\u0e32\u0e04\u0e21","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"5dec-01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40058,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 19:38:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang35t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e17\u0e34\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e31\u0e28\u0e14\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang35t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78615,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:33:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang34t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang34t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86251,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:30:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang33t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e40\u0e27\u0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e40\u0e25\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang33t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1261,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65294,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:27:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang32t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e4a\u0e30","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang32t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1260,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86324,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:24:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang31t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e17\u0e23\u0e32\u0e22\u0e02\u0e32\u0e27 \u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e23\u0e32\u0e27\u0e35","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang31t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1259,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80681,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:20:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang30t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang30t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71895,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:18:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang29t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e01\u0e04\u0e25\u0e38\u0e21\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang29t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":187378,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:15:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang28t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e35\u0e04\u0e23\u0e32\u0e21 \u0e41\u0e19\u0e27\u0e1b\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang28t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":342862,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:11:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang27t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e15\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e38\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang27t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114834,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:08:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang25t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e22\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e2b\u0e32\u0e14","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang25t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156990,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:05:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang24t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e21\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e01\u0e14\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e23\u0e1e.\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang24t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118073,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:02:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang23t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e21\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang23t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88746,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 19:00:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_adang22t {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e15\u0e01\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e14\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"Adang22t.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1251,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34431,"media_folder_id":320,"created_at":"2007/12/05 18:57:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_b9 {"member_only_commentable":false,"description":"SEM \u0e41\u0e1a\u0e04\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:43 +0700","asset_file_name":"b9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1250,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73467,"media_folder_id":193,"created_at":"2007/12/05 18:47:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_1800-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e1a\u0e04\u0e17\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"1800-1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30401,"media_folder_id":193,"created_at":"2007/12/05 18:46:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ผัก {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":23012,"media_folder_id":193,"created_at":"2007/12/05 18:41:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ถอด_purge_valve {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14 valve","asset_updated_at":"2011/06/01 15:29:36 +0700","asset_file_name":"\u0e16\u0e2d\u0e14_purge_valve.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":1245,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":7795,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 17:54:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_100_3568 {"member_only_commentable":false,"description":"frit \u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2011/05/31 14:27:42 +0700","asset_file_name":"100_3568.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":1244,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81114,"media_folder_id":167,"created_at":"2007/12/05 17:47:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 14:42:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: